Kasvuosakkeet

Scanfilin positiivinen tulosvaroitus on merkittävä

Scanfil antoi positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö nostaa sekä liikevaihdon että liikevoiton ohjeistustaan vuodelle 2023 selvästi aiemmasta.

Elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistajan mukaan asiakaskysyntä ja -näkymä on jatkanut alkuvuonna vahvistumistaan etenkin Energy & Cleantech-, Automation & Safety- ja Medtech & Life Science -asiakassegmenteissä. Lisäksi elektroniikan komponenttien saatavuustilanne on kohentunut odotettua nopeammin, mikä mahdollistaa asiakaskysyntään vastaamisen ja parantaa myös tuottavuutta.

Positiivinen tulosvaroitus otettiin pörssissä ilolla vastaan ja Scanfilin osake kipusi keskiviikkona 13,5 prosenttia ja torstaina vielä 3,3 prosenttia.

Vuonna 2022 Scanfil on investoinut laajasti tehtaiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, ja yhtiö on jatkanut investointeja kuluvan vuoden aikana, mikä osaltaan mahdollistaa korkeammat tuotantomäärät.

Yhtiön toimitusjohtaja Petteri Jokitalo kertoi tilinpäätöksen yhteydessä, että kuluvana vuonna yhtiön keskeisiä investointeja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ovat elektroniikan valmistuslinjojen investoinnit Atlantan tehtaalle Yhdysvalloissa ja Sieradzin tehtaalle Puolassa. Molempien tehtaiden osalta uusien tuotantolinjojen odotetaan olevan käytössä kolmannella vuosineljänneksellä 2023.

Positiivinen tulosvaroitus ei ole yllätys

Uuden tulosohjeistuksen mukaan Scanfil arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 880–940 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 56–64 miljoonaa euroa. Aiemmin helmikuussa yhtiö oli arvioinut vuoden 2023 liikevaihdon olevan 820–890 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 49–55 miljoonaa euroa.

Evli arvioi aamukatsauksessaan, että Scanfilin oma tuotantokapasiteetti ei ainakaan toistaiseksi aseta merkittäviä pullonkauloja korkeaan asiakaskysyntään vastaamiseksi, koska yhtiö investoi viime vuonna useampaan tehtaaseensa.

Scanfilin liikevaihdon kasvua ovat ajaneet etenkin korkeammat tuotantomäärät eikä niinkään inflaatio, Evli toteaa.

Evlin mukaan Scanfilin tekijät ohjeistuksen noston taustalla eivät tulleet niin kovin suurina yllätyksinä, mutta positiivinen tulosvaroitus saapui hyvin aikaisessa vaiheessa vuotta, kun huomioidaan vuoden ensimmäiselle neljännekselle tyypillinen kausiluonteinen hiljaisuus.

Scanfil saattaa päästä lähelle pitkän aikavälin tavoitettaan

Evlin mukaan ohjeistuksen nosto jo tässä vaiheessa vihjaa alkuvuodenkin sujuneen mallikkaasti.

”Lisäksi ohjeistushaarukoiden keskipisteiden nousut olivat merkittäviä, noin 6 prosenttia liikevaihdolle ja 15 prosenttia liikevoitolle. Uuden ohjeistuksen mukaan Scanfil voikin päästä jo tänä vuonna hyvin lähelle pitkän aikavälin 7 prosentin liikevoittomarginaalitavoitettaan, ja ennusteemme ovatkin nousupaineessa tulosvaroituksen jälkeen”, Evli toteaa.

Scanfilin liikevoitto nousi loka–joulukuussa oli 13,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 9,5 miljoonasta eurosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen ja puolijohteiden saatavuuden parantuminen, joka paransi tehtaiden suorituskykyä. Yhtiö onnistui siirtämään kustannusinflaation asiakashintoihin, joissain tapauksissa hinnanmuutokset realisoituivat viiveellä.

Koko vuonna 2022 Scanfil ylsi ennätysliikevaihtoon ja liikevoittoon.

Evli odottaa Scanfilin osakekohtaiselle tulokselle 8,4 prosentin kasvua tänä vuonna. Pankin tulosennusteilla Scanfilin kuluvan vuoden P/E-kerroin on 15x ja EV/Ebitda-kerroin on 8,2x.

Scanfil on sopimusvalmistaja elektroniikan kansainvälisille laitevalmistajille. Palvelutarjontaan kuuluu niin tuotesuunnittelua, valmistusta, kokoonpanoa, testausta, materiaalihallintaa kuin logistisia ratkaisuja tuotteen koko elinkaaren ajan.

Linjoilta valmistuva tuotearsenaali on hyvin laaja, käsittäen tuote-elementtejä tai kokonaisia tuotteita, kuten taajuusmuuttajia, pullonpalautusautomaatteja, itsepalveluautomaatteja, pakettiautomaatteja, energiatekniikan komponentteja, sisäilman jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiä, liukuportaita ja hissejä.

Scanfil julkaisee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen keskiviikkona 26.4.2023.

Kommentoi
Ylös
>