Yritysuutiset

Venäjän myynnin loppuminen ajaa Honkarakenteen sopeutustoimiin

Venäjän liiketoimintojen loppuminen on ollut Honkarakenteelle kova haaste. Nyt yhtiö aloittaa muutosneuvottelut.

Omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia valmistava pörssiyhtiö Honkarakenne kertoi viime viikolla aloittavansa muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan rakentamisen vähäisyys sekä kotimaan että viennin markkina-alueilla vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaan ja tilauskannan kehittymiseen.

Yhtiön tavoitteena on ollut korvata Venäjän viennin liikevaihdon jättämää aukkoa kotimaasta ja erityisesti yhtiön muilta vientialueiltaan. Yhtiön näkemyksen mukaan kotimaan sekä Euroopan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen, myynnin kasvattaminen tulee tapahtumaan kuitenkin aiemmin odotettua hitaammin.

Tästä johtuen yhtiön tulee sopeuttaa kustannusrakennettaan ja henkilöstömääräänsä vastaamaan nykyistä markkina- ja kysyntätilannetta.

Honkarakenteen muutosneuvottelut koskevat yhtiön koko henkilöstöä lukuun ottamatta yhtiön johtoryhmän jäseniä ja henkilöstöjohtajaa.

Yhtiö harkitsee muutoksia taloudellisilla ja tuotannollisilla sekä toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvillä perusteilla, jotka voivat johtaa työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden irtisanomisiin, lomautuksiin, osa-aikaistamiseen tai työsuhteen ehtojen muuttamiseen.

Arvioitu kokonaisvähentämistarve on enintään 27 henkilötyövuotta, mikä on noin 15 prosenttia henkilöstöstä. Arvio aikataulusta, jolla toimenpiteet suoritetaan, on vuoden 2023 loppuun mennessä. Arviot tarkentuvat neuvottelujen aikana edellä mainituissa rajoissa. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on saavuttaa vähintään 1,7 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt.

Suunnitelmat saattavat toteutuessaan aiheuttaa tuloslaskelmaan kirjattavia oikaisueriä. Mahdolliset kirjattavat oikaisuerät täsmentyvät yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisen jälkeen.

Yhtiön liikevaihto laski viime vuoden toisella vuosipuoliskolla 8,0 prosenttia vertailukaudesta 37 miljoonaan euroon. Heinä-joulukuun liikevaihto kasvoi Suomen osalta 28 prosenttia ja laski viennin osalta 52 prosenttia.

Viennin liikevaihdon lasku johtuu pääosin Honkarakenteen maaliskuussa keskeyttämästä myynnistä Venäjälle, sen aloitettua helmikuussa hyökkäyssodan Ukrainaan.

Tilauskannassa lasku oli jyrkempi. Konsernin tilauskanta jäi selvästi vertailuvuoden historiallisen korkeasta 52 miljoonan euron tasosta ja oli 29 miljoonaa euroa.

Yhtiö odottaa tänä vuonna merkittävää laskua myynnissä ja tuloksessa viime vuoteen verrattuna.

Honkarakenteen tilinpäätöksen yhteydessä annetun näkemyksen mukaan vuonna 2023 konserninliikevaihto laskee edellisvuodesta ja jää 50–56 miljoonaan euroon. Konsernin liiketulos laskee ja jää 1,6–2,4 miljoonaan euroon. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 70 miljoonaa euroa ja liiketulos 3,7 miljoonaa euroa.

Maaliskuussa Honkarakenne keskeytti myynnin Venäjälle sen aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan ja vain osa tuotanto- ja toimitusprosessissa olleista tilauksista toimitettiin Venäjälle ennen EU:n tullipakotteiden voimaan astumista.

Kommentoi
Ylös
>