Yritysuutiset

Investors House antoi positiivisen tulosvaroituksen – taustalla iso kiinteistöhanke

Positiivisiin tulosnäkymiin vaikuttavat vastikään allekirjoitetut kiinteistösopimukset.

Petri Roininen Investors House

Investors House täsmentää vuoden 2023 ohjeistustaan, joka koskee tilikauden tulosta.

Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi vuoden 2023 tuloksen olevan hieman parempi tai samalla tasolla kuin vuoden 2022 tulos.

Aikaisemman ohjeistuksen mukaan Investors House oli arvioinut vuoden 2023 tuloksen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2022 tulos’

’’Ohjeistusmuutokseen vaikuttavat alkuvuoden tuloskehitys sekä 4. heinäkuuta allekirjoitetut vuokra- ja kiinteistökauppasopimukset”, kertoo toimitusjohtaja Petri Roininen.

Investors Housen, Ovaron ja Royal Housen tasaosuuksin omistama tytäryhtiöt Apitare ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy ovat allekirjoittaneet yhden pitkäaikaisen vuokrasopimuksen sekä kaksi kiinteistökauppasopimusta Keski-Suomen Hyvinvointialueen kanssa.

Allekirjoitetut pitkäaikainen vuokrasopimus ja kiinteistökaupat perustuvat vuonna 2021 solmittuihin esisopimuksiin ja niihin talvella 2023 tehtyihin täydennyksiin.

Kolmen vaiheen kaupat

Roinisen mukaan tuloskehitys tukee pyrkimystämme kannattavuuteen, joka mahdollista osakekohtaisten osinkojen kasvun.

”Tavoittelemme jatkoa nyt kahdeksan vuotta kestäneelle osinkokasvulle.”

Suurimmat epävarmuudet tällä hetkellä koskevat korko- ja tuottovaadekehitystä. Rahoituksen osalta Investors Housen vahva likviditeetti ja korkea omavaraisuus ovat vahvuuksia vallitsevassa markkinatilanteessa, Roininen kertoo.

Kokonaisuutena 4. heinäkuuta allekirjoitetut Kukkula-kaupat muodostuvat kolmesta vaiheesta seuraavasti:

Vaiheen I vuokrasopimus: Apitare ja Hyvinvointialue ovat vahvistaneet Apitaren vuonna 2021 hankkiman ja Hyvinvointialueelle vuokraaman 17 603 neliön kiinteistön vuokrasopimuksen jatkumisen vuoden 2041 loppuun. Samalla ylläpitovastuun lisäksi peruskorjausvastuu siirtyy vuokralaiselle. Näin vuokrasopimuksesta tulee niin sanottu triple-net -sopimus. Hyvinvointialue saa osto-option kohteeseen vuonna 2041. Kohteen vuoden 2023 nettotuotto Apitarelle on noin 3,4 miljoonaa euroa.

Vaiheen II kiinteistökauppa: Jyväskylän Kukkulan Kehitys on ostanut Hyvinvointialueelta Kukkula-alueen ns. suojeltavat rakennukset maa-alueineen. Kiinteistökehityksen kohteeksi tulevat tilat ovat vuokrattavalta pinta-alaltaan noin 20 000 neliötö. Lisäksi kauppaan sisältyy Ääneskoskella sijaitseva entinen Sisä-Suomen keskussairaalakiinteistö maa-alueineen. Tänään allekirjoitetun kauppakirjan mukaan kauppahinta 7,9 miljoonaa euroa maksetaan ja omistusoikeus siirtyy vuoden 2023 lopussa.

Vaiheen III kiinteistökauppa: Jyväskylän Kukkulan Kehitys on solminut Hyvinvointialueen kanssa sopimuksen Kukkula-alueen noin 10 hehtaarin maa-alueen ja purettaviksi aiottujen rakennusten hankkimisesta. Kauppahinta 13,5 miljoonaa euroa maksetaan kun alueen asemakaavoitus on valmista tai viimeistään vuoden 2025 lopussa. Alueelle kaavaillaan noin 100 000 kerrosneliömetriä pääosin asuntorakentamista.

Vaiheen I Investors House arvioi tuottavan Investors Houselle noin 0,6 miljoonaa euroa verojen jälkeistä tulosta vuosittain. Vuokrasopimus on voimassa vuoden 2041 lokakuuhun.

Vaiheista I ja II yhtiö odottaa vuodelle 2023 arvonmuutokseen perustuvaa noin 3,0 miljoonaa euroa tulosta verojen jälkeen.

Vaiheen II osalta Investors House odottaa tulosvaikutteisia tuottoja vuosilta 2023-26, mutta niiden täsmällinen arviointi ei ole vielä mahdollista. Hyvin karkea arvio tulosvaikutuksesta on 1-3 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2024-26.

Vaiheen III osalta tulosvaikutukset realisoituvat 2026 alkaen ja muodostuvat rakennusoikeuden, hankekehityksen, rakennuttamisen ja asuinkohteiden myynnin kautta. Yhteensä alueelle rakennetaan arviolta noin 300 miljoonan euron edestä ensisijassa asuntoja.

Oletuksella, että hankkeiden kate olisi noin 15 prosenttia ja Investors Housen omistusosuus 1/3, olisi arviolta vuosille 2026-35 ajoittuva Investors Housen kate-osuus 15 miljoonaa euroa eli noin 1 – 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Iso kiinteistöinvestointi

Toimitusjohtaja Petri Roininen kertoo, että kolmen vuoden neuvottelut Keski-Suomen Hyvinvointialueen ja Jyväskylän kaupungin kanssa johtivat kumppanuussopimukseen.

”Uskon sen tuottavan lisäarvoa kaikille mukanaolijoille.”

Roinisen mukaan Kukkula-alueesta muodostuu 10-15 vuoden kuluessa merkittävä asuin- ja työpaikka-alue. Alueen toteuttaminen luo arvioni mukaan noin 4 500 henkilötyövuotta kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille.

”Investors Housen kannalta olen usein sanonut, että 2021 myimme, 2022 maltoimme ja 2023 aloitamme investoinnit. Näin nyt teemme. Kukkula, joka on strategiamme yksi kulmakivistä, ei ole enää suunnitelma vaan kolmelle vuosikymmenelle ulottuva sopimus”, Roininen toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan hyvin karkea arvio tulosvaikutuksesta seuraavan 10-15 vuoden aikana vaihtelee vuosittain noin 1 – 4 miljoonan euron välillä.

”Asia on erittäin merkityksellinen Investors Houselle, joka on kasvattanut osakekohtaista osinkoaan kahdeksan peräkkäistä vuotta ja tavoittelee sitä jatkossakin’’.

Kommentoi
Ylös
>