Purmon IR-sivut

Purmo Group ylitti selvin numeroin tulosodotukset

Hinnankorotukset ja käynnissä oleva tehostamisohjelma ovat auttaneet Purmoa säilyttämään käyttökatemarginaalin viime vuoden tasolla.

Sisäilmaratkaisuja tarjoava Purmo Group julkisti tammi-maaliskuun tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto laski vuosineljänneksellä 10 prosenttia vertailukaudesta 212 miljoonaan euroon ja orgaaninen liikevaihdon lasku oli 11 prosenttia.

Climate Products & Systems-divisioonan liikevaihto laski 13 prosenttia ja Climate Solutions-divisioonan liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia.

Oikaistu käyttökate laski myynnin suhteessa 9,0 prosenttia 26,4 miljoonaan euroon vertailukaudesta. Oikaistu käyttökatemarginaali oli 12,5 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 12,4 prosenttia. Liiketulos nousi viime vuoden 14,1 miljoonasta eurosta 15,1 miljoonaan euroon.

Kannattavuus oli huomattavasti yhtiötä seuraavan Inderesin odotuksia parempi. Inderes odotti 19 miljoonan euron oikaistua käyttökatetta ja vain 1,3 miljoonan euron liikevoittoa.

Hinnankorotukset ja tehostamistoimet auttoivat marginaalien säilyttämisessä

”Vuoden ensimmäisen neljänneksen markkinaympäristöä kuvasivat korkea inflaatio, kohoavat korkotasot ja heikko kysyntä peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen segmenteissä. Sitä vastoin jälleenmyyjien varastotasot saavuttivat normaalimman tason, ja onnistuimme toteuttamaan hinnankorotuksia ja kustannussäästöjä”, toteaa Purmon toimitusjohtaja John Peter Leesi.

Leesin mukaan vahva tulos Climate Products & Systems -divisioonassa saavutettiin onnistuneella marginaalin ja kustannusten hallinnalla.

Uudet liiketoimintadivisioonat, Climate Products & Systems ja Climate Solutions, ovat voimassa ja toimineet tammikuusta 2023 lähtien. Ne kuvaavat yhtiön keskittymistä ratkaisumyynnin lisäämiseksi ja synergioiden luomiseksi konsernissa kokonaisuudessaan.

Leesin mukaan kysyntä jatkui heikkona vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja se vaikutti Climate Products & Systems -divisioonan myyntivolyymeihin. Heikkoa liikevaihdon tasoa yhtiö kuitenkin onnistui kompensoimaan onnistuneella marginaalin ja kustannusten hallinnalla. Divisioonan myynnin lasku johtui radiaattorien liikevaihdon laskusta.

”Toteutuneilla hinnankorotuksilla ja onnistuneilla panoskustannusten hallinnalla oli merkittävä vaikutus oikaistuun käyttökatemarginaaliin”, Leesi toteaa.

Accelerate PG -ohjelma etenee suunnitelmia edellä

Purmo Groupin käynnissä oleva strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelman kehittyi vahvasti ja oli edellä alkuperäisiä suunnitelmia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, Leesi kertoo.

”Toteutuneet, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) olivat 12,1 miljoonaa euroa neljänneksen lopussa, ja ne kasvoivat vuoden 2022 lopun 1,4 miljoonasta eurosta. Koko vuoden tavoitteemme on 20 miljoonaa euroa. Merkittävimmät parannukset ohjelman puitteissa ovat muodostuneet hinnoittelun optimoinnista, kustannusten vähennyksistä operatiivisen mallin muutoksien myötä ja hankinnan säästöistä.”

Purmo laski liikkeeseen 60 miljoonan euron vihreän hybridilainan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Leesin mukaan hybridilainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena on varmistaa rahoitus Purmo Groupin strategian nopeuttamiseen tähtäävälle ohjelmalle.

”Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään Purmo Groupin helmikuussa 2023 julkistaman vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti”, toimitusjohtaja kertoo.

Ohjeistus ennallaan

Purmo toistaa ohjeistuksen vuodelle 2023. Vuoden oikaistun käyttökatteen yhtiö odottaa asettuvan samalle tasolle vuoteen 2022 nähden, jolloin se oli 93 miljoonaa euroa. Samalla tasolla tarkoittaa muutosta +/- 5 prosentin välillä edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön toistaa aiemmin viestityt, Accelerate PG -ohjelman tavoitteet – kohdistetut, oikaistun käyttökatteen vuositason parannukset (run-rate) ovat 20 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä, ja kumulatiivisesti 40 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Näkyvyys vuodelle 2023 on kuitenkin rajallinen makrotalouden epävarmuudesta johtuen. Markkinaympäristö säilyy haastavana Purmon kohdemarkkinoilla. Lisäksi ohjeistus huomioi myös sen, että Purmo Group rakentaa valmiuksia edistääkseen tulevaisuuden kasvua, mikä vaikuttaa yhtiön kustannuspohjaan ja siten Accelerate PG -ohjelman nettosäästöihin.

Normalisoituneet varastotasot saattavat olla merkki kysynnän elpymisestä.

”Selvästi odotuksiamme parempi alkuvuosi tuo ennusteisiimme nousupainetta kohti haarukan yläosaa. Yhtiö kommentoi myös jälleenmyyjien varastotasojen normalisoituneen, minkä pitäisi tukea kysyntää tulevina kvartaaleina. Tehostamisohjelman eteneminen tukee kannattavuutta myös jatkossa”, toteaa Inderesin analyytikko Rauli Juva.

Kommentoi
Ylös
>