Sijoitusideat

Goldman Sachs: Painonvartijat on käänneyhtiö

Pankin osakesuosikkeihin lukeutuu myös Warner Bros. Discovery.

Kuvio 1 Goldman Sachsin osakesuosikkeja ovat WW International ja Warner Bros. Discovery.

Amerikkalaispankki Goldman Sachs julkaisee kuukausittain osakesuosikkilistansa. Tällä kertaa listalle on valikoitunut muun muassa WW International (WWI) ja Warner Bros. Discovery (WBD).

WWI tunnetaan Suomessa nimellä Painonvartijat, ”Weight Watchers”. Yhtiöllä on ollut historian saatossa noin 20 miljoonaa asiakasta. Painonvartijoiden ohjelma on perustunut kalorien ja liikunnan perusteella määräytyvien pisteiden laskemiseen ja niiden seuraamiseen. Toimintaan kuului aiemmin vertaistukitapaamiset, joihin osallistuvat punnittiin tilaisuuden aluksi. 

Painonvartijoiden toiminta on taantunut viime vuosina. Verkkotilaajien määrä laski 3,7 miljoonasta 2,8 miljoonaan vuosien 2020 ja 2022 välillä. Vertaistukitapaamisten määrä supistui jo sitä aiemmin. Niitä oli 1,3 miljoonaa vuonna 2018, mutta enää 710 tuhatta viime vuonna.

Toiminnan hiipuminen on luonnollisesti näkynyt myös yhtiön tuloslaskelmassa. WWI teki joulukuussa päättyneellä tilikaudella 1,04 miljardin dollarin liikevaihdolla 251,4 miljoonan dollarin nettotappion. Kolme vuotta aiemmin liikevaihto oli 1,41 miljardia dollaria ja nettotulos oli 119,6 miljoonaa dollaria.

Goldman Sachs arvioi, että WWI on käänneyhtiö. Käännettä auttaa laihdutuslääkkeiden integrointi Painonvartijoiden ohjelmaan. Yhtiö osti huhtikuussa 132 miljoonalla dollarilla digitaalisen terveysalustan, Sequencen, joka keskittyy kliiniseen painonhallintaan. Vuonna 2021 perustetun yhtiön liikevaihto on yli 25 miljoonaa dollaria ja sillä on yli 24 000 maksavaa jäsentä.  

Painonvartijoiden asiakkaista yli 20 prosenttia on kiinnostunut ottamaan laihdutuslääkkeet osaksi painonhallintaohjelmaa. Painonvartijoiden laaja asiakaskunta mahdollistaa uusien palveluiden, kuten Sequencen, integroinnin kustannustehokkaasti. 

Maltillisesti hinnoiteltu yhtiö

Painonvartijoiden osakekurssi on jojoillut. Vuonna 2017 se kävi noin 101 dollarissa. Sen jälkeen suunta on ollut alaspäin, kahdesta merkittävästä nousurekyylistä huolimatta. Kuluvana vuonna on ollut merkkejä paremmasta. Osake on kallistunut 70,9 prosenttia. Perjantain päätöskurssi oli 6,70 dollaria. Goldman Sachsin tavoitehinta WWI:n osakkeelle on 13 dollaria seuraavan 12 kuukauden aikana. 

Goldman Sachsin tavoitehinta on korkein yhtiötä seuraavista tahoista. Keskimääräinen tavoitehinta on 7,90 dollaria. Analyytikoista kaksi kehottaa ostamaan yhtiön osaketta, neljällä on sijoitussuositus ”pidä” ja yhdellä on ”myy”.

WWI:n osake on maltillisesti arvostettu liikevaihtoperusteisesti, vaikka osakekurssi on kallistunut vahvasti tänä vuonna. Osakkeesta maksetaan 0,6 kertaa ennustetun liikevaihdon verran. Se on matalimmassa 20 prosentissa suhteessa viimeisen 10 vuoden aikajaksoon.

Toisaalta WWI:n heikentynyt kannattavuus on johtanut siihen, että käyttökatteen ja liikevoiton perusteella laskettavien arvostuskertoimien perusteella yhtiön velaton hinta on korkea suhteessa edelliseen 10 vuoteen. Seuraavan 12 kuukauden liikevoitto- ja käyttökate-ennusteilla EV/EBIT on 19,6 ja EV/EBITDA on 13,3. 

Ennusteiden perusteella markkinoilla arvioidaan kannattavuuskehityksen heikentyvän lisää seuraavan 12 kuukauden aikana. Toteutuneiden lukujen perusteella lasketut EV/EBIT ja EV/EBITDA -kertoimet ovat 13,2 ja 8,6. Markkinoiden odotukset eroavat siis Goldman Sachsin arviosta. Se mahdollistaisi osakkeen arvonnousun tilanteessa, jossa käänne onnistuisi.

Warner Bros. Discoveryn osake on houkuttelevasti hinnoiteltu

Warner Bros. Discovery (WBD) on niin ikään Goldman Sachsin osaketärppi. Yhtiö syntyi, kun AT&T:n WarnerMedia ja Discovery fuusioituivat huhtikuussa 2022. 

Goldman Sachs arvioi, että yhtiöiden yhdistyminen mahdollistaa massiiviset kustannussäästöt, joka tukee tulokasvua. WBD säästää yrityskaupan ansiosta jopa viisi miljardia dollaria vuodessa. Sen positiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on merkittävä. Pankki ennustaa, että osakekohtainen tulos on 2,39 dollaria vuonna 2025. Analyytikoiden kuluvan vuoden tulosennuste on vain 34 senttiä. 

Säästöjen kautta syntyvä vahvempi kassavirta mahdollistaa paremmin yhtiön velkojen takaisinmaksun. Se on positiivinen osakekurssiajuri, koska tällä hetkellä yhtiö on velkainen. Goldman Sachs ennustaa, että WBD:n osakkeen arvostuskertoimet nousevat nykyisestä. Yhtiön EV/EBITDA-luku on 6,5, joka on samalla tasolla Comcastin ja Foxin kanssa, vaikka WBD:n tuloskasvunäkymät ovat paremmat. Osakkeesta maksetaan 0,7 kertaa suhteessa ennustettuun liikevaihtoon. Kerroin on matalimmassa 10 prosentissa suhteessa viimeiseen 10 vuoteen. 

Mediaosakkeet ovat yleisesti menettäneet suosiotaan viime aikoina. Erityisesti kaapelikanavien kysyntä on laskenut suoratoistopalveluiden valikoiman kasvaessa. Toisaalta monien suoratoistopalveluiden liiketoiminta on osoittautunut odotettua heikommaksi. Syynä siihen on alan kireä kilpailu. Goldman Sachsin arvion mukaan markkinoiden tulevaisuuden odotukset ovat liian negatiivisia. Se arvioi, että WBD:n uudistettu suoratoistopalvelu MAX on voitollinen jo tänä vuonna ja liiketoiminta kasvaa myös sen jälkeen. 

Goldman Sachs laski osien summa -menetelmällä WBD:n osakkeen käyvän arvon. Se on 21 dollaria seuraavalle vuodelle. Perjantain päätöskurssi oli 12,80 dollaria. Tavoitehinta on lähellä analyytikoiden keskimääräistä tavoitehintaa, joka on 20,57 dollaria. Viisi analyytikkoa antaa sijoitussuosituksen ”vahva osta” ja 13:n analyytikon sijoitussuositus on ”osta”. Yhdeksän suosittelee pitämään osakkeen ja vain yksi myymään.

Kommentoi
Ylös
>