Oma talous

OP:n bonusjärjestelmä saattaa joutua myllerrykseen

Petteri Orpon uusi hallitus suunnittelee finanssialan bonusten verotuksen uudistamista, kertoo Kauppalehti.

Hallituksen hallitusohjelman veropoliittisiin linjauksiin on kirjattu lause ”Uudistetaan finanssialan bonusten verotuskäytänteet”. kirjauksen taustalla on Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuonna 2021 tekemä aloite pankki- ja vakuutusalan bonusten verokohtelun muuttamiseksi, kertoo valtiovarainministeriö Kauppalehdelle.

OP Ryhmän nykymuotoinen bonusjärjestelmä on erittäin suosittu, sillä sitä hyödyntää noin kaksi miljoonaa suomalaista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on pitänyt pankki- ja vakuutusalan bonusjärjestelmiä kilpailua vääristävänä verotukena, jotka on poistettava.

KKV ehdotti vuonna 2021 valtiovarainministeriölle pankki- ja vakuutusalan bonusten verotuen poistamista. Tällä hetkellä Verohallinnon tulkinta on, että bonukset ovat verottomia, jos ne käytetään saman yrityksen palvelu- tai vakuutusmaksuihin. Tämä vääristää vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua.

KKV teki valtiovarainministeriölle aloitteen pankki- ja vakuutusalan bonusten verokohtelun muuttamisesta kilpailuneutraaliksi. KKV ehdotuksessa pankki- ja vakuutusalan bonusten verokohtelua muutettaisiin siten, että perusteeton ja kilpailua vääristävä verotuki poistuisi.

Bonusten verokohtelun aiheuttama verotuki on KKV:n mukaan merkittävä. Se on suuruudeltaan arviolta 100 miljoonaa euroa.

KKV:n mukaan tämä verotuki suosii yhtä yritystä, OP Ryhmää – muiden markkinoilla toimivien yritysten kustannuksella.

Kilpailun kannalta ongelmallinen verotuki johtuu Verohallinnon bonusten verokohtelua koskevasta ohjeesta. Verohallinnon ohjeen mukaan lähtökohtana pankki-, sijoitus- ja vakuutustuotteiden perusteella kertyville bonuksille on se, että ne ovat veronalaista pääomatuloa. Poikkeuksena ovat kuitenkin hyvitykset, jotka menevät saman yritysryhmän palvelumaksujen kattamiseen. Ohjeen mukaan palvelumaksuihin voidaan rinnastaa vakuutusmaksut ja muut palkkiot.

KKV:n näkemyksen mukaan rinnastus perustuu Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun virheelliseen tulkintaan.

”Verotuella tarkoitetaan verojärjestelmään tehtyä poikkeusta, jolla tuetaan jotain tiettyä elinkeinoa tai verovelvollisryhmää. Verohallinnon pankki- ja vakuutusalan bonusten verokohtelussa on kyse verotuesta, joka kohdistuu käytännössä vain yhteen toimijaan, OP Ryhmään. Verotuen vuoksi huomattavan suuret, esimerkiksi asuntolainoista maksettavat, bonukset jäävät verotuksen ulkopuolelle. Kun bonukset käytetään vakuutusmaksuihin, vääristää tämä vakuutusyhtiöiden keskinäistä kilpailua”, kuvailee KKV:n johtaja Maarit Taurula.

KKV on aiemmin vuonna 2019 Ifin toimenpidepyynnön johdosta selvittänyt, rajoittaako OP Ryhmän bonusjärjestelmä kilpailua vahinkovakuutusmarkkinoilla merkittävästi kuluttajien vahingoksi. KKV:n taloustieteellisessä analyysissä ei löytynyt näyttöä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.

KKV:n näkemyksen mukaan bonusjärjestelmä ei silti ole ongelmaton. Järjestelmä vääristää vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua ja tekee kuluttajille vaikeammaksi vertailla pankki- ja vakuutustuotteiden hintoja.

OP:n bonuksia voi pankin omistaja-asiakkaille kertyä esimerkiksi pankin asuntolainasta, kuukausittaisista rahastosäästöistä ja vakuutuksista.

Jos esimerkiksi OP:n asuntolainan, säästöjen ja kuukausittaisten vakuutusmaksujen yhteenlaskettu summa on 100 000 euroa, kertyy OP-bonuksia vuonna 2023 yhteensä 325 euron arvosta.

Bonustilille kertyneitä OP-bonuksia käytetään maksuihin ja palkkioihin, jotka muussa tapauksessa menisivät tililtä. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi päivittäiset pankkipalvelut, lainojen palvelu- ja toimitusmaksut, vakuutusmaksut, sijoitusten säilytys- ja salkunhoitopalkkiot tai OP Kodin kiinteistönvälityspalkkiot.

1 kommentti
  • Jason sanoo:

    Orpo taittaa olla Nordean asiakas.

  • Ylös
    >