Makrotalous

Säätytalolla esillä ay-jäsenmaksujen verovähennyksen poistaminen – SAK tyrmää jo suunnitelmankin

Tuleva hallitus tavoittelee valtiontalouteen miljardien säästöjä. Yksi säästökohde saattaa olla ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus.

Jarkko Eloranta SAK ammattiyhdistys talous

Suomessa ammattiliittojen jäsenmaksut määritellään laissa vähennyskelpoisiksi niin sanotuiksi tulonhankkimismenoiksi. Tulonhankkimisvähennyksen perusteena on nähty se, että, että ammattiliitot neuvottelevat palkansaajien työehdoista.

Ay-maksut on aikoinaan rinnastettu työttömyyskassamaksuihin tulonhankkimismenoina. Siten sekä ammattiliiton että työttömyyskassan jäsenmaksut ovat palkansaajalle tulonhankkimisesta aiheutuvia menoja, jotka palkansaaja saa vähentää verotuksessa – eli ne vähennetään palkkatuloista ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää.

Jäsenmaksut vähennetään täysimääräisenä. Verottajan palkkatulosta automaattisesti myöntämä 750 euron tulonhankkimisvähennys ei rajoita jäsenmaksujen vähennysoikeutta.

Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut voi vähentää palkan lisäksi myös ansiopäivärahasta, peruspäivärahasta sekä sairauspäivärahasta eli mistä tahansa ansiotulosta.

Vähennyksen poistaminen toisi 220 miljoonan euron säästöt

Hallitustunnustelija Petteri Orpo on pyytänyt valtiovarainministeriöltä (VM) arvioita erilaisiin veromuutoksiin, joista yksi on ay-maksujen verovähennysoikeuden poistaminen.

Valtiovarainministeriö (VM) tukee tulevan hallituksen mahdollisista aikeista poistaa oikeus vähentää ammattiliittojen jäsenmaksut verotuksessa. Aiheesta kertoo Helsingin Sanomat. Verotuskysymyksistä ei hallitusneuvotteluissa ole kuitenkaan vielä sovittu.

Hallitustunnusteluvaiheessa toimittamissaan vastauksissa VM:n vero-osasto arvioi, että muutos kasvattaisi vuotuisia verotuottoja 220 miljoonaa euroa. Verovähennyksen poistaminen tarkoittaisi veronkiristyksestä ammattiliittoihin kuuluville palkansaajille.

Ammattiliitot eivät luonnollisesti katso hyvällä suunnitelmia poistaa ay-maksujen verovähennysoikeus.

Suomen ammattiliittojen keskusliitto SAK ihmettelee, mihin perustuu ajatus palkansaajien ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta, kun sama ei koskisi muita jäsenmaksujen verovähennykseen oikeutettuja.

”Nyt olisi tärkeää kuulla valtiovarainministeriön perustelut sille, miksi verovähennysoikeus pitäisi poistaa juuri palkansaajilta”, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta järjestön tiedotteessa.

Ministeriö näyttää vihreää valoa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamiselle, mutta ei suosittele samanlaista poistamista työnantaja- ja yrittäjäjärjestöiltä. Kokoomus on vaalitavoitteissaan esittänyt ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista.

Vähennyksen poistaminen johtaisi kireämpään tuloverotukseen

Eloranta huomauttaa, että verovähennysoikeuden poistaminen tarkoittaisi käytännössä palkansaajien verotuksen kiristymistä ja heidän toimeentulonsa heikkenemistä.

 ”Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on tulonhankkimiseen liittyvä kustannus. Ammattiliitot muun muassa huolehtivat työehdoista neuvotellessaan siitä, että palkansaajien ostovoima säilyy.”

Elorannan mukaan ei pidä myöskään väheksyä järjestäytyneiden ja sopimiseen perustuvien työmarkkinoiden merkitystä vakaalle yhteiskunnalle ja vahvalle kansantaloudelle.

Hänen mukaan verovähennysoikeuden poistaminen nakertaisi työntekijöiden mahdollisuutta valvoa etujaan.

”Esimerkiksi EU:n vähimmäispalkkadirektiivi edellyttää työehtosopimustoiminnan edistämistä, jota verovähennysoikeuden poistaminen vaikeuttaisi.”

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kertoo liiton tiedotteessa, että EU:n vähimmäispalkkadirektiivikin edellyttää työehtosopimustoiminnan edistämistä, jota ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistaminen ei hänen mukaansa tee, vaan vaikeuttaa sitä.

”Suomen hyvinvointi on rakennettu hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan välillä. Nyt on aukeamassa syvä railo, kun ammattiyhdistysliikkeen jäseniä vastaan aiotaan hyökätä rajusti”, Niemi-Laine toteaa.

Kommentoi
Ylös
>