Kasvuosakkeet

Robit sukeltaa pörssissä

Robit julkisti tylyn tulosvaroituksen. Yhtiö on kohdannut vakavia haasteita myynnissään.

Robit porausratkaisut

Kaivos- ja rakennusmarkkinoiden porakaluston valmistaja Robit romahti maanantaina Helsingin pörssissä lähes 20 prosenttia. Yhtiö julkisti maanantaiaamuna tulosvaroituksen, jossa se kertoi heikentävänsä ohjeistustaan vuodelle 2023. Lisäksi yhtiö suunnittelee tuotannon alasajoa Australiassa.

Tulosvaroituksen ensisijaisena syynä on Venäjän myynnin loppuminen. Yhtiö ei ole pystynyt korvaamaan menetettyä myyntiä Venäjältä. Robit kertoi jo viime vuoden toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että se ei enää ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä, minkä vuoksi yhtiö oli ennakoinut vuoden 2022 toiselle vuosipuoliskolle merkittävää myynnin vähentymistä näistä maista.

Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina vastasivat noin kahdeksan prosenttia yhtiön myynnistä viime vuonna.

Lisäksi markkinoiden heikkeneminen rakennusteollisuudessa erityisesti Euroopassa ja Aasiassa on vaikuttanut yhtiön alkuvuoden taloudelliseen suorituskykyyn.

Tyly kannattavuusromahdus edessä

Uuden ohjeistuksen mukaan Robit arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 90–100 miljoonaa euroa ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden olevan 3–6 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 112 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 8,9 miljoonaa euroa.

Aiemmassa ohjeistuksessaan Robit oli arvioinut kuluvan vuoden liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman vuoteen 2022 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2022 lopun tasosta.

Tulosvaroituksessa yhtiö laskee siten varsin roimasti arviotaan vuoden 2023 myynnistä ja kannattavuudesta. Lisäksi kannattavuuden lasku tulee yhtiön arvion mukaan olemaan siis jyrkkä tänä vuonna viime vuoteen verrattuna.

”Ohjeistuksen lasku on merkittävä suhteessa ennusteisiimme ja aiheuttaa niihin laskupainetta etenkin lyhyellä aikavälillä”, toteaa Inderesin analyytikko Tommi Saarinen.

Saarinen ennustaa Robitin tuloksen jäävän tänä vuonna ainakin nettotulostasolla tappiolliseksi.

”Tuloshaasteiden juurisyy on ainakin tänä vuonna mielestämme liikevaihdossa, sillä pienehköllä, globaalisti operoivalla sekä omia tuotteita omaavalla yhtiöllä on korkeahko kiinteä kulurakenne. Näin ollen liikevaihdon heilahdukset näkyvät usein voimalla yhtiön suhteellisessa kannattavuudessa”, Saarinen toteaa.

Analyytikon mukaan yhtiön liikevaihdon kehityksen pehmeys on hieman yllättävää, sillä yli puolet Robitin liikevaihdosta tulee kaivossektorilta, jossa markkinatilanteen pitäisi korkeahkojen metallien hintojen takia olla vähintään hyvä.

Osana yhtiön säästöohjelmaa Robit suunnittelee tuotannon alasajoa ja tehtaan sulkemista Perthissä, Australiassa sekä tuotannon siirtämistä yhtiön muille tehtaille. Suunnitelmissa Australian yksikkö keskittyisi jatkossa myyntiin ja jakeluun paikallisilla markkinoilla.

Suunnitelman arvioidut vuotuiset kustannussäästöt ovat noin kaksi miljoonaa euroa ja uudelleenjärjestelyihin liittyvien kustannusten arvioidaan olevan noin 0,6 miljoonaa euroa.

Robitin osake on ottanut kovia iskuja tänä vuonna, kun osake on romahtanut jo lähes 45 prosenttia.

Edessä säästöohjelma

Jo yhtiön vuoden ensimmäinen vuosineljännes oli haastava ja käynnistyi hitaasti. Liikevaihto oli alle 22 miljoonaa euroa ja laski vertailukauteen nähden 16,6 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuutoilla lasku oli 15,7 prosenttia. Saadut tilaukset olivat 23 miljoonaa euroa, laskua vertailukaudesta oli 18 prosenttia. Yhtiö ei kyennyt korvaamaan Venäjän menetettyä myyntiä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevoitto painui pakkaselle -1,4 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli -0,5 miljoonaa euroa.

Robitin toimitusjohtaja Arto Halonen kertoi tulosraportin yhteydessä, että yhtiö on aloittanut kannattavuuden vahvistamiseksi säästöohjelman.

”Yhtiö tavoittelee noin 5 miljoonan euron säästöjä vuoden 2022 tasosta, joista tämän vuoden aikana arvioidaan toteutuvan 2–3 miljoonaa euroa. Säästöohjelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen: hankinnan säästöt, kiinteät kustannukset ja valmistusverkoston strateginen arviointi. Yhtiö nopeuttaa hankinnan säästöjen toimeenpanoa sekä karsii yhtiön kiinteitä kustannuksia. Lisäksi yhtiö aloittaa selvityksen valmistus- ja hankintaverkoston rakenteen optimoimiseksi. Kassavirran vahvistamiseksi yhtiö jatkaa käyttöpääoman hallinnan kehittämiseen keskittyvän Fit for Service -ohjelman toteutusta”, Halonen kertoi.

Robit julkistaa puolivuosikatsauksensa tiistaina 1. elokuuta.

Kommentoi
Ylös
>