NoHo Partnersin IR-sivut

NoHo Partners lähtee valtaamaan Euroopan hampurilaismarkkinoita – yritysjärjestely kasvattaa kasvumahdollisuuksia

NoHo Partners lähtee kiihdyttämään kasvua Euroopassa tärkeän yrityskaupan avulla.

NoHo Partners hampurilaisketju hampurilainen

NoHo Partners ostaa Sveitsin johtavan premium-hampurilaisketju Holy Cow!:n yhteistyössä pääomasijoittaja Intera Partnersin kanssa.

NoHo Partners ja Intera Partners ovat perustaneet Better Burger Society -yhtiön, jonka tavoitteena on johtava asema Euroopan kasvavalla premium-hampurilaismarkkinalla. Osana järjestelyä Noho Partners sijoittaa omistamansa Friends & Brgrs:n osakkeet perustettavaan yhtiöön.

Friends & Brgrs:n koko osakekannalle määritellyn 20,8 miljoonan euron pohjavaluaation lisäksi osapuolet ovat sopineet muuttuvasta, enintään 15 miljoonan euron lisäkauppahinnasta Friends & Brgrs:n osalta, joka on ehdollinen Friends & Brgs:n käyttökatteen kehitykselle vuonna 2023.

Better Burger Society yhtiön omistus jakaantuu NoHo Partnersin noin 53 prosentin, Intera Partnersin noin 40 prosentin ja toimivan johdon ja perustajaosakkaiden noin seitsemän prosentin kesken.

Analyytikon mielestä järjestely on onnistunut

”Suhtaudumme järjestelyihin positiivisesti ja etenkin F&B:stä NoHo saa erittäin hyvän hinnan”, toteaa Inderesin analyytikko Sauli Vilén.

Vilénin mukaan kokonaisuutena järjestely on NoHon näkökulmasta mielestämme hyvä.

”Yhtiö saa erinomaisen hinnan Friends & Brgrsista ja järjestelyn avulla sillä on mahdollisuus kiihdyttää kansainvälistä kasvua. Uuden avauksen tekeminen Sveitsistä oli meille yllätys ja mielestämme järjestelyyn liittyy selvästi enemmän riskiä kuin yhtiön laajentumiseen nykyisissä Pohjoismaissa. Tätä riskiä pienentää kohteesta maksettu maltillinen arvostustaso ja sen pitkä historia”, analyytikko toteaa.

Vilénin mukaan sijoittajien on tärkeä ymmärtää, että mikäli Better Burger Society onnistuu laajentumaan useampaan maahan ja kasvattamaan kokoaan merkittävästi, voisi yhtiö olla huomattavan arvokas 3–5 vuoden tähtäimellä.

”Mielestämme on myös selvää, että BBS tullaan lopulta irrottamaan kokonaan NoHosta, esimerkiksi omaksi pörssiyhtiöksi tai myymällä se teolliselle ostajalle, kun pääomasijoittajan irtaantumisvaihe lopulta koittaa. Kaiken kaikkiaan nyt toteutetun järjestelyn mielekkyys NoHon osakkeenomistajien kannalta tiivistyy NoHon ja uuden kumppanin 1) kykyyn kasvattaa F&B:tä sekä HC:tä orgaanisesti ja 2) löytää uusia kohteita allokoida pääomaa Euroopan premium-hampurilaismarkkinalla.”

Nyt tehdyt järjestelyt luovat analyytikon mukaan onnistumiselle hyvät edellytykset, joskin kasvun riskitaso tulee olemaan NoHon omaa kasvua korkeampi laajentumisen tapahtuessa myös uusilla markkinoilla.

Kohti Euroopan isoja markkinoita

Better Burger Societyn strategiana on laajentua yritysostoin yhdistäen Euroopan johtavat paikalliset premium-hampurilaisbrändit tehokkaaseen operatiiviseen toimintamalliin sekä hankinnan synergioihin.

“Lähdemme kasvattamaan asemaamme Euroopassa Better Burger Societyn avulla. Olemme tutkineet laajasti eurooppalaista hampurilaismarkkinaa viime vuosien aikana ja todenneet paikallisen brändin, korkean laadun ja tuoreiden raaka-aineiden tuovan selkeää kilpailuetua markkinassa, johon monikansallisten brändien on ollut vaikea murtautua”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström

Vikströmin uskoo, että keskittämällä ketjuuntuvan brändiliiketoiminnan osaamisen yhteen erillisyhtiöön pystyy NoHo tehokkaammin laajentamaan premium-hampurilaisliiketoimintaa Euroopan isoille markkinoille.

Better Burger Societyn ensimmäinen yritysostokohde on sveitsiläinen premium-hampurilaisketju Holy Cow!, josta hankittavan 76 prosentin omistusosuuden kauppahinta on noin 24 miljoonaa euroa. Holy Cow!:n liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2023 noin 40 miljoonaa euroa ja transaktiokuluista oikaistun operatiivisen käyttökatteen noin 6 miljoonaa euroa.

Yrityskauppa toteutetaan käteiskauppana ja siitä kirjataan vuoden 2023 kolmannelle vuosineljännekselle yhteensä noin kahden miljoonan euron kertaluontoiset kulut, sisältäen transaktioiden neuvonantajakulut sekä varainsiirtoverot.

Järjestelyllä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin nettovelkaan ja operatiivisen käyttökatteen suhde nettovelkaan arvioidaan pysyvän alle kolmen tavoitetasossa.

Transaktion arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana Suomen kilpailuviranomaisten muodollisen hyväksynnän jälkeen.

Positiivinen tulosvaroitus

Sveitsin hampurilaismarkkina on noin puolitoistakertainen Suomen hampurilaismarkkinaan verrattuna ja arvoltaan noin miljardin euron kehittyvä markkina. Holy Cow! on vakiinnuttanut asemansa markkinajohtajana nopeasti kasvavassa Sveitsin premium-hampurilaissegmentissä. Ketjulla on 16 ravintolaa ja pyrkimys avata lukuisia uusia yksiköitä seuraavien 12 kuukauden aikana

Kaupan johdosta NoHo Partners on antanut positiivisen tulosvaroituksen liikevaihdon osalta. Liikevoittomarginaalin osalta tulosohjeistus pysyy ennallaan. Yhtiö arvioi saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä noin 380 miljoonan euron liikevaihdon ja noin yhdeksän prosentin ravintolaliiketoiminnan liikevoittomarginaalin.

Aiemmin helmikuussa NoHo Partners oli arvioinut saavuttavansa tilikaudella 2023 yhteensä yli 350 miljoonan euron liikevaihdon.

Yhtiö tulee saavuttamaan vuonna 2024 päättyvälle strategiakaudelle määritellyt tavoitteet etuajassa. NoHo Partners tulee päivittämään pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteensa seuraavalle strategiakaudelle 2024-2026 ja julkaisemaan ne vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kommentoi
Ylös
>