Makrotalous

Ei vain kuluttajien ongelma – yli puolet yrityksistä kärsii inflaation jarruttamista kasvusuunnitelmista

Vaikka inflaatio nähdään usein etenkin yksityishenkilöiden ongelmana, kiusaa se myös yrityksiä monin tavoin.

Haastava taloudellinen tilanne hillitsee nyt selvästi yritysten liiketoiminnan kasvua. Lisäksi inflaation tuomat liiketoiminnan paineet näkyvät yrityksissä monin eri tavoin. Asia ilmenee luotonhallintapalveluita tarjoavan Intrumin Eurooppalaisen yritysten maksutaparaportista, joka julkaistiin tänään.

Tuore raportti keskittyy yritysten tekemiin toimiin viime aikoina. Se kattaa 29 maata, 15 toimiala ja yli 10 000 yritystä pienten, keskisuurten ja suurten yritysten toimiluokista.

Raportissa haastatelluista suomalaisyrityksistä peräti 56 prosenttia haluaisi kasvattaa liiketoimintaansa kuluvana vuonna, eli kasvuhaaveita riittää yhä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Samaan aikaan kuitenkin 57 prosenttia yrityksistä kertoo siirtäneensä painopisteen pois kasvusuunnitelmista. Strategiaa on siirretty kustannusleikkauksiin, jotta yritykset varmistavat selviytymisensä taloudellisesti vaikeista ajoista.

Kasvusuunnitelmien hylkäämisen lisäksi tämän hetket synkät ennusteet saattavat näkyä tulevien vuosien innovaatioiden määrässä. Mikäli yritykset joutuvat asettamaan kustannusten leikkaamisen etusijalle, se tarkoittaa usein poikkeamista kasvun ja innovaatioiden polulta.

”Tällä kaikella on merkittäviä pitkän aikavälin vaikutuksia sekä yrityksiin että talouteen laajemmin kaikkialla Euroopassa. Investointien supistuminen johtaa todennäköisesti innovaatioiden vähenemiseen. Monilla yrityksillä on vaikeuksia haastavassa markkinatilanteessa siirtää kohonneita kustannuksiaan hintoihin, koska kilpailu asiakkaista on kovaa”, kommentoi Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala.

”Vaikka kustannusleikkausten tekeminen tässä markkinatilanteessa on hyvin ymmärrettävää, yritysten ei pidä unohtaa kasvua tukevia kehityshankkeita, jotta ne selviävät vahvempana vaikeuksien yli.”

Kustannusleikkaukset näkyvät ainakin yritysten lainanotto- ja kulutussuunnitelmissa. Kaikkiaan 56 prosenttia vastaajista kertoi olevansa tulossa varovaisemmiksi lainojen ja kuluttamisen kanssa, jotta yritykset selviävät varmemmin haasteistaan.

Raportin mukaan yritykset ovat huolissaan muun muassa nousevista koroista ja niiden vuoksi nousevista lainakustannuksista, alati monimutkaistuvista toimitusketjukysymyksistä sekä yleisestä kilpailusta työmarkkinoilla.

Yritysten antamat vastaukset eivät povaa hyvää taloutta ajatellen. Mikäli yritykset hillitsevät jatkossa rajusti kulujaan, samaan aikaan riskinä on se, että talous jatkaa hidastumistaan, eikä se välttämättä edes ​​vaikuta hintojen nousupaineisiin.

Maksutaparaportissa kysyttiin yrityksiltä myös arviota siitä, kuinka pitkään nykyinen korkea inflaatio tulee jatkumaan. Peräti seitsemän kymmenestä vastaajasta arvelee korkean inflaation aikakauden jatkuvan vielä vähintään vuoden ajan, tai jopa kauemminkin.

Työntekijät vaativat palkankorotuksia – ja se huolettaa yrityksiä

Tuotteiden hintojen jatkuva kasvaminen on saanut yritysten työntekijät vaatimaan palkankorotuksia, jotta he pärjäävät taloudellisesti inflaation jyllätessä. Tämä tuokin yhden merkittävän lisähaasteen yrityksille. Samaan aikaan kun olisi tarve leikata kustannuksia, palkkakustannuksissa on kuitenkin roimaa painetta ylöspäin.

Lue myös: Inflaatio ajanut keskituloiset ahtaalle – tonnin menoyllätys vie vaikeuksiin

Palkkojen nousu onkin nyt tilanteessa, jossa ”normaalit korotukset” eivät riitä välttämättä mihinkään, eli yritykset joutuvat nostamaan palkkoja tavallista rajummin. Raportin mukaan 91 prosenttia suomalaisyrityksistä odottaa saavansa työntekijöiltään normaalia korkeamman palkankorotusvaateen kuluvan vuoden aikana.

Palkankorotusvaatimukset huolestuttavat nyt yrityksiä suuresti. Vastanneista yrityksistä 54 prosenttia kertoo olevansa huolissaan yrityksen omasta kyvystä vastata työntekijöidensä tuleviin palkkavaatimuksiin.

”Yrityksissä, joissa palkankorotusvaateisiin ei pystytä vastaamaan, on olemassa riski, että tyytymättömyys työhön lisääntyy, työntekijöiden sitoutuneisuus ja siten tuottavuus heikkenee”, Iskala ennustaa.

”Pahin riski yrityksille on hyvien työntekijöiden lähteminen yrityksestä. Uusien työntekijöiden rekrytointi ja kouluttaminen voi pitkällä aikavälillä maksaa enemmän.”

Tavarantoimittajien maksuajat pitenevät

Inflaatio ja muut taloudelliset haasteet näkyvät myös erilaisissa maksuajoissa, jotka tuppaavat vaikeina aikoina pitenemään. Rahahuolet tarkoittavat usein erilaisia maksujärjestelyjä, jotka taas aiheuttavat tavallista pidempiä maksuaikoja. Inflaation ja korkeiden korkojen vuoksi monet yritykset maksavat tavarantoimittajilleen myöhemmin kuin heidän pitäisi.

Maksutaparaportin mukaan 62 prosenttia yrityksistä uskoo maksuviiveiden lisääntyvän kuluvan vuoden aikana. Samoin yrityksistä 58 prosenttia myöntää sen, että inflaation takia heillä on entistä vaikeampaa maksaa tavarantoimittajilleen ajoissa, ja sen vuoksi 40 prosenttia vastaajista kertoo pyytävänsä nykyään aiempaa pidempiä maksuaikoja.

Maksuviiveet kulkevat läpi koko toimitusketjun ja lähes seitsemän kymmenestä vastaajasta on joutunut olosuhteiden pakosta hyväksymään tavallista pidempiä maksuehtoja, kuin olisivat halunneet tarjota.

Lisäksi ero tarjottujen maksuehtojen ja todellisten maksuaikojen välillä on kasvanut viime vuodesta. Kuluttajilla maksuaika on kasvanut seitsemästä yhdeksään vuorokauteen, yrityksillä kymmenestä neljääntoista vuorokauteen ja julkisella sektorilla kahdestatoista kuuteentoista vuorokauteen.

”Tämän vuoden tutkimuksessa vastaajien osuus, jotka sanoivat itse maksavansa myöhemmin tavarantoimittajilleen kuin he hyväksyvät omilta asiakkailtaan kasvoi 39 prosenttiin, kun osuus vielä viime vuonna oli 26 prosenttia.”

”Tämä kertoo siitä, että ajoissa maksaminen on vähentynyt merkittävästi. Vaikka yli puolet yrityksistä haluaisinkin maksaa nopeammin, se ei yksinkertaisesti ole mahdollista tässä taloudellisessa tilanteessa”, Iskala havainnollistaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös