Yritysuutiset

Stora Enso suunnittelee massiivisia rakenneuudistuksia – Sunilan sellutehdas suljetaan

Stora Enso suunnittelee uudelleenjärjestelytoimia vahvistaakseen konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä, parantaakseen kannattavuutta ja kohdentaakseen investoinnit strategisille kasvumarkkinoille.

Stora Enson toimitusjohtaja kertoo Annica Bresky. Kuvaaja: Tomi Parkkonen.

Metsäyhtiö aikoo muutoksilla edistää myös hajautettua toimintamallia, jonka tavoitteena on lisätä asiakas- ja liiketoimintakeskeisyyttä sekä vähentää kustannuksia. 

Stora Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi Sunilan sellutehtaan, De Hoopin kierrätettyjä kartonkeja valmistavan tehtaan Alankomaissa, yhden kierrätetyn kartongin linjan Ostrołękan tehtaalla Puolassa ja Näpin sahan Virossa. Sulkemisten seurauksena olisi noin 600 työpaikan väheneminen.

Yhtiö aloittaa muutosneuvottelut suunnitellusta toimistotyön vähentämisestä konsernihallinnossa. Konsernihallinnon muutosneuvottelujen piirissä on noin 1 300 työntekijää, ja suunniteltujen vähennysten määrä on noin 300 työntekijää.

Stora Enso on hiljattain saanut päätökseen suurimman osan Packaging Materials -divisioonan muutosneuvotteluista, ja esimiestasolla ja tukitoiminnoissa vähennetään noin 250 työtehtävää.

Suunnitellut rakenneuudistukset yhdessä aiemmin aloitettujen Packaging Materials -divisioonan muutosneuvottelujen kanssa voisivat johtaa yhteensä noin 1 150 työntekijän vähennyksiin.

Metsäyhtiön osake on torstaina noin kello 11.20 laskussa 3,5 prosenttia uutisen ilmoituksen vuoksi.

Kannattamattomista omaisuuseristä eroon

Uudelleenjärjestelytoimet vähentäisivät Stora Enson vuotuista liikevaihtoa noin 380 miljoonaa euroa vuoden 2022 lukujen perusteella. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan paranevan noin 110 miljoonaa euroa vuodessa.

Stora Enso kirjaa suunniteltujen sulkemisten yhteydessä noin 130 miljoonan euron suuruiset ei-rahamääräiset omaisuuserien arvonalentumiset ja noin 60 miljoonan euron suuruiset mahdollisiin irtisanomisiin ja uudelleenjärjestelykuluihin liittyvät kustannukset vuoden 2023 toisen neljänneksen tulokseensa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Erillä on kassavirtavaikutus tulevilla vuosineljänneksillä.

”Nämä toimenpiteet ovat luonnollisesti hyvin vaikeita, eikä niitä ehdotettaisi, elleivät ne olisi ehdottoman välttämättömiä pitkän aikavälin kilpailukykymme kannalta. Olemme strategiamme etenemisessä kriittisessä vaiheessa, ja markkina-asemamme vahvistamiseksi on keskityttävä entistä enemmän pääoman kohdentamiseen ja hajautettuun toimintamalliin. Tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että kannattavuusongelmista kärsiviä omaisuuseriä olisi suljettava ja samalla konsernitoimintojen organisaatiota virtaviivaistettava”, Stora Enson toimitusjohtaja kertoo Annica Bresky.

Breskyn mukaan näillä toimilla metsäyhtiö voisi jatkaa strategista kasvua joustavammalla ja kustannustehokkaammalla liiketoiminta-alustalla, jolla olisi paremmat edellytykset tukea Stora Enson uusiutuvien tuotteiden kasvavaa kysyntää pitkällä aikavälillä.

Biomaterials-divisioonaan kuuluvan Sunilan selluyksikön suunniteltu sulkeminen

Stora Enso aloittaa Sunilan selluntuotantoyksikön työntekijöiden kanssa muutosneuvottelut selluntuotannon ja ligniinin erottamisen lopettamiseksi pysyvästi.

Yhtiön mukaan Suomen puumarkkinoihin on vaikuttanut rakenteellisesti kuitupuusta käytävän kilpailun kiristyminen ja puun tuonnin loppuminen Venäjältä. Näissä uusissa olosuhteissa, joissa puukustannukset ovat merkittävästi kohonneet, Sunilan yksikkö ei ole enää kustannuskilpailukykyinen.

Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua, ja se työllistää noin 270 henkilöä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 jälkipuoliskolla ja koskisi arviolta 250 työntekijää, mikä vähentäisi Stora Enson vuotuista markkinasellukapasiteettia 13 prosenttia.

Konsernin strategia biomateriaali-innovaatioiden kehittämiseksi säilyy ennallaan.

Kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitos jatkaa toimintaansa Sunilassa. Stora Enson Skutskärin sellutehtaalla Ruotsissa on aloitettu kannattavuustutkimus ligniinin erottamisesta.

Stora Enso jatkaa myös muiden hankintavaihtoehtojen, kuten kumppanuuksien, kehittämistä pitkäaikaista ligniinin toimitusta varten ja tutkii kilpailukykyisiä sijoituspaikkoja kaupallisen mittakaavan kovahiilen, Lignoden, tuotannolle.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös