Rahoitusteoriaa

Tutkijat: Yrityksen taseen kasvu on yksi vahvimpia osakkeiden tulevien tuottojen ennustajia

Sijoittajat arvostavat yrityksen kasvua. Kaikki kasvu ei silti luo omistajalle arvoa.

Aalto yliopiston rahoituksen professori Peter Nyberg nostaa tasaisin väliajoin Twitterissä esille kiinnostavia sijoittamiseen ja rahoitustieteeseen liittyviä tutkimustuloksia helposti ymmärrettävässä muodossa.

Viime viikolla Nyberg selvitti, mitä pörssiyhtiön taseen kasvaminen tarkoittaa yhtiön tulevien tuottojen kannalta.

Heti alkuun Nyberg tuo esille arvovaltaisessa Journal of Finance -lehdessä julkaistun Michael J. Cooperin, Huseyin Gulenin ja Michael J. Schillin tutkimuksen Asset Growth and the Cross-Section of Stock Returns vuodelta 2008.

Tutkijat havaitsivat, että yksi vahvimpia ennustajia osakkeiden tulevista tuotoista on niiden taseen loppusumman kasvu.

”Ne yritykset, joiden tase on edellisen vuoden aikana kasvanut eniten, alisuoriutuvat osakemarkkinoilla useita vuosia tämän jälkeen”, Nyberg toteaa tviitissään.

Tuottoero on merkittävä

Miten tutkijat tähän päätelmään päätyivät?

Nyberg selittää, että tutkijat jakoivat kaikki amerikkalaiset osakkeet vuosittain 10 eri sijoitussalkkuun taseen loppusumman kasvun mukaan. Ryhmässä 1 taseen kasvu oli matalinta tai negatiivista ja ryhmän 10 taseen kasvu oli nopeinta.

Sen jälkeen tutkijat vertailivat näiden ryhmien osakkeiden tuottoja toisiinsa. Tulokset ovat hämmästyttäviä.

Keskimääräinen vuotuinen tuottoero ryhmän 1 ja ryhmän 10 välillä on hyvin selvä, noin 13 prosenttia.

”Hieman riippuen salkkujen luontitavasta (tasapainotettu vs. arvopainotettu), ryhmä 10 häviää ryhmälle 1 noin 71 prosenttia tai 91 prosenttia kaikista tutkittavista vuosista”, Nyberg kertoo.

Selkeästi tulokset osoittavat, että mitä pienempi on taseen loppusumman kasvu, sitä suurempi on keskimääräinen osakkeiden vuosituotto.

Nyberg teki saman vertailun uudemmalla datalla amerikkalaisosakkeista vuosilta 2010-2021.

”Efekti ei näytä olleen yhtä voimakas viime vuosina kuin aiemmin, mutta tuotoissa voi havaita saman ilmiön kuin aiemmassa datassa”, Nyberg kertoo.

Mistä tuottoero johtuu?

Miksi taseen kasvattaminen sitten syö osakkeen tuottoa?

Nyberg luettelee useita mahdollisia akateemisessa rahoitustutkimuksessa esitettyjä syitä.

Ensinnäkin yritykset saattavat yli-investoida, jolloin johto tavoittelee kasvua arvonluonnin sijasta. Sijoittajat ovat myös saattaneet ylireagoida menneeseen taseen kasvuun ja tämä ylireagointi korjaantuu myöhemmin. Lisäksi joissakin yrityksissä sijoittajien alhaisesta tuottovaatimuksesta syntyvä alhainen pääoman tuottovaatimus saattaa tehdä useista investoinneista kannattavia.

Lue myös tämä: Mikä selittää Warren Buffettin menestyksen? – Rahoitustutkijan vastaus yllättää

Kommentoi
Ylös
>