Oma talous

Osittainen vanhuuseläke nousi ennätyssuosioon

Huomattavan moni hyvätuloinen valitsi viime vuonna osittaisen vanhuuseläkkeen.

Eläketurvakeskuksen (ETK) uusien tilastojen mukaan viime vuosi oli osittaisen vanhuuseläkkeen ennätysvuosi. Vuonna 2022 alkoi lähes 35 000 uutta osittaista vanhuuseläkettä, mikä on noin kaksi ja puoli kertaa enemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Samalla eläke-etuuden ottaneiden keski-ikä nousi, kun erityisesti vanhuuseläkkeen alaikärajaa lähellä olevat suomalaiset hakivat osittaista vanhuuseläkettä innokkaasti. Etuuden valinneiden keski-ikä oli viime vuonna 62,4 vuotta. 

Osittainen vanhuuseläke on vapaaehtoinen eläkejärjestely, joka mahdollistaa työntekijöiden jatkavan osa-aikaista työskentelyä ja samalla nostavan osittaista vanhuuseläkettä. Osittainen vanhuuseläke on siis tapa siirtyä vähitellen eläkkeelle, kun henkilö ei halua lopettaa kokonaan työntekoa, mutta haluaa vähentää työmääräänsä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla työntekijä voi saada osan eläkkeestään ja samalla jatkaa työskentelyä osa-aikaisesti. Työntekijä saa siis sekä eläkettä että palkkaa työstään, mikä voi olla houkutteleva vaihtoehto, jos henkilö haluaa vähentää työmääräänsä tai siirtyä vähitellen eläkkeelle.

Osittainen vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa. Se antaa 61 vuotta täyttäneelle henkilölle mahdollisuuden ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %). 

ETK:n mukaan pääsyy osittaisen vanhuuseläkkeen saajien määrän voimakkaaseen nousuun oli poikkeuksellinen indeksikehitys. Jos viime vuonna ajatteli jäävänsä varsinaiselle vanhuuseläkkeelle vuoden 2023 alkupuoliskolla, oli edullista ottaa osittainen vanhuuseläke jo vuoden 2022 puolella.  

”Moni eläkeikää lähestyvä suomalainen laski, että työeläkeindeksin reipas korotus vuodenvaihteessa nostaisi osittaisen vanhuuseläkkeen määrää selvästi. Tällöin alkuvuoden 2023 aikana alkava varsinainen vanhuuseläke nousisi suuremmaksi kuin silloin, jos osittaista vanhuuseläkettä ei olisi ottanut viime vuoden puolella”, kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoo. 

ETK:n mukaan vuoden 2017 työeläkeuudistuksen yhteydessä käyttöönotettu osittainen vanhuuseläke on ollut varsin suosittu. Viime vuoden poikkeuksellisuutta korostaa se, että monilla osittaisen eläkkeen ottaneilla oli keskimääräistä suurempi eläke. 

”Osittainen eläke oli selvästi korkeampi loppuvuodesta eläkkeen ottaneilla. Ero eläkkeen suuruudessa näkyy myös ikäluokkakohtaisessa tarkastelussa. Lisäksi loppuvuodesta eläkkeen valinneissa oli monia hyvätuloisia, joiden eläke ylitti selvästi keskimääräisen osittaisen vanhuuseläkkeen tason”, Kannisto kertoo. 

Suomessa on mahdollista päästä osittaiselle vanhuuseläkkeelle, kun henkilö on täyttänyt 61 vuotta ja on ollut yhtäjaksoisesti työelämässä vähintään 38 vuotta. Osittaisen vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää myös, että henkilö on työskennellyt vähintään viimeiset viisi vuotta ennen osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista.

Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla työntekijä voi jatkaa työskentelyä osa-aikaisesti ja saada samalla osan vanhuuseläkkeestään. Eläkkeen määrä riippuu työssäoloajan pituudesta ja kertyneistä eläkepisteistä, sekä siitä, kuinka paljon henkilö ansaitsee osa-aikatyöstään.

Kommentoi
Ylös
>