Yrittäjyys

Tässä taloudellisesti terveen yrityksen merkit – kolme tekijää avainasemassa

Terveen yrityksen tunnusmerkit voidaan selvittää muutamien talouslukujen perusteella.

Yrittäjän on tärkeää katsoa eteenpäin, mutta nykytilanteen ymmärrystäkään ei pidä unohtaa. Yrittäjän on hyvä tietää, mikä on yrityksen taloudellinen tilanne tällä hetkellä ja missä mahdolliset ongelmakohdat ovat.

Taloudellisten tunnuslukujen tärkein lähde on tilinpäätös, jonka perusteella yrittäjä voi selvittää yrityksen taloudellisen tilanteen lisäksi myös varallisuus- ja velkatilanteen. Tilinpäätökseen on siis tutustuttava pelkkää tuloslaskelman viivan alla lukua laajemmin, jotta yrittäjä voi ymmärtää mitä yrityksessä on vuoden aikana tapahtunut ja miksi.

Tilinpäätös antaa vastaukset kolmeen kysymykseen. Millaisen tuloksen yritys on tehnyt? Onko yrityksen pääomarakenne terveellä pohjalla? Riittävätkö yrityksen rahat tuleviin maksuihin? Nämä voidaan kiteyttää kolmeen keskeiseen yrityksen taloustilanteen tekijään, jotka ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius.

Yrityksille talouteen liittyviä asiantuntijapalveluita tarjoavan Azetsin Reija Härkönen antaa vinkit, mihin numeroihin yrittäjän kannattaa kirjanpidossaan kiinnittää huomiota.

”Oman yrityksen kirjanpidosta kannattaa olla kiinnostunut, sillä se kiinnostaa myös verottajaa, rahoittajia, velkojia, työntekijöitä, tilintarkistajia, osakkeenomistajia ja jopa kilpailijoita. Jos yrittäjä tuntee oman yrityksensä luvut huonommin kuin kilpailija, ollaan heikoilla”, Härkönen kertoo.

Tulos tai ulos

Tuloslaskelma on määrämuotoinen ja sitä voi kutsua myös kannattavuuslaskelmaksi. Se kertoo yrityksen avainluvuista tiettynä ajanjaksona.

Tuloslaskelman lähtökohtana on yrityksen liikevaihto, jota kansankielellä kutsutaan myös myynniksi. Myynnistä vähennetään muuttuvat kulut, jolloin saadaan myyntikate. Kun myyntikatteesta vähennetään kiinteät kulut, kuten vuokra, saadaan käyttökate. Kun siitä vähennetään poistot, saadaan liikevoitto ja kun siitä vähennetään vielä verot, saadaan yrityksen tulos.

”Yrittäjän pitäisi sisäistää, mitä nämä luvut tarkoittavat ja seurata niiden kehittymistä, sillä ne kertovat esimerkiksi siitä, onko yritys nostanut tai laskenut hintojaan, ovatko palkat nousseet ja onko yrityksen toiminta kannattavaa”, Härkönen kannustaa.

Taseessa tasataan velat ja saatavat

Taseessa näkyvät yrityksen vastattavat (velat) ja vastaavat (saatavat). Yrityksellä voi olla esimerkiksi velkaa, osakkeita, sijoituksia sekä kiinteistöjä ja ne näkyvät taseessa.

Taselaskelmasta voi lukea myös oman pääoman määrän, jonka perusteella voidaan laskea, paljonko yritys voi maksaa osinkoja.

”Jos esimerkiksi kuljetusyrittäjä ostaa 100 000 euron ajoneuvon, siitä tehdään poistosuunnitelma niin sanotuksi taloudelliseksi pitoajaksi. Jos ajoneuvon käyttöajaksi lasketaan esimerkiksi 10 vuotta, jaetaan 100 000 euron summa kymmenelle vuodelle. Poistojen tarkoituksena on mahdollistaa se, etteivät isot hankinnat rasita tulosta ostamisen yhteydessä”, Härkönen selittää.

Kassavirtalaskelmassa näkyy, milloin tilillä on rahaa

Tuloslaskelmassa ja taseessa katsotaan, miten palvelut ja tuotteet liikkuvat, mutta niissä ei välitetä siitä, milloin se liikkuu.

”Jotta yrityksen tilillä on rahaa maksaa esimerkiksi palkat ja verot ajallaan, on tärkeää myös tietää, milloin rahaa on lähdössä ja tulossa. Eli milloin lainat, laskut, verot ja palkat lähtevät maksuun. Monilla aloilla liiketoiminnassa on esimerkiksi kausivaihteluita, jolloin yrityksen täytyy varautua siihen, että kassassa on rahaa, vaikkei tuloja olekaan”, Härkönen muistuttaa.

Vaikka kirjanpito ei olisikaan yrittäjän intohimo, hänen ei tarvitse pelätä tai olla huolissaan, sillä apuna hänellä on kirjanpitäjä.

”Osaava ja kokenut kirjanpitäjä osaa auttaa yrittäjää lukujen kanssa, tuntee yrityksen liiketoimintaa ja usein on myös yrittäjän henkilökohtainen tuki. Hyvän kumppanin palvelut kasvavat yrityksen mukana. Saatetaanpa tilitoimistolta kysyä sellaisiakin asioita, kuten kannattaako minun yrittäjänä mennä naimisiin”, hymyilee Härkönen.

Kommentoi
Ylös
>