Makrotalous

Tohtori Tuho varoittaa: Sadat pankit ovat maksukyvyttömiä

Pankkien taseissa muhii pommi, jonka riskeistä taloustieteen professori Nouriel Roubini varoittaa.

Aikoinaan vuoden 2008 finanssikriisin ennustanut taloustieteilijä Nouriel Roubini on tullut tunnetuksi synkistä talous- ja pörssiennusteistaan. Hän onkin saanut lempinimen ”Tohtori Tuho”.

Viime joulukuussa New Yorkin yliopiston Stern School of Businessin emeritusprofessori Roubini varoitti, että niin sanottujen zombie-yhtiöiden vaikeudet laukaisevat taantuman, joka saa osakemarkkinat kovaan laskuun. Viime syyskuussa hän ennusti Yhdysvaltoihin ja maailmanlaajuisesti ”pitkää ja rumaa” taantumaa, joka alkaisi vuoden 2022 lopussa. Tämä ennuste ei kuitenkaan toteutunut. Viime kesäkuussa Roubini varoitti, että USA:n inflaation kiihtyminen ei jää väliaikaiseksi.

Nyt Roubini on analysoinut pankkisektoria, kun Yhdysvalloissa kolme alueellista pankkia ajautuivat vaikeuksiin.

Professorin mielestä pankkikriisi ei ole vielä läheskään ohi, ja Yhdysvaltain viranomaiset vain ostavat itselleen aikaa väittämällä, että pankkijärjestelmä on ”terve”.

Massiivinen määrä realisoimattomia tappioita

Roubinin väitti perjantaina Bloomberg Televisionin haastattelussa, että rahoitusjärjestelmä ei kykene selviytymään jo nyt kasautuneesta yksityisen ja julkisen velan valtavasta määrästä. Tämä synnyttää ”kolmoisongelman”, joka laukaisee pian uuden paniikkivaiheen.

”Emme voi saavuttaa hintavakautta, ylläpitää talouskasvua [ja] säilyttää rahoitusvakautta samanaikaisesti. Joten lopulta meillä on taloudellinen ja rahoituksellinen romahdus”, Roubini ennustaa.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on jo 13 kuukauden ajan nostanut korkoja, mikä Roubinin mukaan on johtanut siihen, että pankkien pitkäaikaisten lainojen, kuten kiinteäkorkoisten asuntolainojen, salkut ovat nyt paljon vähemmän arvokkaita.

Pankkien realisoitumattomat tappiot kasvavat 1,7 biljoonaan dollariin, mutta koko pankkijärjestelmän yhteenlaskettu oma pääoma on vain 2,1 biljoonaa dollaria. Toisin sanoen pankkijärjestelmän kyky kestää tappioita on pienempi kuin realisoimattomat tappiot.

”Sadat pienemmät pankit ovat kirjaimellisesti maksukyvyttömiä, joten se on perusongelma. Kun korot nousevat, arvopapereiden ja lainojen arvo laskee, ja silloin meillä on massiivisia likviditeetti- ja maksukykyongelmia.”

Velkaantunut talous ei kestä talouskasvun hyytymistä

Roubini ennustaa, että se, mikä alkoi rahoituksen likviditeettiongelmasta, muuttuu nopeasti taseongelmiksi.

”Talouden taantuma johtaa meidät duraatio- ja markkinariskistä luottoriskiin”, hän varoittaa.

Silicon Valley Bankin (SVB) talletuspakosta alkanut pankkimyllerrys pakottaa muut amerikkalaiset alueelliset pankit vähentämään luotonantoa pienille yhteisöyrityksille ja kotitalouksille. Tämän seurauksena luotonannon kasvu laskee 10 prosentin vuosivauhdista mahdollisesti lähelle nollaa, Roubini varoittaa

Kun talouskasvu sakkaa, veloissaan uiva talous ei enää kykene hoitamaan taloudellisia velvoitteitaan.

