Kasvuosakkeet

Exel Composites julkisti karun tulosraportin – osake niiasi lähes 14 prosenttia

Komposiittivalmistajan tammi-maaliskuun tulosraportti on kauttaaltaan synkkää luettavaa. Markkinoiden jyrkkä reaktio on ymmärrettävä.

Exel Compositesin osake rojahti tiistaina Helsingin pörssissä lähes 14 prosenttia synkän tulosvaroituksen ja pehmeän tulosraportin vuoksi. Exel Composites on suomalainen teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin.

Yhtiö alensi tulosnäkymiään selvästi.

Yhtiö alentaa koko vuoden 2023 ohjeistustaan. Exel Composites arvioi, että vuonna 2023 liikevaihto laskee ja oikaistu liikevoitto laskee merkittävästi verrattuna vuoteen 2022. Aikaisemmin Exel Composites arvioi, että vuonna 2023 liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2022.

Exelin mukaan muutos ohjeistuksessa johtuu odotettua alhaisemmasta liikevaihdosta ja oikaistusta liikevoitosta vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ja odotettua heikommasta lyhyen aikavälin kysyntänäkymästä.

Tuulivoimahankkeet vaikeuksissa

Lisäksi Exel on aloittanut merkittävän kehittämishankkeen houkuttelevien mahdollisuuksien voittamiseksi tuulivoimamarkkinalla. Yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton sisältävän yli yhden miljoonan euron lisäkustannukset tähän hankkeeseen liittyen vuonna 2023.

Tuulivoimahankkeiden vaikeuksista yhtiö kertoi jo tilinpäätöksen yhteydessä. Tuulivoimateollisuus on yhtiölle tärkeä kasvualue.

Proprius Partnersin kokenut salkunhoitaja Mika Heikkilä ihmettelee Exel Compositesin tulosraporttia.

”Mitä ihmettä tuolla Exel Compositesissä on tapahtunut? Viime vuosina suurimmaksi toimialaksi kasvanut tuulivoima on romahtanut pienemmäksi Q1:llä? Osavuosiraportissa kerrottiin lyhyen aikavälin heikkoudesta, mutta dramaattinen on tuo pudotus”, Heikkilä tviittaa.

Tuulivoimahankkeiden liikevaihto on laskenut ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes 78 prosenttia vertailukaudesta.

Tilauksissa romahdus ja tulospettymys

Exel Composites toistaa näkemyksensä, että yhtiön tuotteiden ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla ja sen jälkeen. Tuulivoimamarkkinan laitteisiin liittyvien mahdollisuuksien odotetaan johtavan tätä kehitystä. Lyhyen aikavälin näkyvyys on tällä hetkellä rajoittunut ja Exel odottaa lyhyen aikavälin kysyntään liittyvän epävarmuuden jatkuvan.

Asiakkaiden varastojen purkamisen mahdollinen jatkuminen sekä globaaliin taloudelliseen kehitykseen liittyvät kysymysmerkit vaikuttavat tähän kuvaan. Sama heijastuu Exelin tilauskantaan, joka on edelleen vuoden takaista alhaisempi.

Yhtiön tammi-maaliskuun tilaukset laskivat 30 prosenttia vertailukaudesta 26 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski vertailukauden 34 miljoonasta eurosta vajaaseen 29 miljoonaan euroon, laskien siten 15,7 prosenttia.

Oikaistu liikevoitto laski 0,0 euroon vertailukauden 2,2 miljoonasta eurosta. Analyysitalo Inderes odotti 0,7 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa, joten tulosromahdus oli yllättävän kova.

”Vuosi 2023 alkoi haastavan globaalin markkinaympäristön jatkuessa makrotalouden kiristyessä ja geopoliittisten jännitteiden lisääntyessä”, toteaa Exel Compositesin toimitusjohtaja Paul Sohlberg.

Sohlbergin mukaan suurimmat syyt tilausten laskulle olivat yhtiön pienten ja keskisuurten asiakkaiden yleisesti heikompi kysyntä asiakkaiden pienentäessä varastojaan, sekä odotuksia heikompi kysyntä tuulivoimateollisuuden laitteissa.

Liikevoiton lasku puolestaan johtui alhaisemmasta liikevaihdosta, joka oli osittain seurausta vuoden 2023 alun heikommasta tilauskannasta. Kustannuksemme pysyivät yleisesti odotuksien mukaisina kvartaalin aikana.

Komposiittimarkkina kasvaa, tehostamistoimet aloitettu

Sohlbergin mukaan positiivinen suunta jatkui kuljetustoimialalla liikevaihdon ollessa vertailujaksoa korkeampi. Myös rakennukset ja infrastruktuuri-, puolustus- sekä koneet ja sähköasiakastoimialat kasvoivat verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon.

Yhtiön liikevaihto kasvoi hieman Euroopassa, joka on suurin maantieteellinen alue, mutta oli alhaisempi muilla maantieteellisillä alueilla kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimitusjohtaja luottaa kuitenkin Exel Compositesin pitkän aikavälin näkymiin.

”Olemme vakuuttuneita, että komposiittimarkkina hyötyy vihreästä siirtymästä. Yhtä lailla meidän pitkän aikavälimme kysyntänäkymä on pysynyt positiivisena. Globaalin komposiittimarkkinan vuosittaisen kasvun tulevina vuosina arvioidaan jatkuvan 2–5 prosentin välillä riippuen asiakastoimialasta, markkina-alueesta, tuotantoteknologiasta ja lopputuotteesta”, Sohlberg uskoo.

Sohlbergin mukaan yhtiön viimeaikainen kehitys ei ollut tyydyttävää ja korjaavia toimenpiteitä on aloitettu.

”Olen edellyttänyt liiketoimintayksiköitämme ja toimintojamme suunnittelemaan ja jouduttamaan parannustoimenpiteitä. Olemme välittömästi aloittaneet näihin liittyvien päätösten tekemisen.”

Exel odottaa merkittäviä kustannussäästöjä päätetyistä toimenpiteistä.

Sohlbergin mukaan Exel Composites on lisäksi tehnyt toimenpiteitä sopeuttaakseen kapasiteettiaan Yhdysvalloissa ja muilla tehtaillaan yleisen vuoden 2023 näkymän mukaisesti.

”Positiivista on, että raaka-aineiden kustannukset jatkoivat tasaantumista ensimmäisellä neljänneksellä johtuen kysynnän ja tarjonnan paremmasta tasapainosta esimerkiksi kemianteollisuudessa”, Sohlberg toteaa.

Kommentoi
Ylös
>