Kasvuosakkeet

Valoe kyntää yhä syvemmällä taloudellisissa vaikeuksissa

Valoella on käynnissä useita mielenkiintoisia ajoneuvoprojekteja, mutta yhtiön rahoitustilanne on haastava.

Uusiutuvan energian sovelluksia tarjoava Valoe on elänyt vaikeita aikoja. Yhtiö kertoi maaliskuussa aloittaneensa muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa asiakkaansa, Sono Motors GmbH:n Sion-projektin peruunnuttua.

Saksalainen Sono Motors on kehittänyt sähköaurinkoautoa Sono Sion. Valoen valmistautuminen Sono Motorsin Sion-aurinkosähköauton massatuotannon aloittamiseen työllisti ison osan Valoen henkilöstöstä sekä Juvan paneelitehtaalla että Vilnan kennotehtaalla.

Heinäkuussa 2022 Valoe sopi Sono Motorsin kanssa Sion-sähköautoon integroitavien aurinkosähkökomponenttien lopputesteistä ja hyväksymisestä massatuotantoa varten. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Valoe keskittyi tähän testausvaiheeseen, johon liittyvien tavoitteiden toteutuessa Sono Motors maksaa Valoelle miljoonan euron kokonaispalkkion.

Sono ilmoitti 24. helmikuuta lakkauttavansa auringosta itselataavan Sion-projektin. Projektin päättyminen oli Valoelle iso takapakki, sillä sopimus olisi muodostanut suurimman osan Valoen vuoden 2023 liikevaihdosta.

Sono Sion-autoprojektin peruuntuminen vaikuttaa Valoen vuoden 2023 liikevaihtoon ja tulokseen, yhtiö kertoi maaliskuussa. Valoen kassavirta ja työmäärä Juvan tehtaalla vähenee ainakin vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä.

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Yhtiö myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Valoen osake on romahtanut vuodessa lähes 70 prosenttia.

Alkuvuonna tappio kasvanut

Eikä valoa tunneliin tuonut myöskään tiistaina julkaistu tammi-maaliskuun tulosraportti. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli vain noin 0,4 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,5 miljoonaa euroa.

Liiketulos oli noin -1,3 miljoonaa euroa tappiolla, kun vuotta aiemmin tappio oli -1,0 miljoonaa euroa.

Myös vakavaraisuus on heikoissa kantimissa, sillä Valoe-konsernin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli katsauskauden lopussa negatiivinen -14,7 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 4,4 prosenttia.

Sion-projektin yllättävä päättyminen aiheutti ja edelleen aiheuttaa ongelmia Valoen rahoituksen järjestelyssä. Mikäli Sion -projekti olisi jatkunut, sekä Valoen rahoitus, että kassavirta olisivat olleet pääosin kunnossa ainakin vuoden 2023 ajan.

Käyttöpääomatilanne oli tiukka koko katsauskauden, Valoe ennustaa.

”Vertikaalisesti integroitunut teknologiaorganisaatiomme on kallis ylläpidettävä, vaikka olemmekin ryhtyneet toimiin yleiskustannustemme hillitsemiseksi. Näistä toimenpiteistä huolimatta kassavirtamme on edelleen negatiivinen. Tarvitsemme toistaiseksi jatkuvaa rahoitusta toiminnan ylläpitämiseksi. Etsimme jatkuvasti rahoitusratkaisua, jolla turvata riittävät resurssit projektien saattamiseksi siihen pisteeseen, jossa kassavirtamme kääntyy positiiviseksi”, Valoen toimitusjohtaja Ilkka Savisalo.

Uudet yhteistyöhankkeet ovat kysymysmerkki

Valoe kertoo kuitenkin saaneensa useita uusia tilauksia muun muassa vakiintuneen autoteollisuuden aurinkosähkösovellutuksista, jotka ovat olleet myynnin painopisteessä jo jonkin aikaa.

Yhtiö on aloittanut useita uusia yhteistyöhankkeita, joiden potentiaali on Valoen mukaan merkittävä. Niissä Valoen tavoitteena on osallistua ensin tiiviisti kyseessä olevan sovelluksen tuotekehitykseen, sen jälkeen teollistamisvaiheeseen ja lopuksi massatuotantoon.

”Olemme jo nyt mukana useassa eri ajoneuvoprojektissa, joista merkittävin ja pisimmällä on Simoldes Plásticos S.A:n kanssa Stellantikselle tehtävä yhteistyö”, kertoo Savisalo.

Savisalon mukaan kiinnostus ajoneuvojen aurinkosähköistämiseen on markkinoilla suuri.

”Tilikauden aikana olemme erikseen tiedotettujen projektien lisäksi saaneet useita pieniä tilauksia merkittäviltä ajoneuvoteollisuuden alihankkijoilta ensivaiheen prototyypeistä, jotka tähtäävät massatuotantoon lähivuosina.”

Katsauskauden alussa Valoe kertoo saavuttaneensa yhden merkittävän tavoitteen, kun se allekirjoitti tammikuussa alankomaalaisen TIP Groupin kanssa sopimuksen Valoen aurinkosähköjärjestelmien integroimisesta TIP:n hallinnoimiin kylmäkuljetusperävaunuihin. Sopimuksen tarkoituksena on aurinkosähköistää satoja perävaunuja vuoden 2025 loppuun mennessä.

Sopimuksen arvo on noin 20 miljoonaa euroa edellyttäen, että osapuolten yhdessä sopimat järjestelmän suorituskykytavoitteet saavutetaan. Valoe luovuttaa ensimmäisen Valoe-aurinkosähköistetyn perävaunun toukokuussa 2023 TIP:lle.

Valoe sai Simoldes Plásticos S.A:n kanssa vuonna 2021 aloitetun kehitysprojektin ensimmäisen vaiheen päätökseen vuoden 2022 lopulla. Viime maaliskuussa Valoe sopi yhteistyösopimuksen jatkamisesta toiseen vaiheeseen, jossa Valoe suunnittelee, kehittää ja valmistaa aurinkosähkökaton prototyypin Stellantikselle. Yhtiö odottaa hankkeen tuovan merkittävää liikevaihtoa vuodesta 2024 alkaen.

Valoe ei julkaise vielä ohjeistusta vuodelle 2023. Käynnissä olevien neuvotteluiden ratkettua Valoe julkaisee markkinaohjeistuksen vuoden 2023 liikevaihdosta ja tuloksesta.

Kommentoi
Ylös
>