Kasvuosakkeet

Analyysi: Inderes ei ollut tähdenlento

Kaupallista tilausanalyysia pörssiyhtiöille, videotuotantoa ja virtuaalitapahtumia tarjoava Inderes on pärjännyt pörssiyhtiönä kohtalaisen hyvin.

Kuukauden osake -analyysi: Inderes

Inderesin pärjääminen on kaksijakoista. Liiketoiminta on kehittynyt nousujohteisesti First North -listautumisen jälkeen niin liikevaihdon kuin tuloksen osalta. Sen sijaan vertailukelpoinen pörssikurssi osinkoineen on pakittanut reilun kolmanneksen, kun lähtötasona käytetään päätöskurssia ensimmäisenä listallaolopäivänä 11.10.2021.

Kurssi oli tuolloin 43,9 euroa. Kun osakemäärä listautumisannin jälkeen oli 1,633 miljoonaa osaketta, markkina-arvoksi muotoutui varsin rasvainen 72 miljoonaa euroa. Tämä markkinoiden määräämä hinta oli kova suhteessa yhtiön liiketoiminnan lukuihin ja saattoi johtua osaksi osakkeiden niukkuudesta.

Liukuvan 12 kuukauden liikevaihto (7/2020-6/2021) oli 10,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja 2,05 miljoonaa euroa.

Vaikka Inderesin kurssikehitys, osingot mukaan lukien, on ollut laskeva aikavälillä 11.10.2021-3.5.2023, osake on silti pärjännyt pörssilistatulle tietopalveluyhtiö Enentolle. Pörssin keskimääräiselle kehitykselle (OMX Helsinki GI -indeksi) kumpikin on hävinnyt. Korkojen nousu on ollut epäedullista kasvuyhtiöiden arvostuksille. Kuva: TradingView

On huomattava, että varsinainen listautumishinta oli selvästi mainittua avauspäivän kurssia matalampi. Hinta yleisölle oli 25 euroa ja henkilöstölle 22,5 euroa. Annissa tarjottiin 236,3 tuhatta osaketta. Tästä yleisöannin osuus oli 169,6 tuhatta ja henkilöstöannin 66,7 tuhatta.

Minusta yhtiö tarjosi osakkeita kaukaa viisaasti suhteessa enemmän henkilöstölle kuin yleisölle. Toki 8,7-kertainen yleisöannin ylimerkintä tarkoitti rajua merkintöjen leikkaamista; sitoumukset hyväksyttiin vain 10 osakkeeseen saakka ja ylittävältä osaltaan 5,1-prosenttisesti. Henkilöstöanti ylimerkittiin 1,2-kertaisesti ja siinä merkinnät hyväksyttiin kokonaan 1 333 osakkeeseen saakka.

Henkilöstöannin merkitys korostuu sitouttajana ja yhtiöllä oli siinä todella korkea osallistumisaste: 64 henkilöä. Yhtiö on myös tänä keväänä jatkanut henkilöstön sitouttamistaan osakesäästöohjelmalla.

Mistä on tultu?

Konserni oli jo listautumisen aikaan, syksyllä 2021, henkilöstömäärältään yllättävän iso työllistäen 75 henkeä, joista analyysitiimissä 25. Analyysi-liiketoiminta-aluettakin isompi oli Virtuaalitapahtumat eli yhtiön syksyllä 2019 onnistuneesti ostama videotuotantoyhtiö Flik, 30 henkeä. Kolmas pienempi ja uudempi liiketoiminta-alue oli IR-ratkaisut tarkoittaen IR-sivustoja, virtuaalisia yhtiökokouksia ja VideoSync-ohjelmistoa, 14 henkeä.

Isoimpia omistajia olivat – ja ovat yhä – yhtiön vuonna 2009 perustaneet Mikael Rautanen, Juha Kinnunen ja Sauli Vilén. Kaikki ovat olleet pitkään analyytikkoina yhtiössä. Rautanen on keskittynyt toimitusjohtajuuteen vuodesta 2020 analysoituaan sitä ennen pitkään muun muassa Nokiaa.

Toimitusjohtaja toi listautumisen yhtiöesittelyssä lokakuussa 2021 esiin yhtiön päätöksentekojärjestyksen eri sidosryhmien suhteen:

  1. Henkilöstö
  2. Yhteisö (sijoittajat)
  3. Asiakkaat (pörssiyhtiöt)
  4. Osakkeenomistajat.

Järjestys on luonnollinen, koska listaa ylhäältä alas luettaessa ilman edellä mainittua ei voi olla seuraavaakaan.

Vaikka yhtiö on tullut tunnetuksi itseohjautuvuudestaan ja matalasta hierarkiasta, prosessit ovat silti kurinalaisia. Inderesin keskeisiä kilpailijoita ovat pankit, tapahtumajärjestäjät, webcast- ja IR-palveluiden tarjoajat sekä viestintätoimistot.

Aivan samanlaista vastaavan konseptin kilpailijaa yhtiöllä ei ole.

Liikeidea sai tuulta alleen

Inderesin ydinviesteissä korostuu termi ”sijoittajatiedon demokratisoituminen” ja ”avoin tieto on jokaisen sijoittajan perusoikeus”.

Se on hyvä lähtökohta myös kaupallistamiselle, koska pörssiyhtiöt tarvitsevat aktiivisia sijoittajia, jotta niiden oman pääoman ehtoinen rahoituskanava ja osakkeiden vaihdanta voi toimia sujuvasti.

Inderesin alkuvuosina 2010-luvulla pankkien analyysitoiminta väheni, eikä toimialan vanha ansaintamalli toiminut enää hyvin. Pankkien on ollut helppo karsia kuluja analyysitiimeistään, jotka eivät tuoneet suoraa tulovirtaa.

Inderesin soveltamassa mallissa kohdeyhtiö maksaa analyysista. Malli on luonteva, koska sijoittajat ovat nihkeitä maksamaan analyysista isompia summia, vaikka se toisi heille lisäarvoa.

Toisaalta ”aktiivinen sijoittajayhteisö”, jota yhtiö viestinnässään käyttää, on tärkeä elementti, koska se on kohderyhmä, jolle analyyseja tehdään. Riskinä tämän osalta on markkina- ja suhdannevaihtelut niin osakemarkkinoilla kuin kuluttajan ostovoimassa.

Heikompina taloudellisina aikoina aktiivinen sijoittajakiinnostus osakkeisiin ja arvopapereihin väistämättä laskee.

Inderes hyötyi pääoma- ja listautumismarkkinoiden hyvästä kehityksestä vuosina 2014-2021. Kasvuyhtiöiden määrä pörssin First North Finland -listalla kasvoi kahdeksassa vuodessa neljästä 51:een.

Inderesillä oli listautuessa yli 150 pörssiyhtiötä asiakkaana ja 64 000 aktiivisen sijoittajan yhteisö. Tosin aktiivisen määritelmä on ilmeisesti vähintään kerran Inderesin palveluun 12 kuukauden aikana kirjautunut, joten kaikki eivät välttämättä ole kovin aktiivisia.

Flik oli tärkeä kasvuaskel

Inderes oli kasvattanut listautumiseen mennessä liikevaihtoaan viidessä vuodessa 2015-2020 yli 40 prosentin vuositahtia sekä orgaanisesti että yritysostoin. Listautumisannin aikaan syksyllä 2021 yhtiö arvioi tilikauden 2021 liikevaihdoksi 11,6-12,3 miljoonaa euroa. Kuva: Inderes 2021

Yhtiön kasvu on ollut voimakasta aikavälillä 2015-2022. Myös listautumisannin jälkeen kasvu on jatkunut voimakkaana. Vuoden 2021 liikevaihto oli 11,8 ja viime vuoden 13,5 miljoonaa euroa.

Iso ja onnistunut askel yhtiölle oli videoviestintä- ja teknologiayritys Flikin osto syksyllä 2019. Flikin liikevaihto kauppaa edeltävällä tilikaudella oli 3,1 miljoonaa euroa ja se on yhdistelty Inderesin konsernilukuihin lokakuusta 2019 alkaen.

Yritysosto lähes tuplasi konsernin liikevaihdon ja yhtiö sai jalansijan myös Ruotsin markkinoilla. Flikin palveluksessa oli Helsingissä ja Tukholmassa 20 videoviestinnän ja ohjelmistokehityksen ammattilaista ja asiakkaina yli 50 pörssiyhtiötä.

”Inderes ja FLIK ovat tehneet yhteistyötä jo kaksi vuotta ja yhteistyömme on tuottanut näkyviä hyötyjä kotimaiselle sijoittajayhteisölle. Seurusteluvaiheen aikana totesimme yhdessä, että tämä juttu on syytä viedä pidemmälle”, Flik Media Groupin toimitusjohtaja ja perustaja Janne Vainionpää totesi tiedotteessa 4.10.2019.

Flik sai kaupassa käyttöönsä Inderesin jakelukanavat ja yhteisön, Inderes Flikin video-osaamisen. Asiakaskuntaa pystyttiin palvelemaan isommalla tuote- ja palveluportfoliolla.

Kaupassa Inderesille siirtyi myös Flik Media Groupiin kuuluva VideoSync -videoalustoja kehittävä kasvuyhtiö Struu.

Kasvu jatkui 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon kasvu oli edelleen kovaa 36 prosentin tasoa huolimatta, että Flik oli edeltävän vuoden vertailuluvussa mukana. Pörssiyhtiöasiakkaiden lukumäärä kasvoi 188 yhtiöön.

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja eli EBITA kasvoi 1,7 miljoonasta 2,3 miljoonaan ja marginaali säilyi erittäin hyvällä 19,5 prosentin tasolla.

Osinkoa yhtiö maksoi tilikaudelta 0,80 euroa per osake, yhteensä 1,31 miljoonaa euroa, tulos osakkeelta oli 0,87 euroa ja henkilöstömäärä kauden päättyessä 83.

Yhtiön strategisena tavoitteena on hieman erikoinen mutta nerokas liikevaihdon kasvuprosentin ja EBITA-kannattavuusprosentin yhteissumma, tavoitteena 30-50. Nerokas siksi, että osakasarvo kasvaa parhaiten kasvun ja kannattavuuden yhdistelmällä.

Tilikaudella 2021 tuo luku oli jopa 55 (35,7+19,5).

Kun kurssi vuoden 2020 päättyessä oli 37,5 euroa, osinkotuotoksi muodostui 2,1 prosenttia eli kasvuyhtiölle tyypillisesti melko vaatimaton.

Yhteistyöhankkeita yli rajojen 2022-2023

Huhtikuussa 2022 Inderes ilmoitti strategisesta yhteistyöstä tanskalaisen sijoittajaviestinnän palveluita ja osakeanalyysiä tarjoavan HC Andersen Capitalin kanssa.

Tämä tarkoitti paikallisten sijoittajapalveluiden ja -yhteisöjen rakentamisen käynnistämisen Tanskaan ja Norjaan yhdessä HCA:n kanssa. Samalla Inderes hankki 20 prosentin omistusosuuden HCA:sta.

Edelleen marraskuussa 2022 yhtiö ilmoitti ostavansa ruotsalaiset Financial Hearingsin ja Streamfabriken-yhtiöt.

Financial Hearings on markkinajohtaja Ruotsissa pörssiyhtiöiden tulosjulkistuslähetysten toteutuksissa. Streamfabriken toimii Financial Hearingsin tuotantoyhtiönä sekä palvelee muuta asiakaskuntaa online-tapahtumien markkinalla Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Yhtiöt työllistävät yhteensä 23 työntekijää. Ostokohteiden yhteenlaskettu ja yhtiöiden välisellä myynnillä oikaistu liikevaihto oli noin 3,9 miljoonaa euroa ja EBIT-liikevoitto noin 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2021. – pörssitiedote 11.11.2022

Velaton kauppahinta 7,3 miljoonaa euroa rahoitettiin pääosin käteisellä ja osaksi pankkilainalla ja osakkeilla, joten Inderesin osakemäärä kasvoi kaupan myötä vain lievästi 1,68 miljoonaan osakkeeseen. Yhtiön alusta laajeni kaupan myötä kattamaan 400 pohjoismaista pörssiyhtiötä.

Edelleen, maaliskuussa 2023 yhtiö kertoi aloittavansa jakeluyhteistyön Ruotsin suurimman osakevälittäjä Avanzan kanssa käsittäen Inderesin ja sen strategisen kumppanin HC Andersenin englannin- ja ruotsinkielisen osaketutkimuksen.

Inderes pyrkii laajentamaan Ruotsin analyysitoimintaansa, joka on vielä pienimuotoista käsittäen 1-2 analyytikkoa. Ruotsin tilausanalyysimarkkina on vielä pieni ja sillä on huono maine, mutta johto pitää markkinaa silti kiinnostavana.

Indersin johto, talousjohtaja Mikko Wartiovaara (vas.) ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen, esittelivät tammi-maaliskuun tulosta uudelta Tukholman studioltaan VideoSync-palvelunsa välityksellä 21.4.2023, haastattelijana Eero Alasuutari.

