Kasvuosakkeet

Talenom jatkaa väkevää kasvua, mutta tuloskunto yskähtelee

Talenomin kasvu on kiivasta, mutta tuloskehitys ei kelvannut sijoittajille. Osake tippui tulosjulkistuksen jälkeen 10,5 prosenttia.

Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala
Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

Tilitoimistopalveluiden tarjoaja julkisti torstaina tammi-maaliskuun tulosraporttinsa. Yhtiö on kasvanut vakuuttavasti viime vuodet. Kun vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 49 miljoonaa euroa, nousi se viime vuonna jo 102 miljoonaan euroon. Neljässä vuodessa liikevaihto on siis yli kaksinkertaistunut.

Yhtiö on pystynyt myös pitämään kasvun kannattavana. Tosin sijoitetun pääoman tuotto laski viime vuonna 14 prosenttiin, kun se vuonna 2021 oli 17,7 prosenttia.

Kiivas kasvu näyttää jatkuvan myös vuonna 2023.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi yli 24 prosenttia edellisvuodesta 31 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvusta noin 60 prosenttia tuli yrityskauppojen vaikutuksesta ja noin 40 prosenttia orgaanisesti asiakasmäärän kasvun ja lisäarvopalvelujen myynnin kautta Suomessa.

Liikevoitto kuitenkin laski 29 prosenttia 3,5 miljoonaan euroon. Se jäi alle analyysitalo Inderesin odottaman 4,3 miljoonan euron.

Osakekohtainen tulos laski 0,09 eurosta 0,05 euroon. Kannattavuuden heikentyminen oli selvä, sillä liikevoittoprosentti valahti 11 prosenttiin, kun viime vuonna se oli yli 19 prosenttia.

Kasvupanostuksilla on hintansa

Käyttökatetta rasitti Espanjassa syksyllä 2022 hankittu järjestelmäalusta, jonka käyttökatetta heikentävä vaikutus oli noin 0,5 miljoonaa euroa. Kannattavuutta painoivat panostukset kasvuun, palkkainflaatio sekä yrityskaupoista johtuvat integraatio- ja muut kulut.

Tilanne oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvun kannalta sama kuin viime vuonna. Talenomin suhteellista kannattavuutta heikensivät vuoden 2022 aikana tehdyt panostukset ja investoinnit, jotka mahdollistavat strategian mukaisen voimakkaan kannattavan kasvun jatkossa.

Talenom pitää kiinni kiivaasta kasvutavoitteestaan – tietoisesti kannattavuuden kustannuksella.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala kertoo, että Telenomin aika voimakkaalle kasvulle on juuri nyt, koska Euroopan talouden hallinnan markkina digitalisoituu ja konsolidoituu. Tätä muutosta kiihdyttävät hänen mukaansa useat meneillään olevat toimialan merkittävät rakennemuutokset.

”Esimerkiksi verkkolaskudirektiivin käyttöönotto EU:ssa pakottaa jokaisen yrityksen ottamaan käyttöön ohjelmiston, joka mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen. Olemme määrätietoisesti kehittäneet järjestelmiämme vastaamaan digitalisaation tuomaan toimintaympäristön muutokseen. Näiden syiden vuoksi olemme valinneet strategiseksi painopisteeksi voimakkaan kasvun monessa eri Euroopan maassa, vaikka se suunnitellusti painaa suhteellista kannattavuuttamme lyhyellä aikavälillä.”

Espanja on yksi Talenomin keskeisistä kasvumarkkinoista. Espanjassa yritysostovetoinen kasvu onkin kiihtynyt.

Yhtiö on hyödyntänyt kokemustaan Ruotsiin etabloitumisesta ja vahvistanut etupainotteisesti resursseja johtamiseen sekä samalla yksinkertaistanut ja nopeuttanut integraatioprosesseja, Huhtala kertoo.

”Espanjan tilitoimistoliiketoiminta on käyttökatteella mitattuna kannattavaa. Espanjan liiketoiminnan kannattavuutta rasittaa alustaliiketoiminta. Alusta mahdollistaa asiakassegmentoinnin, joka tukee kannattavuuden kasvua jatkossa”, toimitusjohtaja kertoo.

Talenom pitää ohjeistuksen ennallaan. Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan tänä vuonna noin 120–130 miljoonaa euroa sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

Paluu tuloskasvuun on mahdollista

Inderesin analyytikko ja osakestrategi Juha Kinnunen arvioi, että Talenomin Suomen liiketoiminnan kannattavuutta nakertava kustannusinflaatio korjaantuu jo tehtyjen merkittävien hinnankorotuksien avulla, mutta Ruotsissa ja Espanjassa tie merkittäviin kannattavuusparannuksiin on pitkä.

”Ruotsissa omien järjestelmien käyttöönotto on silti edennyt suunnitellusti, ja luvut ovat noususuunnassa”, Kinnunen toteaa.

Kinnunen uskoo Talenomin kykyyn kääntää tuloskehitys nousuun.

”Vaikka tuloskasvu näyttää tällä hetkellä surkealta voimakkaasti laskevan kannattavuuden takia, kyseessä on yhtiön strateginen valinta ja kannattavuus kääntyy lopulta kansainvälisen kasvupyrähdyksen jälkeen.”

Pidemmällä aikavälillä Talenomin osakkeen nykyinen nykyarvostus, jossa ensi vuoden P/E-kerroin on 28x ja EV/Ebitda-kerroin 11x, on jopa maltillinen, Kinnunen arvioi. Analyytikon mukaan sijoittaminen Talenomiin vaatii kärsivällisyyttä katsoa kasvutarinaa yli lähivuosien kannattavuuskuopan sekä luottamusta kansainvälisiin onnistumisiin.

Talenomin tulosraportti oli pettymys markkinoille. Osake laski tulosjulkistuksen jälkeen torstaina 6,2 prosenttia ja perjantaina vielä 4,3 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>