Wärtsilän IR-sivut

Wärtsilä toimittaa uuteen risteilyalukseen metanolilla toimivat moottorit

Tilaus kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan tammikuulle 2023. Toimitus edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä koko risteilyalalla.

Teknologiayhtiö Wärtsilä toimittaa moottorit Royal Caribbean Groupin (RCG) omistaman Celebrity Cruisesin (CdA) uuteen risteilyalukseen, joka on yhtiön Edge-sarjan viides ja viimeinen alus. Tiivis yhteistyö RCG:n, CdA:n ja Wärtsilän välillä on mahdollistanut sen, että alus voi käyttää polttoaineena metanolia, mikä edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä koko risteilyalalla.

Wärtsilän mukaan moottoreiden valmius toimia metanolilla antaa alukselle ainutlaatuista polttoainejoustavuutta. Tilaus kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan tammikuussa 2023 ja alus on aikataulujen mukaan valmis toimitettavaksi telakalta vuonna 2025.

Wärtsilä konvertoi kaksi Wärtsilä 46F -moottoria toimiviksi myös metanolilla. Kyseessä on ensimmäinen tälle moottorityypille toteutettava konversio. Moottorit voivat toimia myös kahdella muulla, perinteisellä polttoaineella.

Konversioprojekti edistää hiilineutraalia risteilytoimintaa ja lisäksi metanolin käyttö polttoaineena vähentää merkittävästi alusten rikki-, typpioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä.

”Edge-sarjan alusten lanseeraus vuonna 2018 liittyi kunnianhimoisiin suunnitelmiimme tehdä niistä merten energiatehokkaimmat suuralukset,” sanoi Celebrity Cruisesin pääjohtajaja ja toimitusjohtaja Lisa Lutoff-Perlo.

Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kertoo, että yhtiö on investoinut mittavasti merenkulkualan hiilineutraalien polttoaineiden tutkimukseen, ja metanoli on osoittautunut yhdeksi lupaavimmista vaihtoehdoista.

”Tästä tulee toinen toteuttamamme metanolikonversio ja ensimmäinen, jonka olemme tehneet Wärtsilä 46F -moottorityypille. Olemme kaikki sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseemme vähentää merenkulun hiilidioksidipäästöjä – ja yhteinen kumppanuutemme tässä laivanrakennusprojektissa on merkittävä virstanpylväs matkalla kohti tavoitettamme,” Agnevall toteaa.

Celebrity Cruises ja sen emoyhtiö Royal Caribbean Group ovat 30 vuoden ajan sitoutuneet innovoimaan ja edistämään ratkaisuja, jotka tukevat kestävämpää kehitystä. Metanolikäyttöön valmiiden moottoreiden valitseminen edustaa yrityksen seuraavaa askelta kohti Destination Net Zero -tavoitetta, yrityksen visiota päästöttömästä toiminnasta vuoteen 2050 mennessä.

Wärtsilä toimittaa kaksi 8-sylinteristä Wärtsilä 46F -moottoria, jotka voivat käyttää metanolia polttoaineena, kaksi 12-sylinteristä Wärtsilä 46F -moottoria ja yhden Wärtsilä 32 -moottorin. Wärtsilä toteuttaa metanolikonversion Wärtsilä 46F -moottoreihin telakalla ennen niiden käyttöönottoa.

”Risteilyaluksen metanolipolttoaineen käyttöön liittyvien ratkaisujen kehittäminen ja integrointi ensimmäistä kertaa oli uusi haaste ja osa Chantiers de l’Atlantiquen kestävän kehityksen ohjelmaa,” sanoo Laurent Castaing, General manager of Chantiers de l’Atlantique.

Kommentoi
Ylös
>