Kasvuosakkeet

Raute kipuaa pörssissä – syynä analyysitalon arvioima ”erikoistilanne”

Rauten erikoistilanne on avannut sijoittajille mahdollisuuden hankkia osaketta selvästi alle sen käyvän arvon.

Inderes nosti konepajayhtiö Rauten suosituksen osta-tasolle, kun aiemmin suositus oli lisää. Syynä on viimeisen kahden viikon poikkeuksellinen yli 20 prosentin kurssilasku.

Analyysitalon pääanalyytikko Antti Viljakaisen mukaan Rauten osakkeessa on syntynyt erikoistilanne.

Viljakainen arvioi, että Rauten kurssi on laskenut, vaikka mitään merkittäviä uutisia yhtiöstä, toimialasta, taloudesta tai osakemarkkinoilta ei ole ollut. Siten Inderes arvioi kurssilaskun liittyneen tekniseen syyhyn eli yhtiön käynnissä olevan merkintäoikeusannin osakkeeseen luomaan myyntipaineeseen.

Inderesin raportti Rautesta ei jäänyt sijoittajilta huomaamatta. Osake on torstaina noin kello 17.00 lähes 14 prosentin nousussa.

Osakeanti päättyy Viljakaisen mukaan todennäköisesti 13. kesäkuuta ja siirtää luultavasti sen jälkeen markkinoiden fokuksen jälleen yhtiön fundamentteihin. Viljakaisen mukaan Rauten fundamentit ovat kehittyneet alkuvuoden aikana suotuisasti kolmen suuren tehdastilauksen, strategiauudistuksen, taseen vahvistumisen ja vahvan tammi-maaliskuun tuloksen ansiosta.

Yhtiön uusien tilausten määrä kuitenkin kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi – viime vuoden 30 miljoonasta eurosta peräti 67 miljoonaan euroon.

Myös Rauten kannattavuus parani tammi-maaliskuussa selvästi. Vertailukelpoinen käyttökate nousi viime vuoden tappiollisesta -0,1 miljoonasta eurosta positiiviseen 2,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto nousi 0,9 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli tappiollinen -1,5 miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti nousi viime vuoden -0,3 eurosta 0,1 euroon.

Uusien tehdaslaajuisten tilausten ansiosta Raute arvioi vuoden 2023 liikevaihdon nousevan suuremmaksi kuin vuoden alussa alun perin yhtiö oli arvioinut.

Yhtiö suhtautuu silti hieman varovaisesti kannattavuuden kehitykseen lähikuukausina ennen kuin uudet tehdastilaukset alkavat tuottaa tulosta, toimitusjohtaja varoittaa.

Raute päätti nostaa vuoden 2023 liikevaihtoa koskevaa ohjeistustaan uusia tehdaslaajuisia sopimuksia koskevien saatujen tilausten positiivisen kehityksen takia.

Uuden ohjeistuksen mukaan Raute arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan yli 150 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4,0 prosenttia. Aiemmin helmikuussa yhtiö oli arvioinut liikevaihdon olevan yli 130 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4,0 prosenttia.

Viime vuonna Rauten liikevaihto oli 158 miljoonaa euroa ja käyttökate -1,4 prosenttia.

Viljakaisen mukaan myös Rauten osakkeen riskitaso on pienentynyt, kun tase vahvistuu rahoitusjärjestelyiden myötä eritäin vahvaksi ja tulosparannusnäkymät ovat varmentuneet kevään aikana.

Osake oli myös ennen tämän päivän kurssinousua Viljakaisen mukaan edullinen.

”Ensi vuoden ennusteillamme Rauten P/E-luku on 10x ja EV/EBIT-kerroin noin 5x, kun pääomalaina oikaistaan korolliseksi velaksi. Nämä ovat mielestämme hyvin maltillisia tasoja Rautelle alkuvuoden aikana parantuneet näkymät ja liiketoiminnan tukevoitunut perusta huomioiden”, pääanalyytikko toteaa.

Inderesin tavoitehinta Rauten osakkeelle on 11,5 euroa.

Kommentoi
Ylös
>