Kannattavuus notkahti 2022 – osinkotuotto nousi

Inderesin liikevaihto jatkoi kasvuaan vuonna 2022, vaikka listautumismarkkina Suomessa ja maailmalla hiljeni. Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 13,5 miljoonaan, mutta EBITA-liikevoitto laski 2,3 miljoonasta 1,3 miljoonaan euroon.

Samalla yhtiö antoi kuitenkin vahvan ohjeistuksen alkaneelle vuodelle 2023. Liikevaihdon odotetaan ylittävän 17 miljoonaa euroa ja EBITA-kannattavuuden paranevan.

Tilikaudella 2022 strateginen liikevaihdon kasvun ja EBITA-prosentin summatavoite 30 jäi saavuttamatta ollen 24 prosenttiyksikköä (14,3+9,4). Yhtiö säilyi nettovelattomana yrityskaupoista ja kasvupanostuksista huolimatta.

Toimitusjohtaja Mikael Rautanen toteaa vuodesta 2022:

Emme ole tyytyväisiä kannattavuuden puolittumiseen vuoden 2022 aikana. Tähän vaikutti epäonnistuminen virtuaalitapahtumaliiketoiminnassa pörssin ulkopuolisten asiakkuuksien myynnissä vuoden alkupuoliskolla, mutta tilanne on nyt vakautunut. Merkittävä osa heikentyneestä kannattavuudesta johtui suunnitelman mukaisista kasvupanostuksista, joita jatkoimme markkinatilanteesta huolimatta. Yleinen markkinatilanne oli vuoteen 2021 verrattuna haastavampi.” – tilinpäätöstiedote 7.2.2023

Osinko nousi lievästi 0,82 euroon osakkeelta tarkoittaen 1,38 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopun osakekurssiin 25,5 euroa nähden osinkotuotto koheni kasvuyhtiölle melko hyväksi 3,2 prosenttiin.

Samalla osinko tuo Inderesin osakekurssille tiettyä selkänojaa. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa voitonjakoa vuosittain osinkona ja/tai omien osakkeiden ostoina.

Hinta ja sijoittaja

Yhtiön kurssitaso on vakiintunut mainitulle 26 euron tasolle tarkoittaen markkina-arvossa 44 miljoonaa euroa. Se edellyttää selvää kasvua ja tuloksen parantumista tulevaisuudessa.

On nähdäkseni hyvä, että yhtiö on laajentunut yhtäältä videotuotantoon ja toisaalta kotimaan rajojen ulkopuolelle. Kotimaan analyysimarkkina tuskin tarjoaisi eri suhdanneoloissa niitä kasvun eväitä, joita 44 miljoonan arvo edellyttää.

Tammi-maaliskuussa 2023 yhtiö palasi jälleen voimakkaaseen jopa 54 prosentin kasvuun ja EBITA-marginaali parani 13 prosenttiin (Q1/2022: 10,2 %). Erityisesti yhtiökokousmyynti veti hyvin. Johdon mukaan myös muut neljä päätuotealuetta – tilausanalyysi, osavuosikatsausten verkkolähetykset, online- ja hybriditapahtumat sekä IR-ohjelmistot – kehittyivät hyvin.

Inderes-yhteisön jäsenmäärä on laskenut 69 tuhanteen vuoden takaisesta 76 tuhannesta. Yhtiön tekemien yrityskauppojen ja oman myynnin johdosta pörssiyhtiöasiakkaiden määrä on kaksinkertaistunut vuodessa lähes 400:ään ja henkilöstömäärä noussut 25 prosenttia 115:een. Nyt rekrytointitahti on hidastunut.

Osake on nähdäkseni varsin kohtuuhintainen, kun sen suhteuttaa yhtiön kansainvälisen kasvun pyrkimykseen ja viime aikojen hyvään liiketaloudelliseen kehitykseen heikommassa pääoma- ja listautumismarkkinassa.

Inderes listaa keskeisiä riskejä tilinpäätöksessään 2022, esimerkkeinä makrotalouden tilanne, toimintaympäristön äkilliset muutokset, IT-järjestelmät, tietoturva ja sääntely. Myös kannattavan kasvun hallitseminen on keskeinen riski.

Isoimpia kilpailuetuja ovat puolestaan eri päätuotealueiden yhdistelmä, tuotteiden ja palveluiden aktiivinen myynti samalta luukulta maksukykyisille asiakkaille sekä teknologiaosaaminen.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös