Oma talous

Kotitalousvähennys on entistäkin hyödyllisempi etu – näin sitä haetaan

Kotitalousvähennystä voi nyt saada aikaisempaa enemmän.

Verotuksessa kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veronmaksajan veroihin. Kotitalousvähennystä voi saada veronmaksaja, joka ostaa esimerkiksi näitä töitä kotiinsa tai vapaa-ajanasunnolleen.

Kotitalousvähennystä voi nyt saada aikaisempaa enemmän, koska kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousi vuoden 2022 alussa väliaikaisesti.

Ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta kertoo, että kyse on merkittävästi muutoksesta. Hän antaa valaisevan esimerkin.

”Esimerkiksi pariskunta, joka on teettänyt paljon kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä ja saa täydet kotitalousvähennykset, maksaa vuodessa 2 500 euroa vähemmän veroja kuin aiemmin”, Manninen toteaa.

Verohallinnon mukaan kotitalousvähennystä voi saada jopa 3 500 euroa, jos on teettänyt kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luopunut öljylämmityksestä. Näiden töiden osalta verovähennystä voi saada 60 prosenttia työn osuudesta, jos työn ostaa yritykseltä.

Muiden remonttien kuin öljylämmityksestä luopumisen kohdalla kotitalousvähennys pysyy ennallaan. Jos työn ostaa yritykseltä, kotitalousvähennystä voi saada 40 prosenttia remonttityöstä, kuitenkin korkeintaan 2 250 euroa.

Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu.

Näin kotitalousvähennystä haetaan

Veronmaksaja voi ilmoittaa vähennyksen tiedot joko verokortille tai veroilmoitukseesi.

Jos henkilö ilmoittaa tiedot verokortille, saa hän edun vähennyksestä heti. Jos taas hän ilmoittaa tiedot veroilmoitukseen, vähennys huomioidaan myöhemmin jäännösveron tai veronpalautuksen määrässä.

Maksuvuosi ratkaisee sen, miltä vuodelta veronmaksaja ilmoittaa kotitalousvähennyksen tiedot.

Helpoin tapa kotitalousvähennyksen hakemiseen on ilmoittaa tiedot teettämästään työstä esitäytetyllä veroilmoituksella OmaVerossa. Veroilmoitukseen merkitään työn tekijän tiedot, maksettu määrä arvonlisäveroineen sekä työn osuus maksetusta määrästä.

Kotitalousvähennyksen voi ilmoittaa myös joko paperilomakkeella 14A tai 14B, jonka voi tulostaa vero.fi:stä. Jos kotitalousvähennyksen ilmoittaa paperilomakkeella, on tärkeä muistaa, että lomakkeiden pitää olla Verohallinnossa veroilmoituksen määräpäivään mennessä. Oman määräpäivän näkee esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Jos veronmaksaja ostaa työn yritykseltä: yrityksen Y-tunnus (yrityksen pitää olla ennakkoperintärekisterissä), laskun loppusumma sekä työn arvonlisäverollinen osuus.

Vähennyksen voi saada vain työn osuudesta, mutta ei esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Sen vuoksi työn tehneen yrityksen pitää eritellä laskussa myös ne kulut, joista ei saa kotitalousvähennystä. Jos laskussa ei ole eritelty työn osuutta, pyydä tarvittaessa selvitys työn tehneeltä yritykseltä.

Jos veronmaksaja palkkaa työntekijän itse, tarvitaan työntekijän henkilötunnus, työntekijälle maksettu bruttopalkka (sisältää ennakonpidätyksen) sekä tiedot palkkojen sivukuluista.

Kuitit tehdystä työstä on syytä säilyttää, koska verottaja voi tarkistaa ne myöhemmin.

Mitä kotitalousvähennys tarkoittaa käytännössä?

Kotitalousvähennystä voi saada tavallisista kotitalous-, hoiva- tai hoitopalveluista tai kunnossapito- ja perusparannustöistä, joita ostetaan kotiin tai vapaa-ajan asunnolle. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito tai remontti. Vähennystä voi saada myös, jos työtä ostaa omalle vanhemmalleen.

”Toisin kuin moni muu verovähennys, kotitalousvähennys pienentää maksettavien verojen määrää, ei verotettavien tulojen määrää. Siksi esimerkiksi paljon hoitotyötä ostanut voi säästää veroissa jopa 3 500 euroa kotitalousvähennyksen ansiosta”, Manninen sanoo.

Kotitalousvähennystä hyödyntävät eniten 50–69-vuotiaat. He hakivat vähennystä vuonna 2021 kaikkiaan 544 miljoonalla eurolla. Se on 41 prosenttia kaikista haetuista kotitalousvähennyksistä.

Yli 65-vuotiasta hieman useampi kuin joka kymmenes hyödyntää kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen kuin vero lasketaan, joten niiden rahallinen vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen.

Jos verot eivät riitä kattamaan koko kotitalousvähennystä, vähentämättä jäänyttä osaa ei voi siirtää seuraaville vuosille.

Kommentoi
Ylös
>