Sijoitusideat

Korkosijoitukset toimivat jälleen sijoitussalkun suojaavana elementtinä

Korkosijoittajan korpivaellus on vihdoin ohi.

Korkeana pysynyt inflaatio ja keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka on nostanut korkosijoitusten jälkimarkkinakorkoja niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Esimerkiksi USA:n 10 vuoden velkakirjan korkotuotto on 3,7 prosenttia, kun se elokuussa 2020 kävi alle 0,7 prosentissa.

Varainhoitoyhtiö, pankki ja henkivakuuttaja Aktia kertoo tiedotteessaan, että etenkin eri omaisuuslajeja sijoitustoiminnassaan hyödyntävälle allokaatiosijoittajalle markkinaympäristö on muuttunut miellyttävämmäksi kuin kertaakaan viimeisten 10 vuoden aikana.

”Korkolajien tuottotasojen noustua selvästi sijoittajan ei enää ole pakko ottaa riskejä tai ylipainottaa sijoituslajeja, joita hän ei normaaliolosuhteissa haluaisi. Osakkeet, korkosijoitukset ja vaihtoehtoiset sijoituslajit ovat pitkästä aikaa tasavertaisessa asemassa”, kertoo Aktian sijoitusjohtaja Samu Lang.

Langin mielestä sijoittaja voi miettiä optimaalisia painotuksia omaisuusluokkien välillä ilman markkinaympäristön synnyttämää ylimääräistä painetta.

Korkosijoittaminen teki nopean paluun viime vuonna nousseiden korkojen myötä. Korkoluokkien tuotto-odotukset ovat jälleen riittävät monen vuoden korpivaelluksen jälkeen.

”Sijoittajan kannalta olisi lyhyellä aikavälillä myönteistä, että korkotaso kääntyisi nopeasti laskuun. Hieman pidemmälle katsottaessa maltilliset liikkeet ovat kuitenkin toivottavampia. Inflaation taittuminen edelleen ja talousnäkymän heikkeneminen ilman syvään taantumaan ajautumista näyttävät nyt mahdollisilta. Tällöin pitkästä aikaa sijoituskelpoiseksi muuttuneiden korkosijoitusten uudelleen löytynyt hohto ei katoa yhtä nopeasti kuin se palasi”, toteaa Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring.

Moring Patrik strategi salkunhoitaja OP
Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring.

Aktian arvion mukaan korot ovat ohittaneet korkeimmat pisteensä, minkä vuoksi tuotot voivat pysyä maltillisen positiivisina myös valtionlainoissa. Niiden korkotaso on kuitenkin matalampi kuin muissa korkoluokissa, minkä vuoksi Aktia suosii muita korkolajeja.

Vähäriskisemmistä korkoluokista Aktian suosikki on Investment Grade -korkosijoitukset.

”Vaikka rahapolitiikan muutos on aiheuttanut epävarmuutta myös kehittyvien maiden korkoihin, pidämme paikallisen valuutan valtionlainoja edelleen erittäin houkuttelevana korko-omaisuusluokkana. Parhaat näkymät korkosijoituksista ovatkin mielestämme kehittyvien talouksien paikallisvaluuttamääräisissä lainoissa”, Moring korostaa.

Moringin mukaan osakemarkkinoilla kehittyvien maiden osakkeet näyttävät edelleen houkuttelevilta, koska Kiinan avautuminen tukee näitä markkinoita merkittävästi. Yhdysvalloissa sen sijaan osakemarkkinoiden arvostus on edelleen keskimääräisen tason yläpuolella ja selvästi kallis, eikä siellä juurikaan ole nousuvaraa.

”Alkuvuoden nousu tukeutuu täysin suurimpiin teknologia- eli ns. FAANG-yhtiöihin. Tuotto-odotusten näkökulmasta näihin yhtiöihin ei siis kannata sijoittaa”, Moring toteaa.

Kommentoi
Ylös
>