KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Nordnet laajentaa sijoitusvakuutuksiin – ”sopii pitkäaikaiselle säästäjälle”

Nordnet aikoo tuoda markkinoille ensimmäisen täysin digitaalisen ja verotehokkaan sijoitusvakuutuksen.

Kaisa Alamäki Nordnet

Nordnetin sijoitusvakuutus sisältää osakkeet, rahastot ja ETF:t sekä henkivakuutuksen.

Nordnetillä on Norjassa henkivakuutusyhtiö Nordnet Livsforsikring AS, joka on ruotsalaisen Nordnet Pensionsförsäkring AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Nordnet toimitti joulukuussa 2022 ilmoituksen Norjan finanssivalvontaviranomaiselle vakuutusyhtiön sivuliikkeen perustamisesta Suomeen. Perustettava Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike on osa Norjan vakuutusyhtiötä ja vakuutusten myöntäjänä Suomessa toimii Norjan vakuutusyhtiö.

Ilmoitusprosessin odotetaan päättyvän toisen neljänneksen aikana ja toiminnan odotetaan alkavan pian sen jälkeen. Vakuutusyhtiön sivuliikkeen perustamisen syynä on Nordnetin liiketoiminnan laajeneminen Suomessa vakuutussäästötuotteisiin.

”Olemme jo pitkään työskennelleet projektin parissa, ja on hienoa päästä kertomaan liiketoiminnan laajenemisesta Suomessa. Tarjoamme erilaisia eläkesäästämisen ratkaisuja jo nyt Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoilla. Tavoitteemme on tarjota kaikissa maissa ns. one-stop-shop säästäjille ja sijoittajille. Sijoitusvakuutuksen lanseerauksella olemme Suomessa lähempänä tätä”, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Nordnet Suomi maajohtaja Suvi Tuppurainen
Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Mikä on sijoitusvakuutus?

Sijoitusvakuutus eli säästöhenkivakuutus on pitkäaikaiseen säästämiseen tarkoitettu säästöhenkivakuutus, joka yhdistää yhdistää säästämisen, sijoittamisen ja henkivakuutuksen. Sijoitusvakuutus on sopimus, jossa vakuutettu saa korvausta, jos hän on sovittuna aikana hengissä. Vakuutuskorvaus voidaan suorittaa kerralla tai osissa pidemmällä aikavälillä, jolloin kyseessä on usein eläke.

Sijoituksen avulla henkilö voi varautua omaan vanhuuteen ja ansiotulojen loppumiseen tai vanhuudesta aiheutuvan lisähoivan tarpeen rahoittamiseen.

Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa vakuutuksessa vakuutuksenottaja voi itse määrittää sen, miten hänen vakuutukseen maksamansa varat sijoitetaan. Vakuutusyhtiö tarjoaa asiakkaan valittavaksi useita vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Nordnetin lanseeraamaa sijoitusvakuutus on tällainen.

Sijoitusvakuutus soveltuu hyvin etenkin pitkän aikavälin säästämiseen, jossa aikahorisontti on vähintään viisi vuotta. Säästäjä voi määrittää edunsaajamääräyksellä, kenelle vakuutussäästösi ohjautuvat, jos säästäjä kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Sijoitusvakuutuksesta maksettava kuolemantapauskorvaus on lähiomaiselle kokonaisuudessaan perintöveron alaista tuloa ja se maksetaan nopeasti, ohi hitaiden kuolinpesäselvitysten.

Tuppuraisen mukaan Nordnetin vahva digitaalinen osaaminen antaa mahdollisuuden luoda edistyksellinen sijoitusvakuutus Suomen markkinoille.

Kaisa Alamäki on nimitetty Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliikkeen johtajaksi, kun toiminta käynnistyy. Kaisa Alamäki on työskennellyt Nordnetissä jo syksystä 2022 alkaen ja aiemmin AllianceBernsteinissa Luxembourgissa ja Münchenissä sekä Mandatum Lifessa ja Nooa Säästöpankissa Helsingissä. Alamäellä on kokemusta henkivakuutus-, sijoitusrahasto- ja Private Banking -toiminnasta. 

”Ilmoituksen käsittely on sujunut suunnitelmien mukaan, ja meillä on ollut hyvää vuoropuhelua finanssivalvontaviranomaisen kanssa käsittelyn aikana. Ilmoitus on keväällä 2023 toimitettu myös Suomen Finanssivalvonnalle Norjan Finanstillsynetin toimesta. Viimeiset kuukaudet olemme rakentaneet organisaatiota ja sijoitusvakuutustuotetta Nordnetissä noin 100 henkilön projektitiimissä”, kertoo Nordnet Norjan henkivakuutusyhtiön Suomen sivuliikkeen tuleva johtaja Kaisa Alamäki.

Markkinoille Suomen joustavin sijoitusvakuutus

Nordnet aikoo mullistaa vakuutussijoittamisen avaamalla sijoitusvakuutustuotteen digitaaliseen kaupankäyntiin ja tuomalla sijoitusvalikoimaan rahastot, osakkeet ja ETF:t. Hinnoittelusta tulee kilpailukykyinen ja helppo ymmärtää.

Alamäen mukaan Nordnet Sijoitusvakuutus on tuotteena sijoittajaystävällinen.

”Se sopii pitkäaikaiselle säästäjälle, tarjoaa ostot ja myynnit ilman välittömiä veroseuraamuksia vakuutuksen sisällä ja sisältää henkivakuutuksen. Tuotteeseen saa halutessaan myös kuukausisäästösopimuksen ja siihen tulee mahdollisuus hyödyntää luottolimiittiä.”

Nordnet toi osakesäästötilit markkinoille vuoden 2020 alussa. Kaikkia sijoittajia tili ei kuitenkaan miellytä ja palvele, Tuppurainen kertoo. Osakesäästötilin epäkohtia ovat 50 000 euron maksimiraja talletuksille ja instrumentteina vain osakkeet.

”Sijoitusvakuutuksen avulla voimme vastata näihin epäkohtiin ja tarjota entistä laajemmat mahdollisuudet sijoittaa verotehokkaasti”, Tuppurainen. 

Lisätietoja Nordnet Sijoitusvakuutuksesta osoitteessa nordnet.fi/sijoitusvakuutus.

Kommentoi
Ylös
>