Fodelian IR-sivut

Fodelia sai tuloskoneen kuntoon – analyysi

Elintarvikeyhtiö Fodelia eteni alkuvuonna niitä askeleita, jotka olivat ennakoitavissa jo helmikuussa. Yhtiön arvokkain osa Feelia palasi tuloskuntoon.

Alkuvuoden tulosta esitellivät webcast-lähetyksessä 26.4.2023 toimitusjohtaja Mikko Tahkola ja talousjohtaja Kati Kokkonen.

Sekä toimitusjohtaja Mikko Tahkolan että talousjohtaja Kati Kokkosen kannanotoista paistoi tyytyväisyys kannattavuuden parantumiseen. Myös kasvu jatkui voimakkaana. Kehitys oli ennakoitavissa jo vuosituloksen julkistuksessa helmikuussa, jolloin yhtiö kertoi muun muassa hinnankorotuksista.

Valmisruoka- ja ateriapalveluita Pyhännän ja Kokkolan tehtailta foodservice-asiakkaille toimittava Feelia-liiketoiminta kärsi vuoden 2022 jälkipuoliskolla raaka-aineiden kovasta hinnannoususta, mutta on nyt päässyt takaisin tavanomaiseen 8-10 prosentin liikevoittomarginaaliinsa, joka on myös Fodelian konsernitason kannattavuustavoite.

Foodservice- eli ravintola-alan ja ruokahuollon B-to-B -asiakkaita palveleva Feelia toi hyvää kasvua ja sen merkitys konsernissa säilyi korkeana niin kasvussa kuin kannattavuudessa. Kuva: Fodelia, liiketoimintakatsaus 1-3/2023

Isoimmat kasvun ajurit tammi-maaliskuussa olivat Feelia-liiketoimintayksikkö sekä Muut yksiköt, jossa kasvu tuli elokuussa ostetusta niin ikään foodservice-sektoria palvelevasta kuopioilaisesta mehu- ja sosevalmistajasta Marjavasusta, tuotemerkillään Delimax.

Kati Kokkonen toteaa, että päättynyt kvartaali oli myynnillisesti Fodelian historian isoin 11,7 miljoonan euron liikevaihdolla. EBITA-liikevoittomarginaali parantui vuoden takaisesta 2,0 prosentista reilusti eli 4,9 prosenttiin.

Kokkonen kertoo, että toimintaa on tehostettu konsernissa ja kasvu saatiin aikaan vastaavalla henkilöstömäärällä (n. 120) kuin vuosi sitten. Yhtiö pyrkii jatkossakin parantamaan kustannustehokkuuttaan; konsernin kannattavuus ei ole vielä tavoitetasolla. Feelian logistiikan toimintamallia on uudistettu uuden kumppanin myötä.

Fodelia Retailin yhtiöiden fuusioprosessi aiheutti kustannuksia alkuvuonna, mutta fuusion on tarkoitus vähentää hallintokuluja myöhemmin.

Kaikkiaan yhtiö sai aikaan kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla. Fodelia Retailissa eli kuluttajatuoteyksikössä johto on erityisen tyytyväinen snacks-myynnin kasvuun. Tässä myynti tapahtuu sekä omalla Oikia-brändillä että kaupan merkeillä private label -kumppanina.

Uusi alkuvuoden tuotelanseeraus, juuston ja punasipulin makuinen perunalastu Rehti Rosetta, on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Kuva: Oikiasipsi.fi

Työvoimapula suosii Feeliaa

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola muistuttaa, että kustannusnousu elintarviketeollisuudessa jatkuu mutta se tasaantui loppuvuoden 2022 aikana. Kuluttajapuolella noussut hintataso näkyy siten, että snackseissä private labelin kysyntä on hänen mukaansa kovaa.

Elintarvikkeiden tuottajahintaindeksi oli maaliskuussa 18 prosentin nousussa vuoden takaisesta, mutta kovin hintapiikki näyttää jääneen viime kesään. (lähde: Tilastokeskus)

Isona kilpailuetuna vallitsevassa ravintola-alan työvoiman niukkuustilanteessa Tahkola näkee Feelian konseptin, jossa ruoka saadaan foodservice-asiakkaiden – esimerkikiksi hoivakodit, päiväkodit, koulut – lautaselle ”ainakin 40 prosenttia vähemmällä väellä” kuin perinteisessä mallissa.

Sekä Tahkola että Kokkonen näkevät Feelian näkymät valoisina. Fodelia kiinnittää keskikokoisena listayhtiönä varsin paljon huomiota myös vastuullisuuteen, esimerkkeinä logistiikka sekä snacks-tuotteiden hiilijalanjälkimerkinnät.

Johdon mukaan vastuullisuuden merkitys korostuu yhä enemmän myös julkisissa kilpailutuksissa. Lisää vastuullisuudesta: Fodelian vastuullisuuskatsaus 2022

Marjavasu vaikuttaa onnistuneelta hankinnalta

Paitsi yhtiön kasvussa myös tuloksessa positiivinen ajuri on viime vuonna konserniin ostettu Marjavasu. Se on kääntänyt Muut yksiköt -tulosrivin positiiviseksi.

