Yritysuutiset

Stora Ensolta jyrkkä tulosvaroitus – pörssikonkari aavisti vaikeudet

Metsäyhtiö Stora Enso varoittaa operatiivisen liiketuloksen romahduksesta.

Stora Enso antoi tammikuun lopussa julkaistun vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteensa yhteydessä tulosohjeistuksen, jonka mukaan yhtiö odotti vuoden 2023 operatiivisen liiketuloksen olevan pienempi kuin vuonna 2022. Viime vuonna operatiivinen liiketulos oli hieman alle 1,9 miljardia euroa.

Nyt Stora Enso reivaa arviotaan jyrkästi alaspäin.

Uudessa ohjeistuksessaan yhtiö ennustaa operatiivisen liiketuloksen jäävän merkittävästi vuoden 2022 lukeman alapuolelle. Tämä tarkoittaa, että operatiivinen liiketulos on yli 50 prosenttia viime vuotta alhaisempi.

Stora Enson mukaan vuoden 2023 tulosennusteen muutos johtuu markkinanäkymien heikentymistä, joka kiihtyi vuoden ensimmäisen neljänneksen loppua kohti.

”Kustannuspaineiden ja markkinoiden epävarmuustekijöiden odotetaan olevan selvästi haastavampia vuonna 2023 kuin vuonna 2022, mikä painaa yhtiön tulosta ja heikentää lyhyen aikavälin näkyvyyttä. Heikentynyt markkinatilanne vähentää edelleen kuluttajien luottamusta. Tämä johtaa yksityisen kulutuksen laskuun, jolla on vaikutusta yhtiön kaikkiin toimialoihin”, Stora Enso perustelee tulosvaroitusta.

Stora Enso odottaa vuoteen 2022 verrattuna kustannusten nousun, erityisesti energian, puun ja kemikaalien osalta, vaikuttavan konsernin katteisiin.

Pakkausmarkkina kokonaisuudessaan heikkenee tällä hetkellä. Stora Enso odottaa etenkin aaltopahvin pintakartongin kysynnän pysyvän heikkona, mutta myös kuluttajapakkauskartongissa on merkkejä heikkenemisestä lukuun ottamatta nestepakkauskartonkia. 

Rakennusala on yhä haasteellinen, yhtiö varoittaa. Myönnettyjen rakennuslupien määrä laskee ja asuinrakentaminen vähenee. Tämän odotetaan vaikuttavan tilapäisesti Wood Products -divisioonan kysyntään kuluvana vuonna.

”Kuitupuun kustannusten nousun lisäksi globaalien sellumarkkinoiden heikkenemisen odotetaan vaikuttavan Biomaterials-divisioonaan. Kuitupuun saatavuus on edelleen tiukkaa”, yhtiö kertoo.

Volatiliteetin hallitsemiseksi Stora Enso tarkastelee muuttuvia kustannuksia jatkuvasti ja valmistautuu tehostetuilla kustannustenhallintatoimenpiteillä kysynnän vaihteluun.

Myös muita toimenpiteitä, kuten hinnoittelu, tuotevalikoiman joustavuus, kapasiteetin ja varaston hallinta sekä hankinta ja logistiikka, on otettu käyttöön.

Suomessa Stora Enso on käynyt neuvottelut mahdollisista tilapäisistä lomautuksista tuotantolaitoksillaan. Kysynnän vaihteluun voidaan vastata myös tuotannon joustolla.

Yhtiön päätöksenteon hajauttaminen ja yleiskustannusten karsiminen jatkuvat. Investointeja on rajoitettu ja käyttöpääomaa hallitaan kassavirran turvaamiseksi ja vakaan taseen varmistamiseksi.

Pitkän linjan salkunhoitaja Hannu Angervuo osasi nähdä metsäyhtiöiden edessä olevat vaikeudet.

Mikäli sellun ja lopputuotteiden eli paperin sekä kartongin hinta laskee noin kymmenkunta prosenttia, pörssin suomalaisten metsäyhtiöiden liikevoitosta voi kadota jopa 1-2 miljardin euron verran vuoden aikajaksolla, Angervuo laski.

Angervuo kiinnitti huomiota siihen, että markkinasellun hinta on romahtanut Kiinassa. Lyhytkuituisen lehtipuusellun hinta on Kiinassa romahtanut noin 1 200 dollarin huipputasosta 800 dollariin noin puolen vuoden aikana.

Latinalaisen Amerikan tehtaat, kuten Stora Enson ja UPM:n laitokset tuottavat lyhytkuituista markkinasellua, josta suurin osa menee Kiinaan.

Stora Enso julkaisee tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksensa tiistaina 25.4.2023.

Kommentoi
Ylös
>