Kasvuosakkeet

Harvian haasteena vaikea markkinatilanne Euroopassa

Harvia tarjosi sijoittajille positiivisen yllätyksen, mutta analyytikon mielestä osakkeen nousuvara jatkossa on rajallinen.

Sauna- ja spa-yhtiö Harvia hyötyi korona-ajan kotoilusta, mutta nyt kun korona-ajat alkavat olla taaksejäänyttä elämää, on yhtiö kohdannut kasvu- ja kannattavuus haasteita.

Haasteet näkyivät viime vuonna ja nyt myös alkuvuonna.

Harvian liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 18,6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 41 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto heikkeni 19,4 prosenttia. Orgaaninen liikevaihdon lasku oli 16,2 prosenttia. Vertailukausi oli haastava, sillä Harvia saavutti vuonna 2022 kaikkien aikojen korkeimman yhden vuosineljänneksen liikevaihtonsa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi Pohjois-Amerikassa, mutta laski kaikilla muilla markkina-alueilla vertailukaudesta, erityisesti Saksassa. Muiden maiden liikevaihto laski erityisesti siksi, että vertailukauden lukuun sisältyy Venäjän liikevaihto.

Liikevaihto laski kaikissa tuoteryhmissä tammi–maaliskuussa.

Saunojen liikevaihto jatkoi kasvua Pohjois-Amerikassa, mutta laski kaikilla muilla markkina-alueilla. Kylpytynnyrien liikevaihto heikkeni merkittävästi erityisesti Suomessa, kun taas muissa Euroopan maissa kysyntä säilyi vakaampana. Kiukaiden myynti kasvoi Pohjois-Amerikassa, mutta laski muilla markkina-alueilla, erityisesti Saksassa.

Kuva: Harvia Oyj.

Tulos odotuksiin

Oikaistu liikevoitto laski viime vuoden 12,1 miljoonasta eurosta 9,3 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos laski viime vuoden 0,5 eurosta 0,34 euroon.

Harviaa seuraava analyysitalo Inderes odotti 8,3 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa ja 0,32 euron osakekohtaista tulosta. Joten toteutunut tulos oli suurin piirtein Inderesin odotusten mukainen.

Yhtiön toimitusjohtaja Tapio Pajuharju kertoo, että Harvian päämarkkinoiden epäyhtenäisen kysynnän vuoksi ensimmäinen vuosineljännes oli haastava.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan, korkea inflaatio, kohonneet energian hinnat ja tavanomaista selvästi alempi kuluttajaluottamus vaikuttivat myyntiimme. Harvian kannattavuus ja kassavirta olivat kuitenkin hyvällä tasolla. Tämän lisäksi Harvia jatkoi markkinaosuutensa kasvattamista”, Pajuharju toteaa.

Pajuharjun mukaan kysyntä Euroopassa ja etenkin saksankielisissä maissa oli kokonaisuudessaan yhä vaatimatonta markkinan pysyessä melko haasteellisena. Hänen mukaansa tämä vaikutti sekä kiukaiden että saunojen myyntiin ja aiempaa huomattavasti kattavammin myös premium-, luksus- sekä ammattilaissegmenteissä.

Pohjois-Amerikka ja Aasia tarjoavat kasvupotentiaalia

Harvian poistuminen Venäjältä kokonaan vaikutti myynnin ja kannattavuuden lukuihin negatiivisesti.

Toisin kuin Euroopassa, muilla markkinoilla kehitys jatkui positiivisena, Pajuharju kertoo.

”Pohjois-Amerikka, mukaan lukien Yhdysvallat ja Kanada, Aasia ja monet muut uudemmat saunamarkkinat kehittyivät hyvin positiivisesti ja nousujohteisesti. Vaiheittain avautuvat Aasian markkinat tarjoavat meille lisää kasvumahdollisuuksia. Harvian pyrkimys saada lisää jalansijaa ja haastaa markkinajohtaja Japanin sauna- ja spa-markkinalla otti merkittävän askeleen eteenpäin maaliskuussa, kun Harvia ja Bergman allekirjoittivat aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta myöhemmin tänä vuonna.”

Yhtiön toimenpiteemme tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä tarkka täsmähinnoittelu tuottivat hyvää tulosta kannattavuuden kannalta, Pajuharju kertoo.

”Tavoitteemme on edelleen saavuttaa yli 20 prosentin oikaistu liikevoitto jopa tässä haastavassa liiketoimintaympäristössä.”

Pajuharjun mukaan Harvia on edelleen sopeuttanut resurssejaan ja kustannusrakennettaan vaihtelevassa kysyntätilanteessa.

”Tämän lisäksi olemme optimoineet kustannuksia sekä sopeuttaneet toimintaamme useissa toimintamaissa ja tuotantoyksiköissä. Saksan ja muiden DACH-maiden kysynnän odotetaan pysyvän vaatimattomana vielä jonkin aikaa, ja tästä johtuen olemme tehostaneet ponnisteluja hyvän markkinakasvun alueilla, ja erityisesti uusilla kehittyvillä saunamarkkinoilla. Olemme lisäksi aloittaneet uusia myynti- ja markkinointitoimenpiteitä vahvistaaksemme asemaamme premium- ja ammattilaisliiketoiminnassa.”

Vaikka markkinaympäristö jatkuu haastavana, se ei toimitusjohtajan mukaan vaikuta Harvian strategisiin kulmakiviin tai pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Yhtiö on asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Harvian tavoitteena on pitkällä aikavälillä keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x.

Osakkeen tuotto-odotus jää osinkojen varaan

Inderesin analyytikko Rauli Juva uskoo Harviaa koskevassa kommentissaan yhtiön säilyttävän vahvan, yli 21 prosentin liikevoittomarginaalinsa tänä vuonna. Sen sijaan kysynnän heikentymisen ja Venäjän toimintojen loppumisen myötä hän ennustaa Harvian liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen kuitenkin laskevan selvästi.

”Ennustamme vuodelle 2024 selvää tuloskäännettä ja arvioimme Harvian pystyvän myös keskipitkällä aikavälillä tavoittelemaansa 5,0 prosentin liikevaihdon kasvuun ja suunnilleen saman luokan tuloskasvuun. Tämä yhdessä osinkotuoton kanssa tarjoaa pitkällä aikavälillä kohtuullista positiivista tuotto-odotusta”, Juva toteaa.

Analyytikon mukaan Harvian hyvän nousutrendin ja torstaina tapahtuneen lähes 11,5 prosentin kurssihypyn jälkeen osakkeen arvostus on kuitenkin jo vuodelle 2023 korkeahkolle arvostettu. Inderesin tämän vuoden ennusteilla P/E-kerroin on 20x ja EV/Ebit-kerroin on 15x. Juvan näkemyksen mukaan nämä ovat neutraaleja arvostuskertoimia.

”Siten tuotto-odotus lähivuosille jää korkeahkojen kertoimien takia lähinnä osinkotuoton varaan ja alle tuottovaatimuksemme”, Juva toteaa.

Inderes ennustaa Harvialle tälle vuodelle 2,6 prosentin osinkotuottoa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös