Asunnot ja kiinteistöt

Energia-avustus kohensi yli 30 000 asunnon energiatehokkuutta  

Taloyhtiöt ovat aktiivisia energia-avustusten hyödyntäjiä.

Kuvio: Korjaus-, energia- ja latausinfra-avustukset vuonna 2022.

ARA myönsi korjaus-, energia- ja latausinfra-avustuksia vuonna 2022 yhteensä hieman yli 100 miljoonaa euroa. Euromääräisesti suurin olivat energia-avustukset, noin 70 miljoonaa. Etenkin taloyhtiöt ovat olleet aktiivisia energiatehokkuuden edistäjiä, korjauksia tehtiin 60 miljoonalla eurolla. Tiedot ilmenevät ARAn julkaisemassa selvityksessä.

”On hienoa, että taloyhtiöissä on ryhdytty energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin”, ARAn ryhmäpäällikkö Sami Turunen toteaa.

Taloyhtiöt ovat hakeneet erityisesti energia- ja latausinfra-avustuksia.

Turunen ennakoi, että vuodesta 2023 on tulossa edellisvuottakin vilkkaampi. Energia-avustuksen määrärahakin on nostettu 99 miljoonaan euroon.

Energian hinnannousu näkyy avustushakemuksissa

”Toivomme ARAssa, että taloyhtiöt hyödyntävät edelleen aktiivisesti tarjolla olevia avustuksia. Nyt on oivallinen tilaisuus parantaa energiatehokkuutta, edistää esteettömyyttä sekä varustaa taloyhtiö sähköautojen latauspisteillä”, Sami Turunen sanoo.

ARA sai energia-avustushakemuksia 70 prosenttia enemmän vuonna 2022 kuin edellisenä vuonna. Energian hinnan nousu näkyy tässä selkeästi. Energia-avustuksia myönnettiin noin 70 miljoonan euron arvosta. Sitä hakivat ja saivat eniten asunto-osakeyhtiöt, noin 60 miljoonaa euroa. Kotitaloudet saivat energia-avustuksia noin 3,4 miljoonan ja ARA-yhteisöt noin 6,3 miljoonan euron arvosta.

Energia-avustuksella parannettiin 30 880 asunnon energiatehokkuutta.

Yleisin energiatehokkuutta parantava korjaustyyppi olivat lämpöpumppujen, lämmöntalteenottojärjestelmien tai aurinkoenergialaitteistojen asennukset (46 %). Seuraavaksi suosituimmat toimenpiteet olivat öljylämmityksestä luopuminen (40 %) sekä ikkunoiden ja ovien korjaaminen (15 %).

”Energia-avustushakemuksia tuli viime vuonna niin paljon, että niiden käsittely ruuhkautui ajoittain. Onneksi saimme hakemusten käsittelyyn lisäresursseja. Myös avustusmäärärahaa korotettiin vuoden kuluessa”, Turunen kuvailee hektistä vuotta.

Avustuksia latausinfran rakentamiseen

Avustuksia sähköautojen latausinfran rakentamiseen myönnettiin noin 600 taloyhtiölle ja 140 työnantajalle yhteensä 9,5 miljoonaa euroa. Avustuksilla tuettiin yli 14 000 latauspisteen rakentamista.

Latausinfra-avustusta myönnetään asuinrakennuksen omistaville yhteisöille ja niiden omistamille pysäköintiyhtiölle. Vuoden 2022 alusta avustusta myönnettiin lisäksi työpaikoille asennettaviin latauslaitteisiin.

Energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt.

Yksittäisen toimenpiteen kustannuksista voidaan huomioda avustuksen laskennassa vain tietty, kullekin toimenpiteelle määritelty osuus. Avustuksen laskentaan hyväksyttävät osuudet vaihtelevat 20-100 prosentin välillä. Avustuksen osuus on puolet avustuksen laskentaan huomioitavista kustannuksista. 

Kaikkien eri toimenpiteiden avustettavat osuudet lasketaan yhteen. Toimenpiteille yhteenlaskettu avustussumma on aina enintään 4 000 euroa tai lähes nollaenergiatasoon pyrittäessä 6 000 euroa asuntoa kohden.

Kommentoi
Ylös
>