Yritysuutiset

Koneen positiivinen tulosyllätys ei riittänyt sijoittajille

Hissiyhtiön tilaukset ovat laskussa. Haasteena on Kiinan markkina.

Kuten toisen konepajayhtiö Cargotecin, myös Koneen tulosraportti toisella vuosineljänneksellä oli kaksijakoinen. Tilaukset laskivat, mutta tuloskehitys oli odotettua vahvempaa.

Hissiyhtiön saadut tilaukset laskivat huhti-kesäkuussa 12,8 prosenttia edellisvuodesta 2,28 miljardiin euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 8,1 prosenttia. Tilausten lasku johtui Kiinan haastavasta markkinaympäristöstä sekä korkojen noususta ja hidastuvasta talouskasvusta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Liikevaihto kasvoi kuitenkin 11 prosenttia 2,8 miljardiin euroon ja vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua tuli 16 prosenttia.

Koneen oikaistu liikevoitto nousi viime vuoden 209 miljoonasta eurosta 332 miljoonaan euroon. Viime vuonna toisella vuosineljänneksellä Koneen rasitteena olivat vielä koronarajoitukset yhtiölle tärkeällä Kiinan markkinalla.

Oikaistu liikevoitto ylitti analyytikoiden 298 miljoonan euron konsensusennusteen selvästi. Tulosyllätys ei kuitenkaan markkinoille riittänyt, vaan hissiyhtiön osake laski torstaina 3,4 prosenttia.

Kiinan kiinteistömarkkinoiden haasteet riesana

Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth kertoo, että lupaavan alkuvuoden jälkeen Kiinan kuluttajaluottamus heikkeni, johtaen Kiinan kiinteistömarkkinan laskuun toisella vuosineljänneksellä.

Maan poliittiset toimenpiteet ovat edelleen keskeisiä markkinoiden elpymisen kannalta, Ehrnrooth toteaa.

Kone painottaa yhä vahvasti kannattavuuden parantumista, toimitusjohtaja kertoo.

”Toimintaympäristön trendit eri alueilla ja liiketoiminnoissa ovat vaihtelevat. Tässä ympäristössä prioriteettimme on kasvaa palveluliiketoiminnassa globaalisti sekä valikoiduilla uuslaitemarkkinoilla.”

Ehrnrooth on erittäin tyytyväinen palveluliiketoiminnan vahvana jatkuneeseen suoritukseen.

”Toisen vuosineljänneksen ilmiömäinen 24,8 prosentin liikevaihdon kasvu on osoitus modernisointiliiketoimintamme vahvuudesta. Olemme keskittyneet kohdennetumman kaupallisen lähestymistavan kehittämiseen ja erinomaisen asiakaskokemuksen varmistamiseen kilpailutuksesta toimitukseen. Tämä on parantanut sekä myynti- ja toimituskyvykkyyksiä että kannattavuutta”, toimitusjohtaja kertoo.

Huoltoliiketoiminta kasvaa

Huoltoliiketoiminnassa oli Ehrnroothin mukaan jälleen loistava vuosineljännes liikevaihdon kasvaessa 9,8 prosenttia.

”Huoltokantamme on kasvanut jatkuvasti hyvällä tahdilla, ja se kattaa nyt yli 1,6 miljoonaa laitetta. Hinnoittelu on edelleen kiihdyttänyt liikevaihdon kasvua, ja asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan tarjoomaamme kehitykset digitalisaation ja vastuullisuuden saralla. Tämä näkyy sekä parantuneessa asiakkaiden pysyvyysasteessa että palveluliiketoiminnan positiivisessa kehityksessä asiakasuskollisuutta mittaavassa tutkimuksessa, joka toteutettiin hiljattain.”

Koneen uusi toimintamalli astui voimaan 1. heinäkuuta, ja yhtiö odottaa saavuttavansa tavoitellut 100 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt.

”Tekemämme muutokset tulevat edelleen vahvistamaan paikallistason toimintaa, mahdollistaen nopeamman päätöksenteon lähempänä asiakasrajapintaa”, Ehrnrooth toteaa.

Kone täsmentää vuoden 2023 näkymiään.

Hissiyhtiö odottaa vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan 3–6 prosenettia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin Kone arvioi olevan olevan 11 – 12 prosentin välillä. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2023 tasolla, niillä arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon olevan vuonna 2023 jokseenkin korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Oikaistun liikevoittomarginaalin Kone odotti alkavan elpyä vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantuneiden marginaalien ja palveluliiketoiminnan hyvänä jatkuvan kehityksen ansiosta.

Kommentoi
Ylös
>