Yritysuutiset

UPM varautuu sopeuttamaan tuotantoaan ja aloittaa muutosneuvottelut

UPM Fibres -liiketoiminta-alue käynnistää muutosneuvottelut Kaukaan sellutehtaalla, sahalla ja puun vastaanotossa.

Neuvotteluilla varaudutaan mahdolliseen tuotannon tilapäiseen sopeuttamiseen vastaamaan markkinatilannetta. Koska Kaukaan sellutehtaan ja sahan raaka-ainevirrat linkittyvät toisiinsa, varaudutaan myös sahan tuotannon sopeuttamiseen.

UPM Fibres varautuu lomauttamaan Kaukaan sellutehtaan, sahan ja puun vastaanoton henkilöstöä määräajaksi. Mahdolliset lomautukset voisivat toteutua vaiheittain ja kestäisivät yhteensä korkeintaan 90 päivää. Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä noin 370 henkilöä.

Selluntuotannon tilapäinen sopeuttaminen ja mahdolliset lomautukset voitaisiin UPM:n mukaan mahdollisesti ajoittaa toiselle vuosipuoliskolle suunnitellun huoltoseisokin yhteyteen.

Päätökset mahdollisista lomautuksista yhtiö tekee muutosneuvottelujen päätyttyä.

UPM ilmoitti 11. toukokuuta laskevansa tulosnäkymiään vuodelle 2023, koska toimitusmäärät ovat elpyneet ennakoitua hitaammin yhtiön useimmissa liiketoiminnoissa ja sellun hinnat ovat laskeneet nopeasti. UPM on aiemmin tänä vuonna käynyt lomautuksia koskevia muutosneuvotteluja UPM Communication Papers-, UPM Specialty Papers- ja UPM Plywood- liiketoiminnoissa.

Metsäyhtiön mukaan varastojen purkaminen eri tuotearvoketjuissa on jatkunut, vaikuttaen UPM:n useimpien liiketoimintojen toimitusmääriä heikentävästi. Tämän seurauksena yhtiö odottaa toimitusmäärien elpymisen tapahtuvan aiemmin arvioitua hitaammin.

Lisäksi sellun markkinahinnat ovat laskeneet odotuksia nopeammin kohti syklin arvioituja pohjatasoja. Kuten UPM on aiemmin kertonut, toiselle vuosineljännekselle ajoittuu myös merkittäviä suunniteltuja kunnossapitotöitä.

Vuoden 2023 edetessä yhtiö odottaa toimitusmäärien kasvavan. Syynä ovat tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Torosin sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä, sekä tuotearvoketjujen varastojen purun vaikutusten väheneminen.

UPM Fibres sisältää selluliiketoiminnan UPM Pulp sekä sahatavaran valmistuksen UPM Timber.

UPM Pulp on yksi maailman johtavista havu-, koivu- ja eukalyptussellun tuottajista. Se toimittaa sellua maailmanlaajuisesti loppukäyttöihin kuten pehmo-, erikois- ja pakkauspaperit, graafiset paperit sekä kartonki.

UPM Timber valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus-, huonekalu-, puusepän- ja pakkausteollisuuteen maailmanlaajuisesti.

Kommentoi
Ylös
>