Yritysuutiset

Nordealta vahva tulos – aloittaa uuden omien osakkeiden osto-ohjelman

Pankkisektorin epävakaus ei Nordean tammi-maaliskuun tulosraportilla näy.

Nordea konsernijohtaja Frank Vang-Jensen
Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen

Sveitsiläisen Credit Suissen ongelmat ovat luoneet huolia koko eurooppalaista pankkisektoria kohtaan. Toisin Credit Suissen vaikeudet eivät ole olleet mikään yllätys, sillä jättipankin tulos kääntyi tappiolle jo toissa vuonna muun muassa ison riskirahaston tappioiden takia.

Huolia ovat aiheuttaneet myös kolmen alueellisen pankin kaatuminen Yhdysvalloissa.

Pankkisektorin vaikeudet eivät Nordean tunnusluvuissa tai näkymissä näy. Finanssikonserni julkaisi torstaina kauttaaltaan vahvan tammi-maaliskuun tulosraporttinsa.

Korkojen nousu ja taloudellisen aktiviteetin heikentyminen jatkuivat ensimmäisellä neljänneksellä. Nordean tuottokasvu vaikutti kuitenkin edelleen positiivisesti liikevoittoon, joka kasvoi vuoden takaisesta 34 prosenttia 1 480 miljoonaan euroon Ruotsin ja Norjan kruunujen merkittävästä heikentymisestä huolimatta.

Tuotot yhteensä kasvoivat 19 prosenttia pääasiassa korkokatteen nousun ansiosta. Nettomääräiset korkomarginaalit paranivat talletuksista saatujen tuottojen tukemana.

Nettomääräiset palkkiotuotot vähenivät kahdeksan prosenttia lähinnä pääomamarkkinoiden vaisun aktiviteetin ja säästämisen tuotteisiin liittyvien palkkiotuottojen supistumisen vuoksi. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 27 prosenttia ja vakuutustoiminnan nettotulos 31 prosenttia.

Kulut yhteensä kasvoivat kuusi prosenttia vuoden takaisesta, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Kulukehitys oli suunnitelmien mukaista.

Nordean mukaan yritysluotot vetivät liiketoiminnan volyymikasvua. Asuntoluottojen volyymikasvu sen sijaan hidastui neljänneksen aikana kaikissa maissa, mutta pysyi kuitenkin positiivisena. Luotonanto yrityksille kasvoi viisi prosenttia.

Korkokatteen muutos ja sen syyt.

Markkinaosuuden kasvu vahvalla oman pääoman tuotolla

Nordea kasvatti edelleen markkinaosuuttaan talletuksissa – etenkin suurten yritysasiakkaiden segmentissä. Hoidossa oleva varallisuus pieneni seitsemän prosenttia vuoden takaisesta, mutta kasvoi prosentin edelliseen neljännekseen verrattuna.

Pankin sisäisten kanavien kautta hoitoon saadun uuden varallisuuden nettomäärä oli edelleen positiivinen, vaikka yleisesti lunastusten määrä oli kausiluonteisesti suurempi kuin hoitoon saadun uuden varallisuuden määrä.

Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja nettomääräisiä luottotappioita oli vähän. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli 19 miljoonaa euroa. Pohjoismaiden talouksien hidastumisesta huolimatta saamiskohtaisten luottotappioiden nettomäärä pysyi matalana ja oli 15 miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuotto nousi vertailukauden 12,6 miljoonasta eurosta 17,1 prosenttiin vahvan tuottokasvun tukemana. Osakekohtainen tulos kasvoi 48 prosenttia 0,31 euroon.

Makrotalouden olosuhteet pysyvät haasteellisina

”Vaikka taloudellinen toimintaympäristö oli aiempaa heikompi, olemme tyytyväisiä voidessamme jälleen kerran julkistaa vahvan tuloksen ensimmäiseltä neljännekseltä. Liiketoiminta kehittyi jälleen vakaasti vahvan taloudellisen asemamme tukemana”, Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen toteaa.

Vang-Jensenin mukaan Nordean tuotot kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueillamme kuluja nopeammin, ja pankin tavoitteena on pitää kehitys samalla uralla myös jatkossa.

Kiihtynyt inflaatio vaikuttaa paitsi Nordean asiakkaisiin ja koko yhteiskuntaan myös Nordeaan ja kasvattaa liiketoimintaan kohdistuvia kulupaineita. Vang-Jensenin mukaan Nordea jatkaa lisäksi investointeja valikoituihin strategisiin osa-alueisiin, jotka liittyvät pääosin digitalisaatioon, muuhun teknologiaan ja riskienhallintaan.

”Näiden investointien tarkoituksena on parantaa toimintavarmuuttamme ja vetovoimaisuuttamme entisestään”, konsernijohtaja toteaa.

Kuvan vuoden pankkisektorin vaikeudet ovat luoneet varjon pankkien näkymien päälle. Vang-Jensen kertoo kuitenkin, että pohjoismaiset taloudet ovat vahvoja, ja niillä on hyvät edellytykset kestää haasteelliset olosuhteet.

”Asiakkaamme ovat yleisesti ottaen taloudellisesti hyvässä kunnossa, ja heidän taloudellinen asemansa on vakaa.”

Makrotaloudellinen epävarmuus on konsernijohtajan mukaan kuitenkin edelleen suurta, ja Nordea odottaa olosuhteiden pysyvän haasteellisina myös tulevina neljänneksinä, kun kasvu ja kulutus hidastuvat, rahoitusolosuhteet kiristyvät, inflaatio jatkuu nopeana ja korot säilyvät korkealla tasolla.

Uusi omien osakkeiden osto-ohjelma

Vahva pääoma-asema mahdollistaa pankille korkeat osingot ja omien osakkeiden takaisinostojen jatkamisen.

Nordean 23. maaliskuuta pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi 0,80 euron osakekohtaisen osingon tilikaudelta 2022. Pankin työ tehokkaan pääomarakenteen eteen jatkuu: hallitus päätti käynnistää uuden EKP:n hyväksymän yhden miljardin euron suuruisen takaisinosto-ohjelman, joka alkaa 28. huhtikuuta tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Nordea pitää näkymät ennallaan: oman pääoman tuotto yli 13 prosenttia. Nordean mukaan sen liiketoimintamalli on vahva ja luottosalkku hyvin hajautettu sekä maa- että toimialajakaumalla mitattuna. Tämän ansiosta pankki pystyy kestämään makrotalouden epävarmuuden ja rahoitusmarkkinoiden heilahtelut.

Nordea pyrkii edelleen parantamaan kannattavuuttaan ja odottaa oman pääoman tuoton olevan vuonna 2023 yli 13 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>