Arvo-osakkeet

Gröhn jätti Atrian hyvään kuntoon seuraajalleen – analyysi

Atrian alkuvuosi 2023 yllätti sijoittajat positiivisesti. Atria Suomen kehitys oli parempaa kuin vuosiin.

Atrian johto keskusteli yhtiön ja elintarvikealan näkymistä ja tilanteesta sekä vastasi yleisön kysymyksiin tulosjulkistuksessa 25.4.2023 Helsingissä, vasemmalta toimitusjohtaja Juha Gröhn, talousjohtaja Tomas Back, Atria Suomen johtaja Mika Ala-Fossi, Atria Ruotsin johtaja Jarmo Lindholm sekä viestintäjohtaja Hanne Kortesoja. Kuva: Henri Elo

Elintarvikeyhtiö Atria julkaisi tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen yhtiökokouspäivänään 25.4.2023. Se oli samalla toimitusjohtaja Juha Gröhnin viimeinen lajissaan, sillä hän jää eläkkeelle 31.5.

Gröhn on ollut Atrian palveluksessa vuodesta 1990 ja toimitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2011. Seuraajana aloittaa rahoituksen ja markkinoinnin maisteri Kai Gyllström, jolla on laaja kansainvälinen elintarvikealan työkokemus myös viljelijöiden omistamissa organisaatioissa.

Atrian tulos oli markkinoille positiivinen uutinen sitä taustaa vasten, että osakekurssi oli tiistaina iltapäivällä reilun kolmen prosentin nousussa 12,4 eurossa. On huomattava, että seuraava päivä eli keskiviikko 26.4. oli osingon irtoamispäivä, jolloin kurssi yleensä laskee suunnilleen osingon verran. Näin juuri kävi.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille 5.5.2023.

Atria Suomi yllätti

Mika Ala-Fossin johtama Atria Suomi oli jälleen konsernin tulosveturi. Sekä hinnat että volyymit nousivat vähittäiskauppa- ja foodservice-asiakkaille. Ravintoloissa (foodservice) on palattu koronan jäljiltä normaaliin tilanteeseen.

Atria Suomen liikevoitto koheni 14,9 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa 2023, kun vuoden takainen vertailujakso oli heikko kustannusnousun vuoksi. Kuva: Atria, osavuosikatsaus 1-3/2023

Atria Suomen liikevoiton vahvuudesta kausiluonteisesti heikolla alkuvuoden kvartaalilla kertoo se, että tulos oli parempi kuin vastaavilla jaksoilla vuosina 2019-2022, jolloin se on vaihdellut 2-10 miljoonan euron tasolla.

Juha Gröhn piti tulosjulkistuksessa Atrian vahvuutena laajaa ja monipuolista tuotevalikoimaa, jolloin ei ole tarvetta yhtäkkiseen laajaan tuotekehitykseen pitkine sykleineen. Foodservicen vahvuus konsernitasolla jopa yllätti.

Foodservice-markkina on kehittynyt paremmin kuin mitä vielä viime vuoden lopulla oletettiin. Toki viime vuoden vertailuluvut ovat vaatimattomia, koska tuolloin oli voimassa ravintolatoiminnan koronarajoitteita. – Juha Gröhn, Atrian ovk 25.4.2023

Atria Suomen tulosparannukseen vaikuttivat kaiken kaikkiaan myynnin rakenne, kustannusnousun hidastuminen, vertailukautta pienemmät sairauspoissaolot sekä hyvä toiminnan tehokkuus.

Ala-Fossi muistuttaa, että vaikka viennissä ei nähty kasvua, vienti sujui hyvin moniin maihin, kuten Japaniin (antibioottivapaa sianliha), Kiinaan (sivutuotteet), Etelä-Koreaan, Tanskaan sekä Saksan vähittäiskaupalle.

Vastuullisuustyötä. Atria ilmoitti helmikuussa, että vakuumipakattu jauheliha myydään jatkossa biopohjaisessa pakkauksessa, jolloin pakkauksen hiilidioksidipäästöt pienenevät 48 prosenttia ja fossiilisen muovin määrä vähenee 120 000 kiloa vuodessa. Kuva: Atria

Reipasta kasvua osassa tuoteryhmistä

Atria Suomen liikevaihto kasvoi alkuvuonna jopa 18 prosenttia, josta merkittävä osa on hinnannousua. Vähittäiskaupan markkina Atrian tuoteryhmissä kasvoi Suomessa 14 prosenttia ja foodservice jopa 31 prosenttia arvossa mitattuna.

