Arvo-osakkeet

Ilkka-konsernin osakkeen luisu jatkuu tulosvaroituksen siivittämänä

Kustannusinflaatio rasittaa edelleen mediayhtiö Ilkan kannattavuutta.

Mediakonserni Ilkka antoi jo toisen tulosvaroituksen vuoden sisällä. Edellisen tulosvaroituksen yhtiö julkisti viime vuoden heinäkuussa, jolloin yhtiö heikensi vuoden 2022 näkymiään oikaistun oman toiminnan liikevoiton osalta.

Nyt Ilkka heikentää puolestaan vuoden 2023 oikaistun oman toiminnan liikevoiton näkymiä.

Liikevaihdon osalta tulosohjaus pysyy ennallaan. Liikevaihdon arvioitu kasvu johtuu pääosin alkuvuoden 2022 aikana tehdyistä yrityshankinnoista. Vallitseva geopoliittinen tilanne ja sen aiheuttaman talouden epävakaus vaikuttaa kuitenkin aikaisempaa arviota enemmän konsernin liikevaihdon kehitykseen.

Kuten edellisessäkin tulosvaroituksessa, merkittävästi kohonnut inflaatio vaikuttaa Ilkan mukaan aikaisemman arvion mukaisesti loppuvuoden kustannuksiin ja tulokseen.

Heikentyneiden markkinanäkymien vaikuttaessa aikaisempaa arviota enemmän konsernin liikevaihdon kehitykseen ja yleisen kustannusinflaation pitäessä kustannukset korkeammalla tasolla Ilkka-konserni arvioi vuoden 2023 oikaistun oman toiminnan liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Median osingoilla iso merkitys

Osakkuusyhtiö Hilla Groupin, jonka omistusosuus on noin 30 prosenttia, on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. Alma Median osingolla on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen. Ilkka omistaa Almasta 10,9 prosenttia.

Aiemmin toukokuussa Ilkka oli arvioinut liikevaihdon nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla tai laskevan hieman.

Ilkan kaksi tulosvaroitusta vuoden sisällä ja heikentyneet tulosnäkymät ovat painaneet yhtiön osakekurssia voimakkaasti. Osakekurssi on laskenut vuodessa 24 prosenttia. Kuluneella viikolla kurssi laski 4,4 prosenttia.

Samalla Ilkka-osakkeen arvostustaso on laskenut. Inderesin tämän vuoden 0,21 euron oikaistulla osakekohtaisella tuloksella P/E-luku on 15x. Arvostuskerroin on selvästi alhaisempi kuin viime vuoden 33x tai vuoden 2021 lukema 23x.

Tasepohjainen P/B-arvostuskerroin on laskenut vain tasolle 0,54x, kun se viime vuoden lopussa oli 0,6x.

Purkautuuko osakkeen aliarvostus?

Inderesin analyytikko Petri Gostowski arvioi toukokuussa, että Ilkan osakkeen arvo on Inderesin osien summa -mallin perusteella huomattavasti nykykurssin yläpuolella. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että tää aliarvostus purkautuisi nopeasti

”Arviomme mukaan arvon purkautuminen edellyttää pääomien uudelleen allokoinnin kiihdyttämistä tai selvästi odotuksiamme vahvempaa operatiivista tuloskehitystä. Siten emme odota osien summan -realisoituvan seuraavan 12 kuukauden tähtäimellä”, analyytikko totesi.

Inderesin laskelmissa uudella tulosvaroituksella on myös rajallinen vaikutus osien summa -laskelmaan, koska suurin osa tämän arvosta muodostuu konsernin Alma Media -omistuksesta sekä likvideistä nettovaroista. Ilkan osake hinnoitellaan nyt alle Alma Media -osakkeiden sekä nettokassan arvon.

Inderesin tavoitehinta Ilkan osakkeelle on 3,7 euroa, kun viimeisin kurssinoteeraus on 3,25 euroa.

Ilkka-konserni julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 14. elokuuta.

Kommentoi
Ylös
>