Sijoitusuutiset

Osakesijoitukset kasvattivat työeläkevaroja – reaalituotto silti tappiolla

Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat kolme miljardia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kotimaiset osakemarkkinat alisuoriutuivat.

Varoja oli maaliskuun päättyessä 241 miljardia euroa. Varojen kasvu tuli lähes täysin osakesijoituksista. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tuoreista tilastoista.

Vuosi 2023 alkoi rahoitusmarkkinoilla epävarmoissa tunnelmissa, mutta myönteisiäkin merkkejä ja kehitystä oli nähtävissä. Työeläkevarojen lasku vuoden 2022 aikana oli jo taittunut vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes toi varoihin jälleen muutaman miljardin kasvun.

”Osakemarkkinat tarjosivat työeläkevaroille vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuottoa pankkisektorin horjunnasta huolimatta. Alkuvuoden aikana markkinatunnelmaa kohensivat energian hinnan lasku ja Kiinan talouden palautuminen pitkään jatkuneiden rajoitusten jälkeen”, kuvaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Työeläkevarojen nimellistuotto vuosineljännekseltä oli 1,7 prosenttia. Reaalituotto, joka ottaa huomioon inflaation kokonaistuottoa vähentävänä tekijänä, oli -0,4 prosenttia.

Helsingin pörssin alisuoriutuminen

Osakesijoitusten tuotot olivat vuosineljänneksen aikana reaalisesti 0,4 prosenttia muiden omaisuuslajien reaalituottojen jäädessä miinukselle. Varojen omaisuuslajikohtaisessa tai maantieteellisessä jakautumisessa oli muutosta hyvin vähän.

Koivurinteen mukaan osakemarkkinoilla koettiin melko vakaata nousua Helsingin pörssiä lukuun ottamatta. Syitä kotimarkkinoiden heikkoon nousuun on monia.

”Kotimaisen osakemarkkinan alisuoriutuminen suhteessa Ruotsiin, Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin on monen tekijän seurausta. Helsingin pörssi on esimerkiksi vahvasti riippuvainen tietyistä teollisuudenaloista, kuten teknologiasta, metsäteollisuudesta ja energia-alasta. Jos nämä teollisuudenalat tai niitä edustavat yritykset eivät suoriudu hyvin, vaikuttaa se pörssin kehitykseen negatiivisesti.”

Lisäksi Suomen talous ja kotimarkkinat ovat keskimääräistä alttiimpia alueellisille tekijöille, kuten geopoliittisille jännitteille, kauppasodille tai muiden maiden, kuten esimerkiksi Saksan talouden kehitykselle. Suomen väestö kuuluu maailman nopeimmin ikääntyviin, mikä ei luo erityisen otollisia kasvun aineksia kotimaan markkinoille.

Varojen merkitys eläkkeiden rahoituksessa kasvaa

Työeläkevaroja käytetään suunnitellusti maksussa olevien työeläkkeiden kattamiseen. Varojen ja sijoitustoiminnan merkitys eläkkeiden rahoituksessa on kasvamaan päin. Nyt noin viidesosa yksityisalojen eläkkeistä rahoitetaan varoista ja niiden tuotoista. Osuus on kasvanut ja kasvaa edelleen tulevina vuosikymmeninä.

Taustalla on väestön ikääntyminen.

”Työeläkkeiden rahoitus nojaa eläkerahastojen ohella ennen kaikkea työssäkäyvän väestön määrään ja työllisyyteen. Alhainen syntyvyys on eläkejärjestelmälle ja koko hyvinvointivaltiolle haaste. Mikäli syntyvyys jatkuu edelleen hyvin matalana, tilannetta voi paikata työperäinen maahanmuutto. Siinä nähdään juuri nyt todella hyvää kehitystä, jota on syytä tukea, sillä työvoiman saatavuus on ensiarvoisen tärkeää yritysten ja palveluiden tehokkaan toiminnan kannalta”, sanoo Koivurinne.

Telan seuraava sijoitusanalyysi vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tilanteesta julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa.

Kommentoi
Ylös
>