Yritysuutiset

Wetterin tulos tappiolle – ”Autoalalle vuosi 2022 oli haastava”

Autoala kärsii komponenttipulasta.

Viime joulukuussa listautunut autokauppayhtiö Wetteri tiedotti maaliskuun lopussa, että yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistaminen viivästyy ja että tilinpäätöstiedote tullaan julkistamaan 14.4.2023. Nyt yhtiö on kuitenkin aikaistanut tilinpäätöksen julkistamista ja julkisti sen pääsiäisen kynnyksellä kiirastorstaina.

Wetteri-konserni toteutti vuoden 2022 aikana useita pörssilistautumista pohjustaneita yritysjärjestelyitä. Tilinpäätöksen tulosluvut muodostuivat järjestelyiden myötä seuraavista ajanjaksoista: Themis Holding Oy:n tulos 24.2.-31.12.2022, Wetteri Yhtiöt Oy -konsernin tulos 11.5.-31.12.2022 sekä emoyhtiö Wetteri Oyj:n ja koulutusliiketoiminnan tulos 9.12.-31.12.2022. Tästä syystä tilikausi oli poikkeava, eikä edellisten tilikausien vertailukelpoisia tuloslukuja ole olemassa.

Konsernin liikevaihto vuoden 2022 lopussa päättyneellä tilikaudella oli 192 miljoonaa euroa. Henkilöautot-toimintasegmentin pro forma -liikevaihto laski verrattuna vuoteen 2021 johtuen pääosin uusien autojen huonosta saatavuudesta. Uusien autojen myynti jatkui kuitenkin vahvana lähes koko tilikauden, minkä seurauksena tilauskanta kasvoi ennätystasolle.

Yhtiön liiketappio oli 2,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli positiivinen 3,3 miljoonaa euroa.

Uusien autojen tilauskanta oli 82,7 miljoonaa euroa, raskaan kaluston tilauskanta 20,1 miljoonaa euroa, Keskihinnaltaan kalliimpien henkilöautojen kysyntä nousi.

Vuoden 2022 aikana Wetteri toteutti useita listautumista pohjustaneita yritysjärjestelyitä. Yhtiön kasvustrategian ensimmäinen kauppa julkistettiin 19. joulukuuta, kun yhtiö tiedotti ostavansa E. Hartikaisen autokauppaliiketoiminnan.

Toimitusjohtaja Aarne Simula kertoo, että autoalalla on käynnissä voimakas murros. Jakelutiemallit muuttuvat kohti agenttimallia, ala digitalisoituu, autoilu sähköistyy ja ympäristövaatimukset kasvavat.

”Muutokset synnyttävät uudenlaisia investointi- ja osaamistarpeita. Kehitys ajaa pirstaleista autokauppaa keskittymään suurempiin yksiköihin ja alan toimijoiden määrä vähenee. Tämä kehitys on Wetterin kasvustrategian keskeinen ajuri”, Simula toteaa. 

Toimitusjohtajan mukaan Wetterin vahvuus muutoksessa perustuu Wetterin kokonaisvaltaiseen liiketoimintamalliin ja vuosien näyttöön johtaa kasvua menestyksekkäästi.

”Meillä on Suomen laajin merkkivalikoima laadukkaita huolto- ja myyntimerkkejä, laaja-alainen osaaminen ja pitkäaikaiset luottamukselliset suhteet alan toimijoihin. Monimerkkistrategia automyynnissä ja huollossa sekä raskaan kaluston liiketoiminta ovat kaikki myös orgaanisen kasvun tärkeitä elementtejä, jotka tuovat vakaata kassavirtaa ja tasaavat liiketoimintariskejä.  Digitaalisuuden ja data-analytiikan hyödyntämisessä olemme olleet edelläkävijöitä jo pitkään. Näiden eväiden varaan me rakennamme myös tulevaisuuden menestyksemme.”   

Autoalalle vuosi 2022 oli Simulan mukaan haastava.

”Vuoden alkupuolella komponenttipulasta johtuva uusien autojen huono saatavuus vei autojen ensirekisteröinnit ennätysalhaisiin lukemiin. Vaikka tilanne helpottui hieman vuoden lopussa, on tavalliseen tasoon vielä matkaa.”  

Wetterim henkilöautoliiketoiminnan liikevaihto laski hieman uusien autojen saatavuuspulan takia. Samalla kuitenkin tilauskanta kasvoi ennätyslukemiin, ja uusien autojen tilauskanta katsauskauden lopussa oli 83 miljoonaa euroa. Sähkö- ja hybridiautojen osuuden kasvu henkilöautojen kokonaismyynnistä nosti myytyjen autojen keskihintaa.

”Myymistämme autoista 60 prosenttia oli vähäpäästöisiä. Huolto- ja varaosapalvelut jatkoivat tasaisella urallaan viime vuonna, ja varaosamyynnissä nähtiin liki viisi prosenttia kasvua verrattuna vuoteen 2021”, Simula kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan raskaan kaluston osalta laskutus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2022 aikana. Myös uusien kuorma-autojen tilauskanta kehittyi hyvin.

”Wetteri Power kirikin oman toimialueensa markkinajohtajaksi lähes 44,7 prosentin markkinaosuudella yli 10 000 kg:n kuorma-autoissa.  Kuorma-autojen huoltosopimusten kattavuus oli korkea, melkein 83 prosenttia. Wetteri Powerin edistynyt data-analytiikkaa hyödyntävä huoltopalvelu pitää kuorma-autot mahdollisimman tehokkaasti ajossa ja optimoi huollot oikeaan ajankohtaan. Tämä lisää asiakasuskollisuutta ja tuo tasaista kassavirtaa yhtiöön”, Simula toteaa. 

Simulan mukaan vuosi 2023 näyttää autoalan kannalta suotuisammalta.

”On odotettavissa, että vuoden loppuun mennessä ennätyssuuria tilauskantoja päästään purkamaan. Inflaation hidastuminen ja taittuminen sekä koronnostojen päättyminen tulevat niin ikään virkistämään autokauppaa. Alkuvuonna 2023 sekä kuorma-autokauppa että vaihtoautokauppa ovat Autoalan tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan jo selkeästi piristyneet.” 

Autoalan tiedotuskeskus on raportoinut tammi-helmikuussa 2023 vaihtoautokaupan piristymisestä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaa. Myös kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat kasvaneet alkuvuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen. Uusien autojen saatavuuspulan arvioidaan helpottavan osittain vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin ennätyksellisen suurta tilauskantaa päästään purkamaan laskutukseen.

Wetterin ennakoi vuoden 2023 liikevaihdoksi 460 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi 13 miljoonaa euroa. 

Kommentoi
Ylös
>