Sijoittajan verotus

Pörssisäätiön Lounasmeri: Monta syytä nostaa osakesäästötilin talletuskattoa

Pörssisäätiön toimitusjohtaja suhtautuu kriittisesti valtiovarainministeriön arvioihin osakesäästötilin talletuskaton noston verotulovaikutuksista.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.
Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Kuva: Tuomas Pietinen.

Laki osakesäästötilistä astui voimaan kesäkuussa 2019. Osakesäästötilille on voinut tehdä talletuksia vuoden 2020 alusta lähtien. Tili mahdollistaa sijoittamisen lain mainittuihin sijoituskohteisiin ilman välittömiä veroseuraamuksia. Pääomatuloveroa maksetaan vasta, kun tililtä nostetaan varoja. Tämä kannustaa myös piensijoittajia sijoittamaan osakkeisiin.

Osakesäästötilissä on kuitenkin rajoituksia. Sen kautta on mahdollista sijoittaa vain osakkeisiin. Lisäksi osakesäästötilille tehtäviin talletuksiin on kuitenkin säädetty 50 000 euron talletuskatto, ja säästäjän on mahdollista avata nimiinsä vain yksi osakesäästötili kerrallaan. Lainsäädännön rajoitusten ylittyminen on sanktioitu.

Vaikka osakesäästötilille voi siis siirtää maksimissaan 50 000 euroa, tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän. Tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskee uusia sijoituksia. Tilille voi siirtää siis ainoastaan rahaa.

Osakesäästötilistä on tullut varsin suosittu osakesijoittamisen muoto, sillä Suomessa on noin 320 000 osakesäästötiliä. Niissä on suomalaisiin pörssiosakkeisiin sijoitettuja varoja yhteensä noin 1,5 miljardia euroa.

Pankkeja ja vakuutusyhtiöitä edustava Finanssiala ry on esittänyt osakesäästötilin talletuskaton tuplaamista 100 000 euroon. Myös Pörssisäätiö kannattaa talletusrajan nostamista tai jopa sen poistamista kokonaan.

Valtiovarainministeriö (VM) arvioi, että talletuskaton poisto laskisi valtion verotuloja pitkällä aikavälillä noin 200–250 miljoonalla eurolla.

Talletuskaton nosto 100 000 euroon vähentäisi verotuloja VM:n mukaan noin 30 miljoonaa euroa.

VM:n laskelmat osakesäästötilin talletuskaton muutosten fiskaalisista vaikutuksista eivät ehkä ole edes suuntaa-antavia, kritisoi Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Lounasmeri muistuttaa artikkelissaan, että osakesäästötili on innostanut osakesijoittajiksi sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin osakesijoittamista edes harkinneet. Siten tehottomasti pankkitileillä makaavia euroja on sijoitettu osakemarkkinoille ja niille haetaan tuottoa.

”Pankkitileillä makuutettavista rahoista valtio ei saa euroakaan verotuloja. Osakesäästötilin tuotoista maksetaan veroa, kun varoja nostetaan tililtä”, Lounasmeri toteaa.

Lounasmeri näkee muitakin syitä nostaa osakesäästötilin talletuskattoa. Hänen mukaansa 50 000 euron talletusraja on keinotekoinen.

”Nykyisellään raja asettaa suoran osakesäästämisen eriarvoiseen asemaan verrattuna rahastosijoittamiseen tai sijoitusvakuutusten käyttämiseen.”

Lounasmeren mukaan talletusrajan poistaminen tekisi osakesäästötilistä sijoitusvakuutukseen rinnastettavan sijoittamisen välineen.

”Tämä olisi johdonmukaista, sillä sijoitusvakuutuksilla, sijoitusrahastoilla ja osakesäästötileillä on samanlainen verokohtelu.”

Lounasmeren mukaan sijoitusvakuutuksiin verrattuna osakesäästötili on rakenteeltaan läpinäkyvämpi ja osakkeiden omistajana on yksilö itse, ei vakuutusyhtiö.

”Nykymuotoinen osakesäästötili ohjaa turhaan ja epätoivotusti yksityissijoittajia sijoitusvakuutusten käyttöön.”

Lounasmeri muistuttaa myös, että yksityissijoittaja voi omistaa osakkeita myös arvo-osuustiliä käyttämällä.

”Pitkällä aikavälillä valtio saa kuitenkin osakesäästötilin tuotoista korkeampaa veroa kuin arvo-osuustililtä, koska arvo-osuustilillä on käytössä osinkoverohuojennus.”

Kommentoi
Ylös
>