Konsernin strategisiin vuoden 2023 painopisteisiin kuuluu Fodelia Retail -yksikön kannattavuuden parantaminen. Yhtiö tekee silti kasvupanostuksia eri vaiheissa oleviin liiketoimintoihin, joten tulosta ei haeta hinnalla millä hyvänsä.

Feelia Ruokakauppa ja Feelian tuotteiden lanseeraus päivittäistavarakaupassa alkuvuonna ovat vaikuttaneet Retailin kannattavuuteen heikentävästi. Johto kuitenkin toteaa Feelia Ruokakauppa -verkkokaupan olevan kannattavaa, mutta kasvu on vähäistä ja liiketoiminta perustuu osaksi kampanjatarjouksiin.

Päivittäistavarakauppaan Retail on tuomassa uusia Feelian valmisruokatuotteita. Tahkolan mukaan johtopäätösten aika ei ole vielä ja menee aikansa ennen kuin kuluttaja löytää uudet tuotteet kaupoissa.

Liiketoimintojen eri vaiheet näkyvät yksiköiden tuloksessa. Feelian tulos parani huomattavasti erityisesti loppuvuoden 2022 kuopan jälkeen. Retailissa on käynnistysvaiheessa olevia liiketoimintoja, jotka eivät tuo vielä tulosta. Kuva: Fodelia, liiketoim.katsaus 26.4.2023

Feelian ohella keskeinen onnistuminen alkuvuonna oli Marjavasun kehitys.

Elokuussa 2022 Fodelia-konserniin liittyneen Marjavasun alkuvuoden liiketoiminnan kehitys on ollut erittäin hyvää. Yhtiön kannattavuus on erittäin hyvällä tasolla ja liikevaihto on kasvanut. – Fodelia, liiketoimintakatsaus

Marjavasun myyntiorganisaatiota on vahvistettu ja vuoden 2023 aikana on tarkoitus käynnistää yhteistyötä Feelian kanssa foodservice-asiakkuuksissa. Tahkola on Marjavasun alkuvuoden kehitykseen yhteiseen kasvusuunnitelmaan erittäin tyytyväinen.

Fodeliassa on mielenkiintoinen sijoittajanäkymä

Fodeliasta tekee mielenkiintoisen se, että johto panostaa jatkuvaan toiminnan kehittämiseen, esimerkkeinä uudet erp-järjestelmät eri yksiköissä viimeisen parin vuoden aikana, sähköisten tilausjärjestelmien kehittäminen, mainittu Retailin fuusioprosessi sekä tuotannon ja logistiikan tehostamis- ja automatisointitoimet.

Tahkolan mukaan yhtiö on ja haluaa olla hereillä julkisen ruokahuollon keskusteluissa ja kehityksessä. Kysyttäessä Feelian kasvusta, johto totesi sen tulleen sekä olemassa olevilta asiakkailta esimerkiksi asiakkaan uusien toimipisteiden kautta että uusilta asiakkuuksilta. Feelian tarjouskanta on hyvä.

Fodelian liiketoimintaportfolio on laaja sisältäen useita kuluttajabrändejä, kuten Oikia, Helsingin Makkaratehdas, Perniön Liha ja Pita Factory. Oikia-sipsien tuotanto on Pyhännälllä, Helsingin Makkaratehtaan ja Perniön Lihan Salossa ja Pita Factoryn Jokioisissa. Kuva: Fodelia Oyj

Fodelian osakerkurssi reagoi tuoreen tulosjulkistukseen selvästi positiivisesti 26.4. Kurssitaso seuraavana päivänä oli 4,7 euron tasolla. Kun osakemäärä on 8,09 miljoonaa kappaletta, markkina-arvoksi muotoutuu 38 miljoonaa euroa. Velaton arvo on luokkaa 45 miljoonaa ja nettovelkaantumisaste on maltillinen 50 prosenttia.

Julkistettu katsaus osoitti yhtiön kyenneen palaamaan erityisesti Feelia-liiketoiminnan osalta strategian mukaiselle tai sitä lähellä olevalle kannattavuustasolle.

Konsernin keskipitkän aikavälin tavoite on 100 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026.

Elintarvikealalla on riskejä kuten kilpailu, marginaalitasot ja tuoteturvallisuus, mutta toisaalta peruskysyntä ja asiakastarve on vakaata.

Jos asioita tehdään jatkossakin oikein ja hyödynnetään omia kilpailuetuja, strategian mukaisiin kasvu- ja kannattavuustasoihin (liikevaihto 2026: 100 milj. euroa, liikevoitto 8-10 %) nähden yhtiön nykyinen markkina-arvo on nähdäkseni maltillinen.

Sijoitetun pääoman tuotto 9,1 prosenttia tammi-maaliskuussa 2023 oli tyydyttävä ja lähellä 10 prosentin tavoitetasoa. Huomattakoon, että hallituksella on valtuutus enintään 0,03 euron lisäosinkoon per osake tilikaudelta 2022. Varsinainen osinko oli myös 0,03 euroa.

Fodelian liiketoimintakatsaus, presentaatio ja webcast

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>