Sijoitusideat

Tällaista tuottoa tarjoaa osuuskunta Tradekan tuotto-osuus

Osuuskunnan tuotto-osuus on yksi vaihtoehtoinen sijoitusmuoto. Tämäkään sijoitus ei ole riskitön.

Tradeka osuuskunta tuotto-osuus

Osuuskunta Tradekan edustajiston kokous pidettiin 21. huhtikuuta Helsingissä. Kokouksessa edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Tradekan tuotto-osuuksien merkitsijöille maksetaan vuodelta 2022 tavoitteen mukainen 3,5 prosentin korko. Korot maksetaan merkitsijöille kesäkuussa.

Kuluvalle vuodelle 2023 Osuuskunta Tradekan hallitus on jo aiemmin asettanut tuottotavoitteeksi 4,75 prosenttia. Tämä tuottotavoite koskee vuonna 2023 merkittynä olevia tuotto-osuuksia. Maksettava tuotto voi kuitenkin poiketa tuotto-odotuksesta tai sitä ei voida maksaa ollenkaan.

Tradekan tuotto-osuus on pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi tarkoitettu osuuskuntalain mukainen sijoitusmahdollisuus osuuskunnan omaan pääomaan.

Alkuvuosi on ollut osuuskuntakonsernille hyvä; kaikki liiketoiminnan tytäryhtiöt paransivat tulostaan verrattuna vuoden takaiseen ja sijoitustoiminnan tuotto oli 2,2 prosenttia.

Ennakkotietojen mukaan Tradeka-konsernin ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli noin 130 miljoonaa euroa ja käyttökate 11,5 miljoonaa euroa. Käyttökate on 5,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa parempi.

Osuuskunta Tradekan 18 miljoonan euron tuotto-osuusanti on parasta aikaa käynnissä. Enimmäismerkintämäärä on 50 000 euroa. Merkintäaika jatkuu siihen asti, kunnes liikkeelle lasketut tuotto-osuudet on merkitty, ellei antia sitä ennen keskeytetä.

“Tradekan alkuvuosi on sujunut olosuhteisiin nähden kohtuullisesti. Venäjän hyökkäyssota, kustannusten nousu, kohonnut korkotaso ja epävakaa osakemarkkina varjostavat kuitenkin edelleen näkymää”, sanoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Millainen sijoitus on tuotto-osuus?

Tuotto-osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi tuottamaan vakaata vuosittaista tuottoa niitä merkinneille osuuskunnan jäsenille. Tuottotavoite määritellään vuosittain.

Tradekan tuotto-osuuksia voivat merkitä vain osuuskunta Tradekan 18 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet. Jäseneksi voi liittyä Oma Tradekassa. Jäseneksi liittyessään henkilö maksaa kertaluontoisen 33,64 euron osuusmaksun. Jäsenet merkitä tuotto-osuuksia ja saavat myös jäsenetuja.

Tradekan yhden tuotto-osuuden hinta on 100 euroa. Yksi jäsen voi merkitä 1–500 tuotto-osuutta eli 100–50 000 euron arvosta huomioiden myös edellisinä vuosina merkityt tuotto-osuudet.

Merkinnät voi tehdä kerralla tai erissä. Minimimerkintämäärä on yksi tuotto-osuus eli 100 euroa.

Tuotto-osuus sopii myös kuukausittaiseen säästämiseen, kunnes anti on loppuun merkitty. Tuotto maksetaan vuosittain kesäkuussa.

Tuotto-osuuskaan ei ole riskitön sijoitus

Tuotto-osuutta harkitsevan sijoittajan kannattaa muistaa, että sijoitus ei ole suinkaan riskitön. Maksettava tuotto voi poiketa tuotto-odotuksesta tai sitä ei voida maksaa ollenkaan. Tuotto-osuudella ei ole myöskään pääomaturvaa eikä se kuulu talletussuojan piiriin.

Sijoitukseen sisältyy siis riski tehdyn sijoituksen menettämistä osittain tai kokonaan.

Maksettavasta korosta päätetään vuosittain jälkikäteen osuuskunnan edustajiston kokouksessa.

Osuuskunta Tradeka on noin 200 000 jäsenen omistajaosuuskunta. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta.

Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, lehtijakelua harjoittavan Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n, katsastus- ja lupapalveluja tarjoavan A-Katsastus Group Oy:n sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus Oy:n. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 663 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muunnettuna 4 248.

Kommentoi
Ylös
>