Kaiken lisäksi keskuspankin toimintamahdollisuus on mahdollisessa kriisissä heikompi kuin mitä se oli esimerkiksi finanssikriisissä. Tämä johtuu siitä, että nyt keskuspankilla on huolenaan korkea inflaatio, joka pitäisi saada painettua takaisin kahden prosentin tavoitetasoon.

Roubini uskoo, ettei Yhdysvaltain keskuspankilla eikä velkaantuneella liittovaltion hallituksella ole riittävästi liikkumavaraa talouden riittävään elvyttämiseen.

”Meillä on siis 70-luvun pahin tilanne negatiivisen tarjontashokin, kasvun hidastumisen ja inflaation osalta, ja velkasuhteet ovat paljon korkeammat kuin suuren finanssikriisin jälkeen. Olemme menossa kohti kovaa laskua.”

Lähes 190 pankkia vaaravyöhykkeellä

Silicon Valley Bankin romahduksen syynä on se, että sen talletukset alkoivat vähentyä ja se joutui siksi myymään USA:n valtion velkakirjoja hankkiakseen likviditeettiä. Velkakirjat pankki joutui myymään roimasti tappiolla, koska korot olivat nousseet. Korkojen nousu tarkoittaa velkakirjojen markkina-arvon laskua.

Yhdysvaltain talletussuojarahaston FDIC:n mukaan yhdysvaltalaisilla pankeilla oli vuoden 2022 lopussa 620 miljardin dollarin edestä realisoitumattomia tappioita – omaisuuseriä, joiden hinta on laskenut mutta joita ei ole vielä myyty.

Kun korot olivat lähellä nollaa, jenkkipankit ostivat paljon valtionlainoja ja joukkovelkakirjoja. Nyt kun Yhdysvaltain keskuspankki nostaa korkoja inflaation torjumiseksi, näiden joukkovelkakirjojen arvo on laskenut.

Kun korot nousevat, uudet joukkovelkakirjalainat alkavat maksaa sijoittajille korkeampia korkoja, jolloin vanhemmat joukkovelkakirjalainat menettävät arvoaan.

Tästä syystä useimmilla pankeilla on kirjoissaan jonkin verran realisoitumattomia tappioita.

Lähes 190 muuta amerikkalaispankkia voi olla alttiina samantyyppiselle riskille, joka kaatoi Silicon Valley Bankin.

Social Science Research Networkissa julkaistussa tutkimuksessa väitetään, että eri puolilla Yhdysvaltoja on 186 pankkia, jotka voivat kaatua, jos puolet niiden tallettajista vetävät nopeasti varansa pois pankista. Taloustieteilijät eivät nimenneet pankkeja, joiden he uskoivat olevan vaarassa.

”Laskelmiemme mukaan nämä pankit ovat varmasti vaarassa joutua maksukyvyttömiksi, ellei valtio puutu asiaan tai niiden pääomapohjaa vahvisteta”, ekonomistit kirjoittavat.

Keskuspankin vaikea haaste

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve nosti maaliskuun lopulla ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä 4,75–5,0 prosentin vaihteluvälille. Päätös yksimielinen ja se oli myös ekonomistien ja analyytikoiden konsensusodotuksen mukainen.

Keskuspankki viestittää edelleen, että ohjauskorkoa nostetaan inflaationäkymän sitä vaatiessa ennakoitua korkeammalle.

Markkinat odottivat myös kommentteja Yhdysvaltoja ravistelevasta pankkimyllerryksestä. Fedin pääjohtaja Jerome Powell kertoi pankkijärjestelmän olevan kunnossa ja talletusten turvassa. Keskuspankin avomarkkinakomitea on kuitenkin pohtinut pidättäytymisestä koronnostosta pienempiä pankkeja ravistelevan talletuspaon vuoksi.

Keskuspankki on puun ja kuoren välissä. Toisaalta edelleen korkea inflaatio edellyttäisi siltä ohjauskoron nostoa, toisaalta ohjauskoron nostot ovat saaneet lyhyet markkinakorot nousuun. Lyhyiden markkinakorkojen nousu on laskenut velkakirjojen arvoja ja se koitui osaltaan kaatuneen Silicon Valley Bankin kohtaloksi.

Kommentoi
Ylös
>