Kasvuosakkeet

Konecranes hyötyy geopolitiikan jännitteistä ja kahmii tilauksia epävarmassa markkinatilanteessa

Handelsbankenin tavoitehinnan mukaan Konecranesin osakkeessa on 34 prosentin nousuvara pitkällä aikavälillä.

Konepajayhtiö Konecranes kuuluu Helsingin pörssin syklisiin yhtiöihin, joiden tuloskehitys riippuu vahvasti maailmantalouden suhdanteista. Vaikka markkinoiden epävakaus jatkui neljännellä vuosineljänneksellä ja makrotalouden mittarit kertoivat markkinaolosuhteiden heikentymisestä, Konecranesin yleinen kysyntätilanteemme pysyi vakaana.

Neljännellä vuosineljänneksellä myynti parani jälleen edellisiin neljänneksiin verrattuna. Vuosineljänneksen liikevaihto oli yli miljardi euroa ja kasvoi 4,4 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet ja muut toimitusketjun rajoitteet kuitenkin jatkuivat, ja koronapandemia heikensi tulostamme Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Vuoden lopussa yhtiön tilauskanta oli peräti 41 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, johtuen sekä saatujen tilausten vahvasta kasvusta vuoden aikana että toimitushaasteista.

Viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto nousi 111 miljoonaan euroon edellisvuoden 105 miljoonasta eurosta.

Liikevaihdon kasvusta huolimatta kannattavuus heikkeni hieman neljännellä vuosineljänneksellä. Konecranesin oikaistu EBITA-kateprosentti oli 11,6 prosenttia eli hieman edellisvuoden ennätystasoa pienempi. Lasku johtui pääasiassa alhaisemmista myyntivolyymeista etenkin satamaratkaisuissa.

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy edelleen epävakautta ja epävarmuutta.

Konecranes odottaa kasvua vuodelle 2023

Yhtiön mukaan globaalien makrotalouden mittarien heikentymisestä huolimatta yleinen kysyntäympäristö teollisuusasiakkaiden keskuudessa on pysynyt hyvänä ja jatkuu hyvällä tasolla. Joitakin merkkejä kysynnän heikentymisestä on kuitenkin alkanut olla nähtävissä kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna. Konecranes odottaa vuoden 2023 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen kertoo pankin aamukatsauksessa, että Handelsbanken odottaa Konecranesille tasaisia laitetilauksia sekä Industrial- että Portstoiminnoissa kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

”Vuoden takaiset vertailuluvut ovat haastavia. Ports on ilmoittanut yhdestä suuresta tilauksesta, ja jos lisää tulee, voi ennusteemme osoittautua liian varovaiseksi. Palveluille odotamme 3 prosentin kasvua. Yhtiö saattaa muuttaa raportointiaan Services-toimintojen osalta ja lisätä sopimukset tilauskertymään. Jo näin käy, meidän täytyy nostaa estimaattejamme 27 prosentilla”, Heinonen toteaa.

Konecranes saattaa hyötyä geopoliittisista jännitteistä

Kun Konecranesin kilpailija Cargotecin Kalmar luopui raskaista nostureista, jäi Konecranes ainoaksi länsimaiseksi peluriksi, jolla on laaja tarjonta alalla. Heinosen mukaan yhtiön tärkein verrokki on kiinalainen ZPMC.

Siten kasvanut geopoliittinen jännite voi alkaa suosia Konecranesia länsimarkkinoilla, analyytikko päättelee.

Heinosen mukaan lähes kaikkien teollisuusyhtiöiden kommentit antavat ymmärtää, että tarve monipuolistaa toimitusketjua ja rajoittaa riippuvuutta yhdestä alueesta (lähinnä Kiinasta) nähdään tärkeänä. Tämä on Konecranesin kannalta positiivista.

Konecranesin osake on kivunnut puolessa vuodessa 46 prosenttia. Yhtiön osake osakkeen EV/EBIT-arvostus Handelsbankenin vuoden 2025 ennusteilla on vain 6x.

”Arvostus on matala suhteessa pitkän aikavälin lukuun 11,5. Tällaisiin eteenpäin katsoviin ennusteisiin liittyy kuitenkin globaalin talouden arvaamattoman kehityksen takia suuria riskejä. Rahoituksen saatavuus on avainasemassa suurempien investointien kannalta, ja rahoitusjärjestelmän tasapainokin voi järkkyä”, Heinonen toteaa.

Handelsbankenin kolmen vuoden päähän asetettuun 40 euron tavoitehintaan on nyt noin 34 prosentin nousuvara. Pankin lyhyen ajan suositus osakkeelle on pidä.

Kommentoi
Ylös
>