Sijoitusstrategiat

Kuinka maailman rikkaat suvut sijoittavat?

Maailman sukurahastoilla on voimakas painotus vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Goldman Sachsin tuore kyselytutkimus kertoo, kuinka maailman rikkaat suvut sijoittavat rahojaan. 

Kyselyyn osallistui yli 160 sukurahastoa ympäri maailmaa. Vastaajat painottuivat Pohjois-Amerikkaan, josta rahastoja oli 57 prosenttia. Aasialaiset ja eurooppalaiset olivat molemmat edustettuna hieman yli viidenneksen painolla.

Yli 70 prosentilla kyselyyn vastanneista rahastoista hallinnoittavien varojen suuruus oli yli miljardi Yhdysvaltain dollaria ja kolmellatoista prosentilla varat olivat yli 10 miljardia dollaria. Vuonna 2021 Suomessa oli seitsemän miljardööriä.

Niin sanotut sukurahastot, englanniksi family office, työllistävät tyypillisesti viidestä kymmeneen henkilöä, joiden tehtävänä on hallinnoida perhevarallisuutta. Useimmiten sukurahasto on myös mukana perheen kokonaan omistamien yritysten toiminnassa. 

Vain alle kolmannes pörssisijoituksissa

Mielenkiintoinen  yksityiskohta on perherahastojen allokaatio eri omaisuusluokkien välillä. Rahastojen varoista ainoastaan 28 prosenttia on sijoitettu pörssilistatuihin arvopapereihin. Seuraavaksi suurin painotus on yksityisillä pääomasijoituksilla 26 prosentin painolla. Joukkovelkakirjat ja listaamaton kiinteistö- ja infrastruktuuriomaisuus saavat molemmat noin 10 prosentin painon. 

Niin sanotut vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat kokonaisuudessaan 44 prosentin painolla sukurahastojen allokaatiossa. Vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat esimerkiksi yksityislainoja, pääomasijoituksia ja suoria kiinteistösijoituksia. Niiden arvo ei vaihtele päivittäin pörssissä.

Myös rikkaimpien perheiden maantieteellisessä painotuksessa näkyy kotimarkkinavinouma. Amerikkalaisilla rahastoilla on selkeä ylipaino Yhdysvalloissa ja Aasialaisilla rahastoilla Kiinassa. Keskimäärin sijoituksista 63 prosenttia oli Yhdysvalloissa.

Sukuahastojen käteispaino on verrattain suuri. Goldman Sachs arvelee, että rahastot ylläpitävät suurempaa käteispainoa kahdesta syystä. Niiden sijoituskohteet pörssin ulkopuolella voivat tarvita lisää pääomia ja julkisten markkinoiden volatiliteetti voi avata houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia. 

Sukurahastot eivät vaikuta uskovan kryptovaluuttoihin. Vain 16 prosenttia rahastoista on sijoittanut kryptovaluuttoihin ja 62 prosenttia rahastoista ei ole lainkaan kiinnostunut kryptovaluutoista. 

Seuraavan vuoden sijoituspainotukset

Puolet sukurahastoista uskoo kasvattavansa pörssisijoituksia seuraavan vuoden aikana. Sektoreista informaatioteknologia ja terveydenhuolto ovat ylipainossa. Tulevat maantieteelliset painotukset vaihtelevat paljolti sen mukaisesti, millä alueella rahaston kotipaikka on. Kokonaisuudessaan neljännes rahastoista aikoo suosia Yhdysvaltoja vielä nykyistä enemmän.

Seuraavan vuoden aikana yli 40 prosenttia rahastoista aikoo kasvattaa vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta entisestään. Alle kolmannes rahastoista aikoo myös lisätä korkosijoitusten osuutta nykyisestä.

Kiinteistösektorilla asuinkiinteistöt ovat yhä kiinnostava sijoituskohde Yhdysvaltain alitarjonnan ja asumiskustannusten nousun vuoksi. Noin kolmannes sukurahastoista aikookin kasvattaa sijoituksiaan asuinkiinteistöissä. Toimisto- ja kauppakiinteistöt eivät herätä kiinnostusta ja suurempi osa rahastoista haluaa vähentää sijoituksiaan näissä kiinteistötyypeissä. 

Yli puolelle rahastoista kiinteistösektori kokonaisuudessaan ei ole ollenkaan olennainen sijoituskohde seuraavan vuoden aikana.

Lähes 40 prosenttia sukurahastoista sijoittaa keräilyesineisiin. Kaksi suurinta syytä keräilyesineisiin sijoittamiselle ovat intohimo ja riippumattomuus muusta sijoitusportfoliosta. Keräilyesineistä suosituimpia ovat taide, viini ja lentokoneet, jotka ovat erityisen suosittuja amerikkalaisten sukurahastojen keskuudessa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös