Kasvuosakkeet

Onko Pihlajalinna käänneyhtiö?

Pihlajalinna tekee vahvaa tuloskäännettä, mutta näkymiä varjostaa yksi seikka.

Pihlajalinna terveyspalvelut

Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja Pihlajalinnalle viime vuosi oli haastava. Kannattavuus heikkeni koronapalveluiden vähenemisen sekä erityisesti korkeina pysyneiden sairauspoissaolojen ja julkisen erikoissairaanhoidon kulujen vuoksi.

Aiemmin yhtiön kasvu perustui julkisen sektorin kokonaisulkoistuksiin, mutta nykyinen sote-lainsäädäntö suhtautuu niihin kriittisemmin. Yhtiö hakeekin kasvua yritys- ja yksityisasiakkaista sekä julkisten asiakkaiden palvelumyynnistä ketterillä toimintamalleillaan, kertoo Inderesin analyytikko Olli Vilppo.

Yhtiö on toteuttanut viime vuosien aikana kymmeniä yritysostoja, lisännyt omistuksiaan kuntayhtiöissä ja ostanut vuonna 2021 nettovelattomalla vajaan 32 miljoonan euron jättikaupalla OP Ryhmältä Pohjola Sairaalan.

Kasvun ansiosta Pihlajalinna on noussut Suomen kolmanneksi suurimmaksi terveysyhtiöksi. Edellä ovat vain Mehiläinen ja Terveystalo.

Haasteena on ollut kuitenkin Pohjola Sairaalan ja muiden yrityshankintojen synergioiden saavuttaminen. Selkeyttääkseen liiketoimintaansa Pihlajalinna myi hammaslääkäritoimintonsa vuoden alussa. Lisäksi yrityskaupat ovat lisänneet Pihlajalinnan velkataakkaa.

Sijoittajien luottamus on kuitenkin palaamassa. Näin on pääteltävissä Pihlajalinnan osakkeen kurssikehityksestä. Osake laski maaliskuussa alhaisimmillaan 6,8 euroon mutta on sen jälkeen kivunnut 9,5 euroon.

Alkuvuosi alkanut valoisasti

Positiivista kurssikehitystä on avittanut tammi-maaliskuun tulosraportti.

Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 15 prosenttia vertailukaudesta 188 miljoonaan euroon. Tästä orgaaninen kasvu oli 8,3 prosenttia. Lääkärikeskusten käyntimäärät kasvoivat 36 prosenttia vertailuneljänneksestä ja kaikista vastaanottokäynneistä jo 38 prosenttia tapahtui etäkanavissa.

Oikaistu liikevoitto nousi viime vuoden 7,8 miljoonasta eurosta 11 miljoonaan euroon.

Pihlajalinnan vt. toimitusjohtaja Mikko Virénin mukaan kannattavuutta paransi erityisesti vahvana jatkunut orgaaninen kasvu, toimitilojen käyttöasteen nousu, hinnankorotukset sekä julkisten palveluiden vuonna 2022 aloitettujen tehostamistoimien realisoituminen.

Kuva: Pihlajalinna Oyj.

Yhtiö odottaa tänä vuonna liikevaihdon kasvavan edellisen vuoden tasosta, jolloin se oli 691 miljoonaa euroa. Oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvon alentumisia paranevan edellisen vuoden tasosta, jolloin se oli 26,7 miljoonaa euroa.

Pihlajalinna on aloittanut toimenpiteitä taloudellisen aseman vahvistamiseksi. Maaliskuussa 2023 päätökseen saatettujen muutosneuvottelujen sekä kokonaisulkoistusten tehostamisohjelmien yhtiö odottaa parantavan Pihlajalinnan kannattavuutta. Hinnankorotusten odotetaan kompensoivan kustannusinflaation vaikutuksia.

Inderesin analyytikko Olli Vilppo toteaa artikkelissaan, että Pihlajalinnan tuloksen kääntyminen kasvu-uralle ensimmäisellä vuosineljänneksellä kohotti luottamusta, että pääomaintensiivisen rakennusvaiheen jälkeen liiketoiminnasta aletaan saada irti aiempaa parempaa kannattavuutta ja kassavirtaa.

”Kannattavaa kasvua edesauttaa etenkin se, että yhtiöstä on tullut relevantimpi toimija sekä työterveys- ja vakuutusyhtiöasiakkaiden että ammattilaisten parissa”, Vilppo toteaa.

Vilppo muistuttaa, että Pihlajalinna toimipisteet ovat asteittain levittäytyneet kattamaan tärkeimmät maakuntakeskukset, minkä tukemana työterveyden loppuasiakasmäärä on viimeisen neljän vuoden aikana kasvanut 100 000:lla noin 280 000:een.

Lisäksi Pohjola-Sairaalan hankinta vahvisti yhtiön asemia selvästi myös vakuutusyhtiöiden parissa ja leikkaustoiminnassa.

Velkavuori on riippakivi

Inderes odottaa Pihlajalinnalta pidemmällä ajalla 30 prosentin vuotuista tuloskasvua. Suhteessa tähän kasvuun osakkeen arvostus olisi muutoin hyvin houkutteleva, mutta tuloskasvun läpituloon liittyy myös riskejä. Piipon mukaan näitä ovat esimerkiksi markkinan osaajapula sekä ulkoistusten pidemmän ajan tulevaisuus.

Yksi keskeinen huoli Pihlajalinnan tulevaisuudessa on edelleen velkaantuminen.

Vilpon mukaan kallistunut velkaraha nostaa hyvään osaketuottoon vaadittavan suoritustason rimaa. Inderesin ennusteilla tämän vuoden nettovelkaantumisaste on 214 prosenttia, mikä laskee ensi vuonna 187 prosenttiin.

Vaikka oikaistu liikevoitto Inderesin ennusteella nousee tänä vuonna 31 miljoonaan euroon viime vuoden 18,6 miljoonasta eurosta, laskee oikaistu osakekohtainen tulos tänä vuonna 0,55 euroon viime vuoden 0,85 eurosta.

”Aktiivisen laajentumisen jälkeen yhtiön velkaantuminen on myös korkea, mikä on nostanut rahoituskuluja”, analyytikko toteaa.

Pihlajalinnan hyvin alkaneesta vuodesta huolimatta Inderes antaa osakkeelle edelleen vähennä suosituksen ja 9,5 euron tavoitehinnan, joka asettuu tämän hetken kurssinoteerauksen tasolle.

Kommentoi
Ylös
>