Rahastotietoa

Lyhyen koron rahastot vetävät pääomia

Suomessa rekisteröityihin lyhyen koron rahastoihin virtasi huhtikuussa lähes 600 miljoonaa euroa nettomerkintöjä.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 709 miljoonaa euroa uutta pääomaa, kertoo Finanssiala. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138 miljardia euroa.

Finanssiala kertoo tiedotteessaan, että huhtikuussa Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 585 miljoonaa euroa, osakerahastoihin 103 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 42 miljoonaa euroa uusia pääomia.

Pitkän koron rahastoista puolestaan lunastettiin varoja kolme miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 18 miljoonaa euroa.  

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa globaalisti ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 110 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin vain euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 129 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista yhteensä 132 miljoonaa euroa.

Lyhyen koron rahastojen suosioon saattaa vaikuttaa keskuspankkien ohjauskorkojen kiristäminen, mikä on nostanut lyhyen maturiteetin korkopapereiden korkoja. Lyhyet korkosijoitukset ja niihin sijoittavat rahastot tarjoavat nyt houkuttelevaa tuottoa. Lisäksi lyhyissä korkorahastoissa korkoriski on pienempi kuin pitempiin korkosijoituksiin sijoittavissa rahastoissa.

Huhtikuussa keskeiset osakeindeksit hakivat suuntaa. Yhdysvalloissa ja Euroopassa yritysten ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistukset olivat odotuksiin nähden kohtuullisen hyviä, vaikka yhtiökohtaiset erot olivat suuria.

Taloudessa eletään matalasuhdannevaihdetta samaan aikaan, kun rahapolitiikkaa edelleen kiristetään korkean pohjainflaation selättämiseksi. Euroopassa sota jatkuu, mutta myös geopoliittinen tilanne Yhdysvalojen ja Kiinan välillä lisää epävarmuutta.

Korkosijoittajalle huhtikuu tarjosi kohtuullisen hyviä tuottoja.

Euroalueella yrityslainojen riskilisät kaventuivat, mikä vaikutti euroalueen yrityslainoihin sijoittavien korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti. Myös kehittyville markkinoille sijoittavat korkorahastot tuottivat kohtuullisesti.

”Eurooppaan sijoittavan osakerahastoluokan 12 kuukauden tuotto oli pitkästä aikaa positiivinen. Euroalueen talouskasvu on alkuvuonna pitänyt pintansa kiristyneestä rahapolitiikasta huolimatta”, sanoo johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Muissa kuin Eurooppaan sijoittavissa osakerahastoluokissa 12 kuukauden tuotto on edelleen negatiivinen. Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen tuotto on pakkasella -10 prosenttia.

Myös korkorahastoluokissa 12 kuukauden tuotot ovat negatiivisia. Valtiolainojen tappio vuoden ajalta on -7,7 prosenttia.

Korkorahastojen nettomerkinnät ja 12 kuukauden tuotot. Taulukko: Finanssiala ry.
Kommentoi
Ylös
>