Rahastot

Kuukauden rahastot: Nouseeko aurinko Japanista?

Japanin osakemarkkinoille on povattu parempia aikoja. Tarkastelussa kolme Japaniin sijoittavaa osakerahastoa.

Japanin keskuspankkipolitiikka on tunnetusti ollut erikoislaatuista vuosien ajan. Japanilaiset yhtiöt ovat kuitenkin säilyttäneet hyvän tuloksentekokyvyn, inflaatio on ollut matalampaa ja jenin heikkous on hyödyttänyt vientiyrityksiä. Samalla osakkeiden arvostustasot ovat säilyneet Japanissa kohtuullisina.

Japanilaisten yhtiöiden pääoman allokaatio on ollut vuosia tehotonta. Moni yhtiö on esimerkiksi makuuttanut kassassaan huomattavaa määrää käteistä. Nyt japanilaiset yhtiöt palauttavat aiempaa aktiivisemmin pääomaa takaisin omistajilleen. Paine omistaja-arvon luomiseksi japanilaisissa yrityksissä on kasvanut, mikä on luonnollisesti hyvä asia osakkeenomistajan kannalta.

Luonnollisesti riskejä on myös useita. Japanin demografinen kehitys on talouden kannalta huolestuttavaa pitkällä aikavälillä. Jenin liikkeet voivat leikata sijoitustuottoja. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi, moni kuitenkin uskoo jenin tällä kertaa siivittävän tuottoja. 

Yksityissijoittajalle aktiivinen Japaniin sijoittava rahasto voi olla hyvä vaihtoehto, koska vain harva suomalainen osakevälittäjä tarjoaa pääsyn Tokion pörssiin. Lisäksi vain harvan japanilaisyhtiön nimi on edes tuttu suomalaiselle. Varjopuolena Japaniin sijoittavien rahastojen kohdalla on se, että niiden kulut lähentelevät tyypillisesti kahta prosenttia. Sillä ei vielä välttämättä saa Japanissa paikan päällä olevaa salkunhoitajaa.

Jokainen sijoitusaiheinen artikkeli tarvitsee viittauksen Warren Buffetiin. Vuonna 2020 Warren Buffett hämmästytti sijoittajayhteisöä tekemällä suhteellisen suuret sijoitukset viiteen japanilaiseen monialayhtiöön, joista moni on useimpien Japani-rahastojen suurimpien omistusten joukossa. Sijoitus oli Buffettin ensimmäinen Japaniin.

Viimeisen kahdentoista kuukauden ajan Japanin Nikkei-indeksi on suoriutunut paremmin kuin Helsingin pörssi tai SP&P 500-indeksi. Nikkei on kuitenkin hävinnyt Saksan suurimpia yhtiöitä seuraavalle Daxille. 

Japanin Nikkei-indeksin kehitys suhteessa muihin keskeisiin indekseihin viimeisen 12 kuukauden aikana.

Japaniin sijoittavia aktiivisia osakerahastoja on esimerkiksi Nordnetin valikoimassa yli viisitoista. Valitaan lähempään tarkasteluun yksi kotimainen rahasto ja kaksi amerikkalaista, toinen pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin ja toinen arvotyylillä sijoittava rahasto. 

Evli Japani rahasto on tuottanut rahastoista parhaiten viimeisen kahdentoista kuukauden aikana, Blackrock Small & MidCap Opportunities rahasto on puolestaan heikoimmin tuottaneiden joukossa ja Franklin Japan Value rahasto on ainoa, joka on saanut Morningstarilta viisi tähteä.

Evli Japani B

Vaikka Evli Japani rahasto on tuottanut Nordnetissa saatavilla olevista rahastoista parhaiten, se saa Morningstarilta vain kaksi tähteä. Rahaston strategiana on painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky. Rahasto voi sijoittaa kaikenkokoisiin yrityksiin Japanissa. Rahaston juoksevat kulut ovat 1,6 prosenttia, matalimmat koko kolmikosta, ja rahaston salkunhoito on suomalaisissa käsissä.

Japaniin sijoittavia rahastoja yhdistää muun muassa se, että teollisuustuotteet ja -palvelut sektori on rahastoissa suurella painolla. Se on yksi syy, miksi rahastojen suurimpien salkkuyhtiöiden nimet ovat varsin tuntemattomia. Evli Japani rahastossa sektorin paino on kolmesta rahastosta suurin 42 prosenttia, kun se kahdella muulla on hieman alle neljännes.

Esimerkiksi Evli Japanin yksi suurimmista sijoituksista, Asahi Yukizai, valmistaa putkia ja venttiileitä mutta toimittaa myös suuria vedenpuhdistuslaitteistoja aina kunnalliseen vedenpuhdistukseen saakka. Asahi Yukizai on rahaston salkkuyhtiöistä suurimmasta päästä. Yli 80 prosenttia rahaston sijoituksista on markkina-arvoltaan alle 2 miljardin dollarin yhtiöissä. Evlin rahasto on siis enemmän pienyhtiörahasto kuin seuraavaksi esiteltävä Blackrockin rahasto.

Blackrock Japan Small & MidCap Opportunities

Maailman suurimman varainhoitajan Blackrockin japanilaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin sijoittavassa rahastossa on hieman yli 80 osaketta. Morningstarin pisteytyksessä rahasto on saanut kaksi tähteä ja sen juoksevat kulut ovat 1,85 prosenttia. Rahastolla on kaksi japanilaista salkunhoitajaa.

Rahasto sijoittaa markkina-arvoltaan alle kymmenen miljardin dollarin yhtiöihin, kun esimerkiksi Helsingin pörssissä on vain kahdeksan tuota arvokkaampaa yhtiötä. Markkina-arvo rajaa rahaston ulkopuolelle noin 120 Tokion pörssin suurinta yhtiötä. Yli puolet rahaston sijoituksista on markkina-arvoltaan alle kahden miljardin dollarin yhtiöissä eli Qt Groupia pienemmissä yhtiöissä.

Helmikuun lopussa rahaston sijoitusten keskimääräinen P/E-luku oli 13,1 ja P/B-luku 1,16, mikä kuvastaa Japanin kohtuullista arvostustasoa. Valitettavasti kaksi muuta rahastoa eivät raportoi vastaavia lukuja.

Fidelity Japan Value

Amerikkalaisen varainhoitojätin Fidelityn Japan Value rahasto on yksi ainoista Japaniin sijoittavista rahastoista, joilla on Morningstarilta viisi tähteä. Rahaston juoksevat hoitokulut ovat 1,9 prosenttia. Sen salkunhoito on japanilaisissa käsissä. Rahaston strategiana on sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa taseen laatuun, kassavirtaan ja tuloskasvupotentiaaliin.

Rahasto painottaa sijoituksissaan suuria yhtiöitä. Sillä on salkussa 35 eri sijoitusta, joiden joukosta löytyy muutama tuttu nimi kuten Sony, Suzuki ja Mitsubishi. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole kysymys Mitsubishin autoista vaan Mitsubishi UFJ Financial Groupista, joka on japanilainen pankkikonserni.

Viimeisen kahdentoista kuukauden tuotossa rahasto jää Evli Japani rahaston jälkeen, mutta Fidelityn rahaston tuotto on pitkällä aikavälillä erittäin vakuuttava verrattuna kahteen muuhun rahastoon.

Fidelity Japan Value rahaston kehitys viimeisen viiden vuoden aikana suhteessa Evlin ja Blackrockin rahastoihin. Lähde: Nordnet.

Osakepoimija voi sijoittaa halutessaan suoraan japanilaisyhtiöihin New Yorkin pörssissä, jonne osakkeita on listattuna ADR:nä eli talletustodistuksina. Tällaisia osakkeita ovat muun muassa monialayhtiö Sony, skootterikuningas Honda Motors ja lääkejätti Takeda. 

Kommentoi
Ylös
>