Markkinoilla on yksittäisissä tuoteryhmissä todella kovia kasvulukuja, esimerkkeinä foodservicen siipikarjatuoteryhmän 61 prosentin kasvu. Gröhn päättelee, että ravintoloissa on laitettu ruokalistoja uusiksi. Vähittäiskaupan markkinassa siipikarja kasvoi 21 prosenttia ja valmisruoka 15 prosenttia.

Atria on kyennyt kasvattamaan toimittajaosuuttaan kotimaan vähittäiskaupan tuoteryhmissä 25,7 prosenttiin eli 1,4 prosenttiyksikköä vuodessa. Toimittajaosuuteen sisältyvät sekä omat merkit että tuotanto kaupan merkeille. Samoin foodservice-markkinassa toimittajaosuus nousi 1,2 prosenttiyksikköä 21,8 prosenttiin.

Laajassa kuvassa siipikarja kasvaa, naudan kulutus on tasaista, valmisruoka kasvaa ja sianlihan kysyntä on supistunut vientimarkkinoilla sekä lievästi myös Suomessa viime vuosina.

Atria ilmoitti maaliskuun lopussa toimenpiteistä Nurmon sikaleikkaamon ja -teurastamon tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi.

Ruotsin ja Tanskan kasvu jäi kustannusnousun jalkoihin

Ruotsin vähittäiskaupassa markkinakasvu Atrian edustamissa tuoteryhmissä jäi selvästi Suomea hitaammaksi. Kasvu oli arvolla mitattuna alkuvuonna 4-5 prosentin tasoa, käsittäen ruokamakkarat, leivänpäälliset ja siipikarjatuotteet. Volyymilla mitattuna markkina supistui.

Tämä tietenkin vaikutti kannattavuusedellytyksiin samoin kuin raaka-aineen kallistuminen, vaikka yhtiö on tehnyt Ruotsissa hinnankorotuksia.

Atria Ruotsi ostaa käyttämänsä sian- ja naudanlihan joko Ruotsista tai muualta EU:n alueelta. EU:n sianlihan hinta alkoi kauden loppua kohti nousta. Yhdessä Ruotsin kruunun heikkenemisen kanssa tämä on vaikuttanut negatiivisesti Atria Ruotsin kannattavuuteen. – Atrian ovk 25.4.2023

Ruotsissa Atrian liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman myytyä Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli tammi-maaliskuussa 16 prosenttia, mutta se ei riittänyt paikkaamaan kohonneita kustannuksia.

Johdon mukaan kuluttaja katsoo Ruotsissa ja Tanskassa tarkasti ruoan hintaa. Tanskassa suositaan edullisia private label -tuotteita ja kampanjatarjouksia. Atria Ruotsin johtajan Jarmo Lindholmin mukaan Ruotsin yleisessä keskusteluilmapiirissä ja asiakkuuksissa on nihkeä suhtautuminen hinnankorotuksille.

Tanskassa yhtiö on käynnistänyt tehostamisohjelman, joka sisältää tuotannon keskittämisen kahteen tuotantolaitokseen ja henkilöstökulujen leikkauksia.

Atrian keskeisistä toimintamaista Virossa kuluttajakäyttäytyminen on jatkunut Suomen tapaan vakaasti. Viron myyntivolyymit säilyivät edellisvuoden tasolla ja liikevaihto kasvoi hinnankorotusten myötä viidenneksellä.

Talousjohtaja Tomas Backin mukaan Viron hintoja nostettiin riittävästi ja kehitys siellä oli hyvää.

Atrian uusi Nurmon tehdas käynnistyy täyteen tuotantoon vuoden 2024 aikana kasvattaen myös siipikarjatuotteiden vientimahdollisuuksia. Kuva: Atrian ovk-esitys 25.4.2023

Investoinnit etenevät – velkojen odotetaan pienentyvän

Atrian isot investoinnit etenevät aikataulussa. Nurmon siipikarjatehtaan 2021-2024 alkuperäinen 155 miljoonan euron kustannusarvio on noussut 160 miljoonaan. Ruotsin Sköllerstan investointi nousi jo aiemmin 30:stä 35 miljoonaan euroon.

