Makrotalous

USA nousi Ruotsin ohi Suomen suurimmaksi kauppakumppaniksi – Nato vahvistaa taloussuhteita

Suomen kokonaisvienti Yhdysvaltoihin kasvoi yli 40 prosenttia vuonna 2022.

New York Yhdysvallat USA pilvenpiirtäjät

Yritysverkosto Amcham Finland on julkaissut Suomen ja Yhdysvaltojen välistä kauppaa käsittelevän raporttinsa Finland-U.S. Economic Deep Dive 2023. Raportti tarjoaa kattavan katsauksen Suomen ja Yhdysvaltojen välisten taloudellisten suhteiden nykytilasta ja mahdollisuuksista.

Kolmatta kertaa julkaistavassa raportissa tarkastellaan useita kaupalle tärkeitä aiheita kuten digitalisaatiota, vihreää siirtymää ja riippuvuutta Kiinasta.

Amcham Finland on kansainvälinen businessverkosto Suomessa toimiville ulkomaalaisille yrityksille sekä Yhdysvaltoihin suuntautuville suomalaisille kasvuyrityksille. 

”Suomen ja Yhdysvaltojen välinen taloudellinen suhde on osoittautunut uskomattoman sitkeäksi maailmaa ravistelleen epävakauden keskellä”, sanoo Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson.

Pasternak-Jacksonin mukaan globaaleista toimitusketjuhaasteista, edelleen jatkuvasta pandemiasta, energiamarkkinan mullistuksesta, korkeasta inflaatiosta, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja geopoliittisen tilanteen kiristymisestä huolimatta transatlanttisen talouden ja suhteen tärkeimmät ajurit vauhdittivat kauppaa myös vuonna 2022.

”Yhdysvaltojen ja Euroopan suhde ei ole koskaan ollut yhtä elinvoimainen ja tärkeä kuin nyt”, Pasternak-Jackson hehkuttaa.

Suomen transatlanttinen kumppanuus voi erittäin hyvin

Yhdysvallat on ohittanut Ruotsin Suomen suurimpana kauppakumppanina. Suomen kokonaisvienti Yhdysvaltoihin kasvoi 38,2 prosenttia vuonna 2022, mikä tarkoittaa kaksinumeroista kasvua neljättä vuotta peräkkäin.

Suomen tavaraviennin arvo Yhdysvaltoihin kasvoi 68 prosenttia edellisvuodesta 9,4 miljardiin euroon. Poikkeuksellisen suuri tavarakaupan kasvu johtui korkeista vientihinnoista, korkeista metsäteollisuuden ja biopolttoaineiden vientivolyymeista sekä miljardin euron risteilyaluksen toimituksesta.

Suomen palveluviennin arvo Yhdysvaltoihin kasvoi 9,7 prosenttia edellisvuodesta 6,5 miljardiin euroon, mikä edustaa 20 prosenttia Suomen kokonaispalveluviennistä.

”Suomen ja Yhdysvaltojen välinen taloudellinen suhde on syventynyt viime vuosien aikana ja kattaa nykyään aiempaa laajemman kirjon taloudellista yhteistyötä”, sanoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Kostiaisen mukaan palveluvienti Suomesta Yhdysvaltoihin on kasvanut erityisen nopeasti viime vuosina, mutta vuonna 2022 tavaravienti otti valtavan loikan ja teki Yhdysvalloista Suomen suurimman vientimaan.

Vuosi 2022 oli ennätyksellinen myös koko transatlanttiselle kaupalle.

Yhdysvaltojen ja Euroopan välisen tavarakaupan arvo ylsi kaikkien aikojen korkeimpaan tulokseen, 1 200 miljardiin dollariin, ja Yhdysvaltojen ja EU:n välisen tavarakaupan arvo 909,5 miljardiin dollariin – eli 25 prosenttia korkeammalle kuin Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen tavarakaupan arvo.

Lisäksi Yhdysvallat ja Eurooppa ovat toinen toistensa suurimmat palvelumarkkinat.

Digitalisaatio etenee uusille alueille

Suomi on ensimmäisellä sijalla Euroopan unionin digitalisaatiovertailussa ja maan arvioidaan olevan samalla tasolla Yhdysvaltojen kanssa digitaalisessa maturiteetissa ja datatalouden tuottaman bruttoarvonlisän osuudessa.

Digitalisaatioinvestointien odotetaan yltävän globaalisti 3,4 biljoonaan dollariin kolmen seuraavan vuoden aikana. Maailman talousfoorumi WEF:n arvion mukaan 70 prosenttia maailmantalouden uuden arvon luonnista syntyy digitaalisista teknologioista ja palveluista.

Yhdysvaltojen markkina tarjoaa suomalaisille palveluntarjoajille merkittäviä mahdollisuuksia it-sektorin ja peliteollisuuden vanavedessä. Toisaalta Suomi voi tarjota vakaan infrastruktuurin ja korkeasti koulutettua työvoimaa yhdysvaltalaisille teknologiajäteille, jotka etsivät kasvua Euroopasta.

”Suomen suurimpia vahvuuksia ovat tietotaito ja innovaatiokyky”, toteaa Kostiainen.

Kostiaisen mielestä valmistuskapasiteettiin investoinnin sijaan Suomen tulisi keskittyä enemmän tutkimuksen ja kehityksen investointeihin.

”Tuotteiden valmistuksessa suurin arvonlisä syntyy suunnittelusta, jossa teknologia kehitetään ja brändit rakennetaan. Suomalainen vientiteollisuus hyötyisi keskittymisestä nykyistä enemmän korkean lisäarvon teknologiaan ja palveluihin – ja vähemmän massatuotantoon.”

Jenkkisyritykset luovat työpaikkoja ja tuovat ulkomaisia suoria investointeja Suomeen

Ulkomaiset yritykset ovat tärkeitä Suomen taloudelle. Vuonna 2021 noin 278 000 ihmistä (18 % koko Suomen työvoimasta) työskenteli ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä.

Yhdysvaltalaisyritykset työllistivät 26 920 ihmistä Suomessa ja kerryttivät liikevaihtoa 14,5 miljardia euroa melko tasaisesti teollisuuden, kaupan ja palvelusektorin yritysten kesken. Suomalaiset yritykset työllistivät 39 700 ihmistä Yhdysvalloissa ja saavuttivat yhteensä 25 miljardin euron liikevaihdon vuonna 2020.

Yhdysvallat on Suomen toiseksi suurin ulkomaisten suorien investointien lähde Ruotsin jälkeen.

Ulkomaisten suorien investointien nettoarvo Yhdysvalloista Suomeen on yli kaksinkertaistunut 1990-luvulta alkaen. Vuonna 2021 investointien arvo Yhdysvalloista Suomeen oli yhteensä 14 miljardia euroa, eli 18 prosenttia kaikista Suomen ulkomaisista suorista investoinneista. ICT-sektori tuotti suurimman osan yhdysvaltalaisomisteisten yritysten arvonlisästä. Lähes kaksi kolmasosaa yhdysvaltalaisten ICT-yritysten tuotannosta meni vientiin.

”Globaalin talouden haastavien olosuhteiden, mukaan lukien korkea inflaatio ja energianhinnat, odotetaan vaikuttavan ulkomaisiin suoriin investointeihin vielä melko pitkään, minkä vuoksi Suomi joutuu kilpailemaan entistä kovemmin investoinneista ja osaajista”, sanoo Amcham Finlandilla vastuullisuusasioita ja kansainvälisten yritysten ohjelmaa johtava Rosa Thurman.

”Kaikkien katseet kohdistuvat Suomen parhaillaan muodostettavaan uuteen hallitukseen ja siihen, millaisilla toimenpiteillä tuleva hallitus aikoo tehdä Suomen liiketoimintaympäristöstä entistä kilpailukykyisemmän ja houkuttelevamman.”

Nato-jäsenyys vahvistaa transatlanttisia turvallisuus- ja taloussuhteita

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on korostanut entisestään Suomen ja Yhdysvaltain välisen puolustusyhteistyön merkitystä. Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen suhdetta transatlanttisiin kumppaneihinsa ja tarjoaa Suomelle taloudellisia hyötyjä kasvavan alueellisen turvallisuuden ja vakauden myötä.

Suomen Nato-jäsenyys voi esimerkiksi lisätä ulkomaisia suoria sijoituksia Suomeen, vauhdittaa ulkomaankauppaa ja luoda työpaikkoja Suomeen.

”Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde on nyt tärkeämpi ja tiiviimpi kuin koskaan aikaisemmin”, sanoo Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Douglas T. Hickey.

Hickeyn mukaan Suomen Nato-jäsenyys vahvistaa kollektiivista puolustustamme ja avaa samalla merkittäviä mahdollisuuksia keskinäiselle taloudelliselle yhteistyölle.

”Sijoittajat näkevät Suomen nyt hyvänä paikkana luoda työpaikkoja ja kehittää teknologiaa. Odotan yhdysvaltalaisyritysten ulkomaisten suorien investointien Suomeen jatkuvan aggressiivisina.”

Inflation Reduction Act -lakipaketti tarjoaa sekä uhkia että mahdollisuuksia

Vuonna 2022 Yhdysvalloissa läpi viety Inflation Reduction Act (IRA) -elvytyspaketti on lähihistorian merkittävin puhtaan energian lakikokonaisuus Yhdysvalloissa. IRA antaa sijoittajille ennennäkemättömän lainsäädännöllisen läpinäkyvyyden. Energiaan liittyvät verohelpotukset on laajennettu kattamaan investoinnit muun muassa akkuihin, sähköiseen liikenteeseen ja vihreään vetyyn, mikä avaa ovia uusille investointimahdollisuuksille.

Tuki- ja verohelpotuspaketin tavoitteena on vauhdittaa Yhdysvaltain omia vihreän siirtymän hankkeita.

IRA sisältää etuja ja haittoja suomalaisyrityksille. Merkittävät tuet voivat siirtää investointeja Euroopasta Yhdysvaltoihin. Toisaalta massiivinen vihreän siirtymän elvytyspaketti voi tarjota suomalaisyrityksille vientimahdollisuuksia Yhdysvaltojen markkinalla.

”Yhdysvalloista on kehittymässä entistä kestävämpi ja resilientti talous myös ympäristön näkökulmasta”, sanoo Amcham Finlandin kasvuyritysjohtaja Mike Kyszeiko.

Suomalaisella teollisuudella on tässä prosessissa merkittävä rooli ja näköpiirissä on tulevaisuudessa vielä enemmän mahdollisuuksia suomalaisyrityksille Yhdysvalloissa, Kyszeiko uskoo.

”Useat suomalaisyritykset investoivat jo Yhdysvaltain vihreään siirtymään ja monen muun odotetaan seuraavan perässä. Todistamme uutta ja mielenkiintoista vaihetta Suomen ja Yhdysvaltojen välisessä kaupassa – vaihetta, jossa yhä useampi suomalaisyritys osallistuu Yhdysvaltain uuden talouden muovaamiseen.”

Lisätietoa yllä olevista ja muista raportin keskeisistä löydöksistä, kuten Suomen mahdollisuuksista liittyen friendshoring-politiikkaan ja Kiina-riippuvuuksien vähentämiseen sekä ulkomaalaisomisteisten yritysten suunnitelmista koskien työvoiman palkkaamista, tutkimus- ja kehitysinvestointeja sekä liiketoiminnan laajentamista Suomessa löytyy Finland-U.S. Economic Deep Dive 2023 -raportista. Raportin tiivistelmä (Executive Summary) on luettavissa täällä.

Kommentoi
Ylös
>