Yritysuutiset

Boreo julkisti odotetun vahvan tulosraportin

Yrityksien ostamiseen ja yhdistelyyn keskittyvä Boreo kasvaa kannattavasti.

Sarjayhdistelijä Boreon liiketoimintamallina on omistaa, hankkia ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Yhtiö keskittyy arvonluontiin pitkällä aikavälillä. Sen liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto. 

Boreon kasvu on ollut vahvaa viime vuosina. Kun vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 57 miljoonaa euroa, nousi liikevaihto viime vuonna yli 160 miljoonaan euroon. Myös operatiivinen liikevaihto on noussut myynnin vauhdin mukana.

Analyysitalo Inderes odottaa Boreon liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 177 miljoonaan euroon ja liikevoiton nousevan viime vuoden 6,5 miljoonasta eurosta 9,8 miljoonaan euroon.

Yhtiö julkisti perjantaina tammi-maaliskuun tulosraportin. Boreon liikevaihto kasvoi 29 prosenttia vertailukaudesta 41 miljoonaan euroon. Yritysostojen osuus tuloksen kasvusta oli 58 prosenttia ja orgaanisen kasvun osuus oli 42 prosenttia.

Myös tuloskehitys oli vahvaa.

Operatiivinen liikevoitto kasvoi 81 prosenttia viime vuodesta 2,1 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa. Operatiivista liikevoittoa paransi Suomen ja Ruotsin SANY-liiketoiminnoista irtautumiseen liittyvä kertaluonteinen 0,2 miljoonan euron kustannushyvitys.

Analyysitalo Inderes odotti Boreolta tammi-maaliskuulta 2,2 miljoonan euron operatiivista liiketulosta, eli toteutunut tuloskehitys oli suurin piirtein Inderesin odotusten mukainen.

Sijoitetun pääoman tuotto pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna eli 11,3 prosentissa.

Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg kertoo, että ensimmäisen kvartaalin tulosta tuki tekninen kauppa -liiketoiminta-alueen positiivinen kehitys, jonka operatiivinen liikevoitto oli 8,8 prosenttia ja 51 prosentin kasvu vertailukauteen. Elektroniikka-liiketoiminta-alueen yhtiöiden tulos- ja kassavirtakehitys jatkui puolestaan vakaana, vaikkakin Signal Solutions Nordicissa myyntiä siirtyi merkittävästi seuraaville kvartaaleille.

Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen merkittävin tapahtuma kvartaalilla oli päätös luopua SANY-liiketoiminnoista Suomessa ja Ruotsissa.

”Päätös noudattelee pääoman allokointiajatteluamme ja odotamme kykenevämme saavuttamaan vapautettaville pääomille houkuttelevamman tuoton muissa liiketoiminnoissa”, Nerg toteaa.

Nergin mukaan yritysostorintamalla kohdennettuun ostokohteiden etsintätyöhön tehdyt panostukset tuottivat tuloksia ja konserniin tuli kaksi uutta yhtiötä: Filterit Oy:n ja Lamox Oy.

”Hankittujen yhtiöiden taloudellinen profiili edesauttaa konsernin kehittymistä kohti tavoitettamme luoda yhtiö, joka operoi korkealla kannattavuudella ja pääoman tuottotasolla. Nämä yritysostot lisäävät myös konsernin tasaista ja ennustettavaa tulos- ja kassavirtapohjaa”, toimitusjohtaja kertoo.

Boreo ei anna arvioita lähiajan näkymistä.

Kommentoi
Ylös
>