Indikaattorit

Pankki ennustaa: Talous supistuu ja inflaatio laskee

POP Pankin talousennusteen mukaan tänä vuonna Suomen talous supistuu 0,6 prosenttia. vuoden 2024 talousnäkymät ovat positiivisemmat.

POP Pankin kansalaissuhdanne-ennuste, yhteenveto, kesä 2023. Taulukko: POP Pankki.

POP Pankin mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,6 prosenttia vaimean ostovoiman ja hiipuneiden yritysinvestointien takia.

Ensi vuonna Suomen talouden näkymät ovat positiivisemmat ja talous kasvaa 0,8 prosenttia, pankki ennustaa. Sodankäynti on aina arvaamatonta ja sillä voi olla yllättäviä vaikutuksia myös talouteen, mutta POP Pankin ennusteeseen ei sisälly uusia merkittäviä sodasta aiheutuvia shokkeja.

Inflaatio asettuu tänä vuonna keskimäärin lähes kuuteen prosenttiin. Ensi vuonna sen kuitenkin ennustetaan olevan merkittävästi tätä vuotta alempana, 2,5 prosentissa.

”Sähkön ja bensiinin hinnan sekä ruuan hinnan kehityksen tasaantuminen sekä toistaiseksi hyvä työllisyystilanne puskuroivat talouden supistumista. Ensi vuosi näyttää viime vuoden vastaavaan ennustetilanteeseen nähden lupaavammalle”, kertoo POP Pankin johtaja Timo Hulkko.

Inflaatio on laskenut kotitalouksien ostovoimaa kaikilla keskeisillä talousalueilla. POP Pankin mukaan suurin epävarmuus tulevasta talouskehityksessä liittyy Venäjän sotapolitiikkaan.

Korkean inflaation ja korkojen nousun aiheuttaman ostovoiman heikkenemisen myötä talous supistuu POP Pankin kansalaissuhdanne-ennusteen mukaan tänä vuonna 0,6 prosenttia.

Tällä hetkellä inflaatiota nostaa eniten asuntolainojen keskikorkojen voimakas nousu. Energiahintojen huippu on jo nähty ja tänä vuonna energia on viime vuotta halvempaa. Ruoka on kalleimmillaan alkukesän aikana.

Ruuan hintakehitys tasaantuu, bensan hinta nousee

Loppuvuonna ruuan hintakehitys tasaantuu tai jopa aavistuksen laskee, jos satokausi on onnistunut. Inflaatio asettuu keskimäärin kuitenkin lähes kuuteen prosenttiin, POP Pankki ennustaa.

Pankin mukaan korkojen nousun vaikutus inflaatioon on voimakas vielä tämän vuoden. Lisäksi palkkojen korotukset nostavat yritysten kustannustasoa, mikä välittyy kuluttajahintoihin. Ensi vuonna inflaatio on merkittävästi tätä vuotta alempana, 2,5 prosentissa.

Bensa on tänä vuonna selvästi viime vuotta halvempaa. Tämä on POP Pankin mukaan seurausta sekä raakaöljyn halventumisesta kansainvälisen talouden kasvun hidastumisen seurauksena että jakeluvelvoitteen laskusta.

Bensa maksaa tänä vuonna keskimäärin 1,96 euroa litralta. Ensi vuonna bensan hinnan pankki ennustaa nousevan 2,15 euroon litralta, sillä öljyn maailman markkinahinta nousee.

Bensan jalostusmarginaali nousi merkittävästi viime vuonna venäläisen bensan tarjonnan vähentyessä kansainvälisille markkinoille Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tällä ennusteperiodilla ei ole nähtävissä jalostusmarginaalin merkittävää laskua.

Energiaraaka-aineiden hintojen lasku ja lisääntyvä sähkön tarjonta näkyy sähkön hinnassa. Pankki ennustaa tälle vuodelle pörssihinnan asettuvan keskimäärin 8,0 senttiin kilowattitunnilta ja ensi vuonna 6,0 senttiin kilowattitunnilta.

Pankin mukaan sähkömarkkinat ovat palautuneet melko hyvin energiakriisin aiheuttamista ongelmista, mutta aivan kriisiä edeltäneelle hintatasolle ei ainakaan tällä ennusteperiodilla vielä päästä.

Korot ovat viimeisen vuoden aikana nousseet poikkeuksellisen nopeasti. Asuntolainojen yleisin viitekorko 12 kuukauden Euribor nousi positiiviseksi viime vuoden toukokuussa.

Tämän vuoden toukokuussa ollaan jo lähellä neljän prosentin rajaa. Euroopan keskuspankin koronnostot ovat jatkossa maltillisempia.

Inflaation helpottaessa loppuvuotta kohti koronnostot loppuvat kokonaan, POP pankki arvioi. Vaikka koronlaskuja ei ole heti edessä, korkotason vakiintuminen tukee ensi vuonna taloutta esimerkiksi lisääntyvän asuntokaupan kautta.

POP Pankin ennusteessa tänä vuonna 12 kuukauden Euribor on keskimäärin 3,9 prosenttia ja ensi vuonna 3,7 prosenttia.

Ostovoiman kehitys edelleen huonoa

Viime vuonna kotitalouksien ostovoima koki erittäin suuren kolauksen, kun inflaatio oli reippaasti nopeampaa kuin kotitalouksien tulokehitys.

Pankin mukaan palkansaajien osalta tilanne pysyy heikkona myös tänä vuonna, koska kuluttajahintojen nousu on ollut ennakoitua sitkeämpää. Palkansaajien ostovoima heikkenee tänä vuonna yhden prosentin, vaikka palkankorotukset ovat tuntuvia.

Ostovoiman eli reaalitulojen kehitys. Kuva: POP Pankki.

Ensi vuonna palkansaajien tilanne kääntyy vihdoin paremmaksi, kun inflaatio hellittää ja palkojen nousu on edelleen reipasta. Palkansaajien ostovoima kasvaa 1,5 prosenttia, pankki ennustaa.

Ostovoiman hupeneminen on ollut historiallisen voimakas, eikä ensi vuosi vielä kuro umpeen koko menetystä.

Eläkeläistalouksien tilanne on sen sijaan positiivisempi tänä vuonna. Taitetun indeksin ansiosta työeläkkeet nousevat tänä vuonna 6,8 prosenttia. Näin ollen eläkeläisten ostovoima kasvaa 0,8 prosenttia. Ensi vuonna eläkeläisten tilanne on taas heikompi, kun ostovoima kasvaa vain 0,3 prosenttia, pankki ennustaa.

Myös yrittäjien tilanne on heikko tänä vuonna, sillä heidänkään tulokehityksensä ei riitä kattamaan kohonneita kuluttajahintoja.

Yrittäjien ostovoima laskee pankin ennusteessa 1,5 prosenttia tänä vuonna. Monien yritysten tilanne on haastava, eivätkä ne ole pystyneet siirtämään kohonneita kustannuksia täysimääräisesti hintoihin. Monen yrityksen kannattavuus onkin heikentynyt. Ensi vuonna yrittäjienkin ostovoima jälleen kasvaa yhden prosentin.

Kommentoi
Ylös
>