Ruotsissa tuotannon siirto Malmön tehtaasta pohjoisemmaksi Sköllerstan tehtaalle Örebrohon on edennyt suunnitellusti ja toimintakyky on pysynyt siirtojen aikana hyvänä. Ensimmäiset lihavalmisteiden tuotantolinjat siirrettiin Malmösta Sköllerstan tehtaalle ykköskvartaalilla. Tammikuussa tehtaalla otettiin käyttöön uusi logistiikkakeskus.

Gröhn arvioi ja tavoittelee, että Malmön tehdas suljettaisiin keskikesään mennessä. Toisin sanoen Ruotsin investointi on suurimmalta osin takana päin ja 80-prosenttisesti maksettu. Kassavirtavaikutuksia tulee johdon mukaan vielä kahdelle kvartaalille.

Nurmon suurinvestointi etenee talotekniikan viimeistelyn, laiteasennusten ja laitteiden testiajojen merkeissä. Laite- ja prosessitestaukset kiihtyvät syksyllä.

Alkanut vuosi tulee olemaan investointien osalta yhä raskas. Tammi-maaliskuussa bruttoinvestoinnit kohosivat 27,4 miljoonaan, kun tyypillinen vuositahti investoinneissa on ollut 50 miljoonan euron tasoa. Johdon mukaan tulevaisuuden normaali investointitahti saattaa asettua hieman sen yläpuolelle, kun päättyneen ja kuluvan vuoden investoinnit ovat vähintään 100 miljoonaa euron tasolla, viime vuonna 131.

Korollinen velka kohosi ennakoidusti maaliskuun loppuun mennessä 290 miljoonaan euroon oltuaan vuodenvaihteessa 266. Talousjohtaja Backin mukaan parin kvartaalin jälkeen velkojen ennakoidaan kääntyvät laskuun.

Korkokustannus on noussut ja oli maaliskuun lopussa 3,8 prosenttia. Lainasalkusta 25 prosenttia on kiinteäkorkoista ja loppu on sidottu kuuden kuukauden euriboriin. On oletettavaa, että Atrian rahoituskustannukset tilikaudella 2023 tulevat ylittämään selvästi 10 miljoonaa euroa.

Atrian keskeisiä rahoituksen ja henkilöstön tunnuslukuja 31.3.2023 verrattuna vuoden takaiseen. Investointiohjelmat ovat syöneet kassavirran miinukselle, mutta velkaisuus on säilynyt hallinnassa ja tase terveenä. Kuva: Atria, osavuosikatsaus 1-3/2023

Näkymät ovat vakaat

Vaikka Atrian alkuvuoden tulos oli selvästi viime vuoden jaksoa parempi, yhtiö säilytti laskevan tulosohjeistuksen koko vuodelle 2023. Kesän grillikausi on johdon mukaan pitkä ja ratkaiseva. Yhtiö myös varautuu isojen investointien aiheuttamiin yllättäviin kuluihin.

Atrian tammi-maaliskuun tulos oli hyvä sitä taustaa vasten, että yhtiöllä on tällä hetkellä tehtaita tai tehdasinvestointeja käynnissä enemmän kuin mihin se investointivaiheen jälkeen pyrkii. Niin Sahalahdessa, Nurmossa kuin Malmössä vanhaa tuotantoa ajetaan alas tämän ja ensi vuoden aikana.

Back muistuttaa Suomen vakaasta tuottajahintojen kehityksestä, mikä parantaa ennakoitavuutta. Samalla Nurmon uusi tehdas tulee monipuolistamaan tuotanto- ja tuotteistusmahdollisuuksia.

Keskeisiä riskejä ovat geopolitiikka, kustannusinflaatio ja kohonneet markkinakorot. Varsinkin kaksi jälkimmäistä vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen. Toisaalta Atrian laaja tuotevalikoima, esimerkkinä laadukkaat makkarat, on osoittanut vahvuutensa vallitsevissa inflatorisissa olosuhteissa. Riskejä ovat myös kyberturvallisuus, tietojärjestelmähäiriöt sekä eläintaudit, joihin kaikkiin yhtiö pyrkii varautumaan.

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös