Markkinakommentit

Osakemarkkinoiden tuoton epäsymmetria: Teknologiasektorin vaikutus tuottoeroihin

Pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa arvioida osakeindeksien arvostustasoja.

Kuvio 1 Keskeisten osakeindeksien tuottoerot ovat olleet ennätyksellisen suuria tänä vuonna.

Osakemarkkinoiden kehitys on ollut Yhdysvalloissa kaksijakoista tänä vuonna. Keskeisistä osakeindekseistä Dow Jones Industrial Average on kallistunut 0,88 prosenttia. S&P 500 on noussut 9,62 prosenttia ja Nasdaq 100 peräti 27,07 prosenttia.

Bespoke Investment Groupin mukaan S&P 500:n ja Dow Jonesin Industrial Averagen tuottoero on ollut kuluvana vuonna suurin vuoden 1945 jälkeen. Tuottoeroa selittää suurten teknologiayhtiöiden vahva kurssikehitys. Teknologiayhtiöiden paino on S&P 500 -indeksissä merkittävästi korkeampi kuin Dow Jones Industrial Average -indeksissä. 

NYSE FANG+ -indeksi kuvaa suhteellisen hyvin läheisesti teknologia-alaan liittyvien johtavien amerikkalaisyhtiöiden markkina-arvojen kehitystä. Indeksin yhtiöt ovat Snowflake, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon.com, Netflix, Advanced Micro Devices, Microsoft, Apple ja Tesla. Indeksi on kallistunut 53,3 prosenttia tänä vuonna. Huomionarvoista on, että kyseisen indeksin P/E-kerroin on Bloombergin mukaan 48,9.

Indeksien erot sektorien välisissä painoissa ovat merkittävässä roolissa tuottoeron kehityksen kannalta. Energiasektori oli viime vuoden ylivoimainen voittaja. S&P 500 -indeksin energiasektori tuotti peräti 59,4 prosenttia. Energiasektorin paino on kuitenkin matala sekä S&P 500 -indeksissä että Dow Jones Industrial Averagessa. Siispä sen tuoton vaikutus indeksien tuottoeroon on niin ikään pieni.

Sektorien tuottojen väliset voimasuhteet ovat muuttuneet nopeasti tänä vuonna. Energia on tuottanut sektoreista heikoiten. Se on hävinnyt S&P 500 -indeksille kahdeksan prosenttiyksikköä. Sitä vastoin kuluvan suurimmat voittajat, teknologia, viestintä ja kestokulutushyödykkeet, olivat viime vuoden häviäjiä.

Indeksin laskentapa vaikuttaa tuottoeroihin. Seuratuin versio S&P 500 -indeksistä on markkina-arvopainotettu. Siispä markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden kurssikehityksellä on isompi vaikutus indeksin kehitykseen. Dow Jones Industrial Average on hintapainotettu indeksi. Se tarkoittaa, että korkeamman osakekurssin yhtiöiden kurssikehitys vaikuttaa enemmän indeksin kehitykseen. Osakekurssi ei suoraan kuvaa yhtiön markkina-arvoa, koska osakkeiden ja osakelajien lukumäärät vaihtelevat yhtiöiden välillä.

Dow Jones Industrial Averagen suurin yksittäinen yhtiö on UnitedHealth Group. Sen osakekurssi on 478,82 dollaria. Osake on laskenut 7,68 prosenttia tänä vuonna. S&P 500 -indeksin suurin yhtiö on Apple. Se on siis markkina-arvoltaan indeksin suurin yritys. Applen osake on kallistunut 40,05 prosenttia vuoden alusta. Apple on mukana myös Dow Jones Industrial Average -indeksissä, mutta se ei ole siinä painoltaan kymmenen suurimman yhtiön joukossa. Dow Jones Industrial Average -indeksissä on monia muita yhtiöitä, joiden osakekurssi on Applea korkeampi. 

S&P Dow Jones Indicen seniori-indeksianalyytikko Howard Silverblatt huomauttaa, että jos Dow Jones Industrial Average olisi markkina-arvopainotettu, niin Applen paino siinä olisi kuluneen viikon markkina-arvojen perusteella 24,8 prosenttia. Microsoftin paino olisi 22,6 prosenttia. Tällä hetkellä Applen paino Dow Jones Industrial Average -indeksissä on 3,4 prosenttia ja Microsoftin paino on 6,3 prosenttia. Applen paino on 7,4 prosenttia ja Microsoftin 6,7 prosenttia S&P 500 -indeksissä.

Mikä on ETF-sijoittajan kannalta järkevin vaihtoehto?

Teknologiaosakkeiden vahva kehitys saattaa jatkua vielä kuukausia vahvan momentumin ansiosta. Toisaalta riskit kasvavat indeksin arvostustason kohotessa. Nasdaq 100 -indeksin vapaan kassavirran tuotto on 2,8 prosenttia ja tulostuotto on 4,2 prosenttia. Ne ovat matalia lukuja, erityisesti kun huomioidaan tämän hetken korkotaso. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto on 3,7 prosenttia. Lyhyemmistä valtionlainoista saa vielä korkeamman vuosituoton. 

Myös S&P 500 -indeksi on korkotaso huomioiden haastavasti hinnoiteltu. Tulostuotto on 5,1 prosenttia. Se on keskimääräistä matalampi ja indikoi noin viiden prosentin pitkän aikavälin reaalituottoa eli inflaatiokorjattua tuottoa.

S&P 500 -indeksin arvostustasosta on eriäviä näkökulmia. Professori Aswath Damoradan estimoi S&P 500 -indeksin implisiittisen riskipreemion seuraavan viiden vuoden tuloskasvuennusteiden perusteella. Se oli 5,9 prosenttia vuoden 2023 alussa. Se tarkoittaisi kuluvan vuoden alusta laskettuna keskimääräistä 9,8 prosentin pitkän aikavälin vuosituottoa, mikä olisi lähellä historiallista keskiarvoa.

Indeksisijoittajan näkökulmasta tasapainotettu S&P 500 -indeksi saattaa olla nykytilanteessa järkevä valinta, koska siinä kalliisti arvostettujen ”mega cap” -yhtiöiden paino on matalampi. Tasapainotetussa osakeindeksissä kaikilla indeksin yhtiöillä on sama paino. Tasapainotettu S&P 500 on tuottanut viime vuosikymmeninä enemmän kuin markkina-arvopainotettu S&P 500. Se on ollut erityisesti indeksin arvoyhtiöiden ja markkina-arvoltaan pienten yhtiöiden suuremman painon ansiota. 

Sijoittajan kannattaa harkita tämän hetken markkinatilanteessa myös ETF:iä, jotka ylipainottavat yhtiöitä, joilla on vahva kassavirta, korkea osinkotuotto ja keskimääräistä matalampi markkinariski. Jos taloussuhdanne heikkenee, kuten monien indikaattorien perusteella on odotettavissa, osakesijoittajat arvostavat defensiivisyyttä, vahvaa tasetta ja osingonmaksukykyä. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös