Markkinakommentit

Japanin osakemarkkinoiden näkymät ovat muita kehittyneitä maita valoisammat

Varainhoitojätti BlackRockin näkemyksen mukaan Japanin tarjontaongelmat ovat vähentyneet, rahapolitiikka on suotuisaa ja maassa on toteutettu yritysuudistuksia.

Ulkomaisten sijoittajien kumulatiiviset viikoittaiset nettorahavirrat Japanin osakemarkkinoille. Sijoittajien mielenkiinto Japanin osakemarkkinoita kohtaan on kasvussa.

Japanin osakemarkkinoiden kehitys on ollut heikko viime vuosikymmeninä. Maailman kolmanneksi suurin talous on kärsinyt pitkään deflaatiosta ja heikosta talouskasvusta. 

Nyt tilanne saattaa olla kuitenkin toisenlainen.

Viikoittaisessa markkinakatsauksessaan BlackRock arvioi japanilaisten osakkeiden näkymien kirkastuvan. Tähän asti varainhoitotalo on nähnyt riskejä, jotka aiheutuisivat, mikäli Japanin keskuspankki (BOJ) poistaisi valtion joukkovelkakirjojen korkokattonsa inflaation hillitsemiseksi. Nyt BlackRock uskoo, että inflaatio ei todennäköisesti jää korkeaksi, koska maan tarjontaongelmat ovat vähentyneet.

”BOJ saattaa siis pitää politiikkansa löysänä pitääkseen inflaation tavoitetason yläpuolella”, BlackRock arvioi.

Yritysuudistukset suosivat sijoittajia

Lisäksi Japanin yritysuudistukset edistävät osakkeenomistajamyönteistä muutosta, joka on keskeinen kehityssuunta tänä vuonna.

BlackRock kertoo esimerkin. Tokion pörssi on pyytänyt yrityksiä, jotka käyvät kauppaa alle kirjanpitoarvonsa, julkaisemaan mahdollisimman pian suunnitelmat osakekurssiensa nostamiseksi.

”Pörssi kehotti erityisesti parantamaan taseen hallintaa, koska monet yritykset ovat viime vuosikymmenen aikana hamstranneet käteistä. Mielestämme yhtiöiden on järkevää käyttää käteisvaroja investoimalla kasvumahdollisuuksiin tai ostamalla osakkeita takaisin nyt, kun kasvunäkymät ovat parantuneet ja inflaatio on palannut”, BlackRock toteaa.

BlackRockin mielestä tämä on mahdollisesti ratkaiseva hetki Japanille.

Osakkeiden arvostustasot ovat Japanissa alhaisia. BlackRockin mukaan peräti noin puolet Japanin yrityksistä käy kauppaa alle kirjanpitoarvon, ja noin puolella yrityksistä on taseessa käteisvaroja velkojen vähentämisen jälkeen.

”Merkkejä siitä, että yritykset noudattavat sääntöjä, saattaa ilmetä tulevina viikkoina Japanin vuotuisten yhtiökokousten aikana. Lisäksi japanilaiset sijoittajat voivat olla seuraavia tärkeitä ostajia, sillä tammikuussa 2024 alkavat verokannustimet kannustavat säästäjiä siirtämään rahojaan käteisestä sijoituksiin.”

Japanilaisten yritysten hallintotavat ovat muuttuneet sijoittajaystävällisempään suuntaan.

Trendiä on vauhdittanut hallituksen yritysten hallintotapaa koskeva uudistus, joka on kannustanut yrityksiä parantamaan avoimuutta ja ottamaan sijoittajien etuja paremmin huomioon. Japanissa otettiin käyttöön Corporate Governance Code vuonna 2015. Sitä päivitettiin vuonna 2018. Sen tärkeimmät asiat ovat yritysten hallitusten itsenäisyyden parantaminen, tasa-arvon edistäminen ja vastuullisuusasioiden huomiointi. 

Muun muassa Goldman Sachs ja Macquarie Group arvioivat, että reformit kohti hyvää hallintotapaa sekä kevyt rahapolitiikka tarkoittavat, että osakkeiden härkämarkkina on vankalla pohjalla Japanissa.

Keskuspankilla enemmän liikkumavaraa

Makrorintamalla BOJ:n pyrkimykset nostaa inflaatiota pitkän deflaatiotaistelun jälkeen eroavat jyrkästi muista kehittyneiden maiden keskuspankeista, jotka edelleen nostavat korkoja sitkeän inflaation vuoksi.

Japanin inflaatio on kiihtynyt jyrkästi, mikä johtuu osittain energiakriisistä, kun länsimaat ovat yrittäneet irrottautua Venäjän toimituksista. BlackRockin mukaan vaikutus ei iskenyt Japanin talouteen kuitenkaan yhtä kovaa kuin Euroopassa, ja inflaatio on sittemmin hiipunut energian hintojen laskiessa. Myös tuontihinnat ovat alkaneet viilentyä.

Myös muut inflaatiota kiihdyttävät tekijät ovat BlackRockin mukaan hellittämässä. Esimerkiksi palkkojen nousu on hiipunut vuoden 2022 lopun jälkeen.

Japanin työmarkkinoilla ei ole myöskään samanlaisia rajoitteita kuin muissa kehittyneissä maissa, ja niillä on tilaa kasvaa ilman inflaation kiihdyttämistä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös