Markkinakommentit

Brasiliassa osakkeet alennusmyynnissä – alkusyklinen markkina saattaa elpyä nopeastikin

Osakkeiden arvostuskertoimet ovat Brasilian pörssissä nyt alhaalla.

Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava ruotii Brasilian talouden ja osakemarkkinoiden näkymiä.

Brasilian pörssi on noussut tänä vuonna vahvasti. Maan talouskasvun pelättiin hidastuvan tuntuvasti ja presidentti Lulan talouspoliittinen linja herätti kysymyksiä. Brasilian pörssikäänteen takana on odotettua parempi talouskehitys sekä pragmaattinen politiikka, arvioi Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava.

Alava kertoo pankin viikkokatsauksessa, että monet ekonomistit odottivat Brasilian talouskasvun hidastuvan alle prosenttiin tänä vuonna, mutta alkuvuoden kasvu on yllättänyt positiivisesti.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maan talous kasvoi peräti 4,0 prosenttia edellisestä vuodesta. Brasilian valtiovarainministeriö odottaa talouskasvun yltävän sekä tänä että ensi vuonna lähelle kahta prosenttia. Alavan mukaan se on Brasilialle varsin hyvä vauhti.

Talouskasvun elpymisen myötä Brasilia on saanut valtion velan painettua 73 prosenttiin eli hieman alle pandemiaa edeltävän tason. Alavan mukaan maan velkaantuneisuus on edelleen liian korkea kehittyvälle maalle.

”Brasilian pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat selvästi heikommat kuin Aasian maiden, ellei merkittäviä uudistuksia saada tehtyä ja tuottavuutta parannettua. Tämä painaa maan osakemarkkinoiden pidemmän aikavälin suhteellista tuottopotentiaalia”, Alava toteaa.

Lyhyemmällä aikajänteellä tilanne saattaa olla kuitenkin toinen.

Brasilia voi lyhyellä aikavälillä kuitenkin pärjätä hyvin, mikäli globaali talous alkaa elpyä vuoden loppua kohti, Alava toteaa. Tämä johtuu Brasilian talouden ja pörssin toimialarakenteesta. Brasilian talous on paljolti riippuvainen raaka-aineista ja se on maailman kymmeneksi suurin öljyntuottaja. 

”Brasilian pörssi on alkusyklinen markkina, joka tyypillisesti nousee voimakkaasti uuden noususuhdanteen käynnistyessä.”

Alava kertoo, että Brasilian kannalta olisi myös positiivista, jos Kiina julkistaisi kiinteistösektoria tukevan tai infrastruktuuri-investointeja vauhdittavan elvytyspaketin. Se piristäisi maan raaka-aineiden kulutusta ja siten Brasilian vientiä.

”Tänä vuonna Brasilian pörssiyritysten tuloskehitys on varsin heikkoa johtuen pääosin syklisten yhtiöiden tulosten laskusta. Kokonaisuutena tulosten odotetaan laskevan yli 20 prosenttia. Ensi vuodelle odotetaan 4-5 prosentin tuloskasvua, mutta lopputulema on epävarma heiluvan valuutan ja raaka-ainehintojen vuoksi”, Alava toteaa.

Brasilian pörssin osakkeiden arvostus on kuitenkin sijoitusstrategin mukaan melko houkutteleva.

Brasilian pörssin seuraavien 12 kuukauden ennustettuun tulokseen perustuva PE-kerroin ollessa noin 7x, kun historiallisesti arvostuskerroin on ollut keskimäärin 11x eli selvästi korkeampi. Kehittyvien markkinoiden keskimääräinen vastaava arvostustaso on nyt noin 12x, mikä on selkeästi Brasilian tasoa korkeampi.

”Mikäli maan keskuspankki alkaa laskea korkoja loppuvuonna, tämä sallisi arvostuskertoimien nousun parantaen osaketuottoja”, Alava arvioi.

Brasilian osakemarkkinoille piensijoittaja pääsee alhaisin kuluin pörssinoteerattujen indeksirahastojen (ETF) avulla. JustETF-sivuston mukaan pääomiltaan suurimmat Brasiliaan sijoittavat osake-ETF:t ovat seuraavat:

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF – (Acc)

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Laajemmin kehittyvien markkinoiden rahastoilla on alhainen paino eteläamerikkalaisissa arvopapereissa, kuten todettiin SalkunRakentajan maaliskuun kuukauden rahastot artikkelissa. Siksi raaka-aineiden voittokulkuun ja kehittyvien markkinoiden kasvuun uskovan sijoittajan kannattanee harkita myös yksittäisiin Etelä-Amerikan maihin – kuten Brasiliaan – sijoittavia rahastoja.

Kommentoi
Ylös
>