Asunnot ja kiinteistöt

Isännöintiliitto: Taloyhtiöt aloittavat putkiremontit liian myöhään

Putkiremontteja aletaan usein tekemään vasta silloin, kun putket jo vuotavat. Tämä selviää tuoreesta selvityksestä.  

Isännöintialan ammattilaiset ovat keskimäärin tyytyväisiä urakoitsijoiden toimintaan putkiremonttihankkeissa. Tyytyväisyyttä urakoitsijoiden toimintaan on kartoitettu Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrissa vuodesta 2017 alkaen useilla eri osa-alueilla.

Kokonaistyytyväisyys urakoitsijoihin on tämän vuoden mittauksessa korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin. Urakoitsijoiden hinnoittelun pitävyys korostuu osa-alueena, johon isännöintialan ammattilaiset ovat erityisen tyytyväisiä.  

”Tämä on tietenkin ilahduttava tulos, kun kyseessä on kuitenkin merkittävin yksittäinen taloyhtiöiden korjaushanke. Putkiremontti on hanke, joka kestää kokonaisuudessaan kauan, maksaa tyypillisesti muita korjaushankkeita enemmän ja voi aiheuttaa merkittäviäkin asumishaittoja”, Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen kommentoi. 

Rekosen mukaan urakoitsijan toiminnalla on luonnollisesti suuri vaikutus remontin sujumiseen.

Merkittävimpänä kehityskohteena putkiremonteissa isännöinnin ammattilaiset näkevät asukasviestinnän. Senkin osalta vastaajien arviot ovat kuitenkin keskimäärin positiivisen puolella. 

Putkiremontit aloitetaan kuitenkin usein myöhässä. 

Barometrin tulosten mukaan putkiremonttiurakat sujuvat hyvin, kunhan ne saadaan käyntiin. Barometrin tuloksissa näkyy viime vuosien tapaan, että putkiremontit aloitetaan yhä useammin myöhässä. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta isännöitsijästä näkee, että edellinen putkiremontti, jota hän on ollut hoitamassa, on tehty teknisen käyttöiän näkökulmasta viime hetkellä tai liian myöhään. Osuus on kasvanut joka vuosi vuodesta 2020 alkaen.

Tuloksista selviää, että putkiremontteja aletaan usein tekemään vasta silloin, kun putket jo vuotavat.  

”Tämä ei ole toivottava tilanne. Vuotojen korjaaminen varsinaista putkiremonttia odotellessa aiheuttaa taloyhtiölle lisäkustannuksia. Sopivaa ajankohtaa putkiremontille kannattaa taloyhtiöissä siis pohtia hyvissä ajoin. Putkiston kuntotutkimus on hyvä tapa saada tietoa siitä, kuinka paljon käyttöikää putkilla on jäljellä”, Rekonen kannustaa. 

Ennakointi putkiremonttihankkeen aloittamisessa on tärkeää, sillä mittavan remontin suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan runsaasti aikaa.

Remonttien aloittamisen viive on myös pidentynyt. Putkiremontteja toteuttaneiden isännöintialan ammattilaisten edellisistä putkiremonttihankkeista peräti 37 prosenttia on kestänyt yli puolitoista vuotta hankesuunnittelun käynnistymisestä toteutusvaiheen käynnistymiseen. Vuodentakaisessa mittauksessa vastaava luku oli vain 22 prosenttia. Itse remontin toteutusvaihe kestää mediaanitapauksessa 6–7 kuukautta, mutta toteutusajoissa on erittäin paljon hajontaa. 

Yksi ongelma taloyhtiöille putkiremonttien toteuttamisessa on rahoitus. Putkiremonttibarometrin mukaan kiristynyt taloustilanne vaikeuttaa putkiremonttien toteuttamista.

Lainarahoituksen saanti isoille korjaushankkeille on osalle taloyhtiöistä erittäin hankalaa. Erityisesti muuttotappiopaikkakunnilla osa taloyhtiöistä on vaikeassa tilanteessa.

Noin joka kymmenes (9 %) Putkiremonttibarometriin vastanneista isännöintialan ammattilaisista raportoi, että heidän hallinnoimissaan kohteissa on jäänyt putkiremontteja toteutumatta rahoitusvaikeuksien takia.

Niin ikään yhdeksällä prosentilla vastaajista on asiakastaloyhtiöitä, joissa kiinteistön alasajo on ajankohtaista.

1 kommentti
  • Pekka Korhonen sanoo:

    Isännöinnöitsijäliitto ja urakoitsijat pelottelevat taloyhtiöitä aloittamaan putkiremontit liian aikaisin. Hyvä laatuiset putket kestävät helposti 50 -vuotta. Useimmat putkiremontit aloitetaan liian aikaisin. Aiemmin 70-luvulla putkien kestoiäksi vannottiin 30-vuotta. Nyt voidaan todeta, että 50-vuottakin on yleensä varovainen arvio. Muuta huonolaatuisia materiaaleilla toteutettu kohde voi tarvita korjausta aiemmin, mutta ne ovat poikkeuksia. Myös uusissa putkissa on joskus vuotoja.Urakoitsijatkaan eivät EU-Suomesta lopu.

  • Ylös
    >