Yritysuutiset

Belgialaisen Aliaxisin ostotarjous sai Uponorin osakkeen 42 prosentin kiitoon

Uponorin pääomistaja Oral Invest ei aio ostotarjousta hyväksyä.

Aliaxis on yli 40 maassa toimiva belgialainen vedenhallintaratkaisujen tarjoaja. Yhtiö kertoi tänään aikomuksensa tehdä julkinen käteisostotarjous talotekniikkaa valmistavasta Uponorista kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta.

Aikomus ei ole sitova. Aliaxis ei ole tehnyt mitään päätöstä mahdollisen tarjouksen tekemisestä, eikä ole vielä varmaa, tekeekö se tarjouksen ja jos tekee, millä tarjousvastikkeella.

Mahdollisen tarjouksen tekeminen on ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle. Niihin kuuluu muun muassa Aliaxisin mahdollisuus tehdä lyhyt vahvistusluonteinen due diligence -tarkastus ja Uponorin hallituksen suositus Uponorin osakkeenomistajille hyväksyä mahdollinen tarjous, mikäli sellainen tehdään.

Mahdollisen tarjouksen indikatiivinen tarjousvastike olisi 25 euroa käteisenä kustakin liikkeeseen lasketusta ja ulkona olevasta Uponorin osakkeesta. Preemio on 44,6 prosentin preemiota verrattuna Uponorin osakkeen päätöskurssiin Helsingin pörssilistalla viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen mahdollisen ostotarjouksen julkistamista.

Uponorin osake nousi Aliaxisin ilmoituksen jälkeen lähes indikatiivista tarjousvastiketta 24,6 euroon. Osake kipusi peräti 42 prosenttia maanantaina.

Neuvottelut ovat alkaneet jo lähes vuosi sitten

Aliaxis lähestyi Uponoria mahdollisella tarjouksella alun perin toukokuussa 2022 ja on sittemmin pyrkinyt neuvottelemaan mahdollisesta ostotarjouksesta Uponorin hallituksen kanssa, mutta kyseiset neuvottelut päättyivät tuloksettomina.

Aliaxis halusi silti tuoda tämän mahdollisuuden kaikkien Uponorin osakkeenomistajien tietoon ja odottaa yhteistyön käynnistämistä uudelleen Uponorin hallituksen kanssa.

Belgialaisyhtiö omistaa jo noin 5,0 prosenttia Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista.

Aliaxisin mukaan mahdollinen tarjous toisi vähemmällä riskillä välitöntä lisäarvoa Uponorin osakkeenomistajille toimintaympäristön lisääntyneen epävarmuuden ja rahoitusmarkkinoiden epävakauden keskellä.

Aliaxian mukaan Uponorilla ei yksin ole riittäviä mittakaavaetuja

Aliaxian mukaan Uponorilla ei ole riittäviä resursseja kasvuun.

Belgialaisyhtiön mukaan huolimatta sen vahvoista markkina-asemista, hyvästä tuotemerkin tunnistettavuudesta ja saavutuksista vastuullisuuden saralla, Uponor on käännekohdassa keskisuurena toimijana. Uponor ei pysty puuttuvien mittakaavaetujen vuoksi täysimääräisesti hyödyntämään sen vahvuuksia toimialalla, joka tarvitsee merkittäviä innovaatioita, Aliaxia väittää.

Aliaxiksella ja Uponorilla olisi belgialaisyhtiön mukaan huomattavasti toisiaan täydentävät maantieteelliset vaikutusalueet ja tuotetarjonnat, jotka tarjoaisivat merkittäviä ristiinmyyntimahdollisuuksia.

Aliaxiksen ja Uponorin markkinaläsnäolon, teollisen tietotaidon, tutkimus- ja tuotekehitys- sekä toimintavalmiuksien ja investointikapasiteettien yhdistäminen kiihdyttäisi innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja optimoisi tuotetarjonnan kaikille asiakkaille.

Yhtiön mukaan yhdistyminen loisi yhden maailmanlaajuisesti johtavista vedenhallintaratkaisujen tarjoajista, jolla olisi yhteinen eurooppalainen perintö, toisiaan täydentävä maantieteellinen ja tuotekohtainen yhteensopivuus sekä strategia, jonka ytimessä olisi vastuullisuus, luoden samalla lisäarvoa sekä työntekijöille, asiakkaille että muille sidosryhmille.

Jos edellytykset mahdollisen tarjouksen tekemiselle täyttyvät, Aliaxis olisi valmis etenemään mahdollisen tarjouksen kanssa siitä lähtökohdasta, että tällaisen mahdollisen tarjouksen toteuttaminen olisi ehdollinen muun muassa yli 60 prosentin vähimmäishyväksyntäehdolle Uponorin ulkona olevista osakkeista.

Aliaxis odottaa yhteistyötä Uponorin hallituksen kanssa luodakseen merkittävää lisäarvoa kaikille Uponorin osakkeenomistajille, työntekijöille ja asiakkaille.

”Uskomme vakaasti, että ehdotuksemme olisi Uponorin ja sen osakkeenomistajien parhaan edun mukainen, ja odotamme yhteistyötä Uponorin hallituksen kanssa ehdotuksemme edistämiseksi. Mahdollinen tarjouksemme edustaisi erittäin houkuttelevaa tilaisuutta Uponorin osakkeenomistajille lukita vähemmällä riskillä merkittävä tuotto merkittävistä vastatuulista huolimatta, mukaan lukien asuntorakentamisen markkinoilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa meneillään oleva laskusuhdanne”, toteaa Eric Olsen, Aliaxiksen toimitusjohtaja.

Ostohinta ei kelpaa Uponorin suurimmalle omistajalle

Uponorin suurin omistaja on 25,72 prosentin omistusosuudella Oral Invest.

Oras Invest ilmoitti tänään, että se ei aio hyväksyä Aliaxisin mahdollista ostotarjousta. Seon arvioinut ehdotuksen omien käytäntöjensä mukaisesti.

”Uponor on strategisesti tärkeä omistus Oras Investille. Yhtiöllä on kyvykäs johto ja hiljattain uudistettu strategia kannattavan kasvun saavuttamiseksi ja merkittävän pitkän aikavälin arvon luomiseksi”, sanoo Ville Kivelä, Oras Investin sijoitusjohtaja.

Kivelän mukaan tunnetun teollisuusyrityksen kuten Aliaxisin tekemä tarjous korostaa Uponorin vahvaa suorituskykyä ja lisäpotentiaalia. Oral Invest näkee kuitenkin Uponorin Aliaxisin tarjousta arvokkaampana.

”Oras Invest kuitenkin uskoo, että yhtiö on oikealla tiellä tuottaakseen edelleen merkittävää arvoa osakkeenomistajilleen itsenäisenä yrityksenä ja Uponorin tukeminen pitkäaikaisena osakkeenomistajana on linjassa omistusstrategiamme kanssa. Siksi Oras Invest ei hyväksy Aliaxisin mahdollista ostotarjousta, joka mielestämme ei kuvasta Uponorin täyttä arvopotentiaalia”, Kivelä toteaa.

Arviointinsa perusteella Oras Invest on päätynyt siihen, että mahdollinen tarjous ei kuvasta Uponorin todellista arvoa, ja siksi se ei aio hyväksyä Aliaxisin mahdollista ostotarjousta. 

Oras Invest kertoo, että sen strategiaa ohjaavat kestävän arvonluonnin periaatteet talouden syklien yli, ja se on valmis tukemaan tätä strategiaa määrätietoisesti.

Uponor on Oras Investin pitkäaikainen omistus; Oras Invest on ollut yhtiön suurin omistaja vuodesta 1999 lähtien.

Kommentoi
Ylös
>